Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Listopad 2008 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Liczy się wynik

Udzielenie zamówienia publicznego z innym niż wymienione w art. 17 ust. pkt 1-3 uodfp naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Trudne decyzje

Odpowiedzialność za podejmowane decyzje pracowników zamawiającego uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania, czyli o obowiązkach członków komisji przetargowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Forum Przetargów Publicznych

Frekwencja dopisała

Tegoroczne III Forum Przetargów Publicznych zgromadziło blisko 300 uczestników, którzy przez cztery dni prowadzili burzliwe rozmowy na temat najważniejszych zmian i ich konsekwencji w prawie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Założenia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Jacek Sadowy, prezes Urzędu Zamówień Publicznych

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rola sektora prywatnego w realizacji zadań publicznych

dr Andrzej Panasiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podsumowanie 10 miesięcy funkcjonowania KIO

Renata Tubisz, prezes Krajowej Izby Odwoławczej

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Przyszła żona wykonawcą

W niewielkim mieście, gdzie Piotrowi G. przyszło żyć i pracować, niemal wszyscy o innych wiedzą znacznie więcej niż np. w takiej stolicy. Toteż gdy Piotr G. pojawił się na zabawie sylwestrowej z Martą K. w lepszej z dwóch restauracji, wszystkim stało się wiadome, że ci dwoje mają się ku sobie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi – nowe podejście

Wrześniowa nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych znacząco zmieniła definicję usług zawartą w art. 2 pkt 10 i art. 5, odsyłając w tym zakresie do załączników unijnych dyrektyw 2004/18/WE i 2004/17/WE.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Kodeks cywilny (cz. 2)

W jakich sytuacjach ustawa Prawo zamówień publicznych odsyła zarówno zamawiających, jak i wykonawców do przepisów zawartych w kodeksie cywilnym i jak je należy interpretować.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

MSP na unijnym rynku zamówień publicznych (cz. 2)

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w systemie zamówień publicznych oraz sposoby na zwiększenie ich udziału w rynku w oparciu o obowiązujące obecnie uregulowania prawne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Co będzie jutro

Rozmowa z Markiem Nowarą, prezesem zarządu PB Inter-System Sp. z o.o.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Błędy w siwz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna stanowić kompendium wiedzy dla wykonawcy w zakresie warunków związanych z przystąpieniem do postępowania oraz realizacją zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ogłoszenia na nowych zasadach

Wrześniowa nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych skorygowała nie tylko zasady dokonywania zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu, ale również wprowadziła nowe wzory, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 16 października 2008 r.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ryzykowne wynagrodzenie

Wydawałoby się, że wynagrodzenie ryczałtowe jest dla zamawiających bardzo dobrą formą rozliczania robót. Ale to tylko pozory. Z uwagi na fakt, iż w takim przypadku całe ryzyko ponosi wykonawca, wlicza je w cenę oferty, przez co staje się ona droższa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia w zasięgu ręki

W ostatniej części cyklu przedstawione zostaną uregulowania obowiązujące w Bułgarii oraz – zamiast zakończenia – przydatne informacje dotyczące zamówień publicznych w pozostałych, niewspomnianych dotąd, państwach członkowskich Wspólnot Europejskich.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne