Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Listopad 2008 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Liczy się wynik

Udzielenie zamówienia publicznego z innym niż wymienione w art. 17 ust. pkt 1-3 uodfp naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych, jeżeli miało ono wpływ na wynik postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Trudne decyzje

Odpowiedzialność za podejmowane decyzje pracowników zamawiającego uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania, czyli o obowiązkach członków komisji przetargowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Forum Przetargów Publicznych

Frekwencja dopisała

Tegoroczne III Forum Przetargów Publicznych zgromadziło blisko 300 uczestników, którzy przez cztery dni prowadzili burzliwe rozmowy na temat najważniejszych zmian i ich konsekwencji w prawie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Założenia nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych

Jacek Sadowy, prezes Urzędu Zamówień Publicznych

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rola sektora prywatnego w realizacji zadań publicznych

dr Andrzej Panasiuk, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podsumowanie 10 miesięcy funkcjonowania KIO

Renata Tubisz, prezes Krajowej Izby Odwoławczej

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Przyszła żona wykonawcą

W niewielkim mieście, gdzie Piotrowi G. przyszło żyć i pracować, niemal wszyscy o innych wiedzą znacznie więcej niż np. w takiej stolicy. Toteż gdy Piotr G. pojawił się na zabawie sylwestrowej z Martą K. w lepszej z dwóch restauracji, wszystkim stało się wiadome, że ci dwoje mają się ku sobie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi – nowe podejście

Wrześniowa nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych znacząco zmieniła definicję usług zawartą w art. 2 pkt 10 i art. 5, odsyłając w tym zakresie do załączników unijnych dyrektyw 2004/18/WE i 2004/17/WE.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Kodeks cywilny (cz. 2)

W jakich sytuacjach ustawa Prawo zamówień publicznych odsyła zarówno zamawiających, jak i wykonawców do przepisów zawartych w kodeksie cywilnym i jak je należy interpretować.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

MSP na unijnym rynku zamówień publicznych (cz. 2)

Rola małych i średnich przedsiębiorstw w systemie zamówień publicznych oraz sposoby na zwiększenie ich udziału w rynku w oparciu o obowiązujące obecnie uregulowania prawne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Co będzie jutro

Rozmowa z Markiem Nowarą, prezesem zarządu PB Inter-System Sp. z o.o.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Błędy w siwz

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia powinna stanowić kompendium wiedzy dla wykonawcy w zakresie warunków związanych z przystąpieniem do postępowania oraz realizacją zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ogłoszenia na nowych zasadach

Wrześniowa nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych skorygowała nie tylko zasady dokonywania zmian w treści ogłoszenia o zamówieniu, ale również wprowadziła nowe wzory, zgodnie z rozporządzeniem z dnia 16 października 2008 r.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ryzykowne wynagrodzenie

Wydawałoby się, że wynagrodzenie ryczałtowe jest dla zamawiających bardzo dobrą formą rozliczania robót. Ale to tylko pozory. Z uwagi na fakt, iż w takim przypadku całe ryzyko ponosi wykonawca, wlicza je w cenę oferty, przez co staje się ona droższa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia w zasięgu ręki

W ostatniej części cyklu przedstawione zostaną uregulowania obowiązujące w Bułgarii oraz – zamiast zakończenia – przydatne informacje dotyczące zamówień publicznych w pozostałych, niewspomnianych dotąd, państwach członkowskich Wspólnot Europejskich.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne