Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Grudzień 2008 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Arbitraż Sąd Kontrola

Kontrola doraźna

Przeprowadzana jest w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego doszło do naruszenia przepisów, które mogło mieć wpływ na jego wynik.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ochrona legalności

Mimo zmiany ustroju, jaka dokonała się w 1989 roku, kontrola prokuratorska – jako kontrola prawna nad administracją – została utrzymana. Wprowadzona w 1950 roku przetrwała aż do dziś i obecnie objęta jest ustawą z 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

ETS o zamówieniach

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w zakresie zamówień publicznych, wydane w tym roku w odpowiedzi na zadawane przez sądy poszczególnych państw tzw. pytania prejudycjalne lub składane skargi o stwierdzenie uchybienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ważny jest czas

Do jakich czynności ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego i wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania w sytuacji wniesienia protestu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

O łapówce nie ma mowy…

Podczas pierwszych sześciu miesięcy 2008 roku – jak podaje Polski Serwer Prawa – kwota nielegalnego obrotu wyniosła 136.284.353 zł, kwota łapówek – 7.061.825 zł, natomiast kwota uszczupleń podatkowych – 301.490.873 zł

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Oprogramowanie do ewidencji budynków

Mimo iż w orzecznictwie niejednokrotnie podkreślano, że żądanie, aby wykonawca posiadał komputery wyposażone w konkretne narzędzie informatyczne jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji, zamawiający nadal stosują takie zapisy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się problematyką zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Projekt ustawy już w sejmie

Planowane zmiany w ustawie o finansach publicznych mają zacząć obowiązywać od początku 2009 r. Poniżej krótka charakterystyka wybranych zmian.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gwarancja jakości rzeczy sprzedanej

Zamawiający przy udzielaniu zamówień publicznych powinien korzystać z dobrodziejstw, jakie daje cywilistyczna instytucja gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. Musi jednak uważać, by przy okazji nie naruszyć zasady równego dostępu do zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Potrzebna jest promocja techniki

Rozmowa z prof. Janem Biliszczukiem, prezesem Zespołu Badawczo-Projektowego Mosty-Wrocław s.c.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Niełatwa ocena spełniania warunków

Warunki udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zasady uzupełniania dokumentów, oświadczeń oraz pełnomocnictw w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obiekt pod szczególnym nadzorem

O niełatwym i chwilami karkołomnym przedsięwzięciu polegającym na modernizacji i przekształceniu na akademik dla przyszłych funkcjonariuszy policji budynku mieszkalnego znajdującego się – co ciekawe – na terenie jednostki szkoleniowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrola realizacji zamówienia publicznego

Udowodnienie wykonawcy, który z wielkim trudem realizuje zamówienie, że nie spełnił wymagań zawartych w siwz, może pociągnąć za sobą poważne skutki – nie tylko z tytułu naruszenia zasad uczciwej konkurencji, ale również za składanie fałszywych oświadczeń.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kiedy i jak sumować

Wartości szacunkowej kilku przedmiotów zamówienia nie sumujemy według CPV, ale w zależności od tego, co zamawiający zamierza uzyskać czy też osiągnąć poprzez ich udzielanie, a więc w odniesieniu do końcowego efektu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiany umów o zamówienie publiczne

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych do postanowień zawartej umowy nie można wprowadzać żadnych zmian. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zamawiający daną zmianę przewidział i opisał ją w ogłoszeniu lub siwz.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne