Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Grudzień 2008 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Arbitraż Sąd Kontrola

Kontrola doraźna

Przeprowadzana jest w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego doszło do naruszenia przepisów, które mogło mieć wpływ na jego wynik.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ochrona legalności

Mimo zmiany ustroju, jaka dokonała się w 1989 roku, kontrola prokuratorska – jako kontrola prawna nad administracją – została utrzymana. Wprowadzona w 1950 roku przetrwała aż do dziś i obecnie objęta jest ustawą z 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

ETS o zamówieniach

Orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich w zakresie zamówień publicznych, wydane w tym roku w odpowiedzi na zadawane przez sądy poszczególnych państw tzw. pytania prejudycjalne lub składane skargi o stwierdzenie uchybienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ważny jest czas

Do jakich czynności ustawa Prawo zamówień publicznych zobowiązuje zamawiającego i wykonawców w trakcie prowadzonego postępowania w sytuacji wniesienia protestu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

O łapówce nie ma mowy…

Podczas pierwszych sześciu miesięcy 2008 roku – jak podaje Polski Serwer Prawa – kwota nielegalnego obrotu wyniosła 136.284.353 zł, kwota łapówek – 7.061.825 zł, natomiast kwota uszczupleń podatkowych – 301.490.873 zł

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Oprogramowanie do ewidencji budynków

Mimo iż w orzecznictwie niejednokrotnie podkreślano, że żądanie, aby wykonawca posiadał komputery wyposażone w konkretne narzędzie informatyczne jest naruszeniem zasady uczciwej konkurencji, zamawiający nadal stosują takie zapisy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania czytelników odpowiada mec. Anna Specht-Schampera, radca prawny, wspólnik Kancelarii Prawnej Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k. we Wrocławiu i Warszawie, zajmującej się problematyką zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Projekt ustawy już w sejmie

Planowane zmiany w ustawie o finansach publicznych mają zacząć obowiązywać od początku 2009 r. Poniżej krótka charakterystyka wybranych zmian.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gwarancja jakości rzeczy sprzedanej

Zamawiający przy udzielaniu zamówień publicznych powinien korzystać z dobrodziejstw, jakie daje cywilistyczna instytucja gwarancji jakości rzeczy sprzedanej. Musi jednak uważać, by przy okazji nie naruszyć zasady równego dostępu do zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Potrzebna jest promocja techniki

Rozmowa z prof. Janem Biliszczukiem, prezesem Zespołu Badawczo-Projektowego Mosty-Wrocław s.c.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Niełatwa ocena spełniania warunków

Warunki udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zasady uzupełniania dokumentów, oświadczeń oraz pełnomocnictw w świetle nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obiekt pod szczególnym nadzorem

O niełatwym i chwilami karkołomnym przedsięwzięciu polegającym na modernizacji i przekształceniu na akademik dla przyszłych funkcjonariuszy policji budynku mieszkalnego znajdującego się – co ciekawe – na terenie jednostki szkoleniowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrola realizacji zamówienia publicznego

Udowodnienie wykonawcy, który z wielkim trudem realizuje zamówienie, że nie spełnił wymagań zawartych w siwz, może pociągnąć za sobą poważne skutki – nie tylko z tytułu naruszenia zasad uczciwej konkurencji, ale również za składanie fałszywych oświadczeń.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kiedy i jak sumować

Wartości szacunkowej kilku przedmiotów zamówienia nie sumujemy według CPV, ale w zależności od tego, co zamawiający zamierza uzyskać czy też osiągnąć poprzez ich udzielanie, a więc w odniesieniu do końcowego efektu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiany umów o zamówienie publiczne

Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych do postanowień zawartej umowy nie można wprowadzać żadnych zmian. Wyjątkiem jest sytuacja, w której zamawiający daną zmianę przewidział i opisał ją w ogłoszeniu lub siwz.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne