Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Lipiec 2017 - spis treści

Opinie

W jakich okolicznościach i kogo (w procedurze normalnej i odwróconej) zamawiający wzywa do uzupełnienia JEDZ?

Mimo że minął już rok od nowelizacji pzp, wskutek której wprowadzono do ustawy art. 24aa, dotyczący tzw. procedury odwróconej, zamawiający wciąż mają wiele wątpliwości, jak ją przeprowadzić w sytuacji wykrycia błędów w oświadczeniu JEDZ czy nawet braku tego dokumentu w złożonej ofercie.

dostępny w całości Czytaj więcej

W jakich okolicznościach i kogo (w procedurze normalnej i odwróconej) zamawiający wzywa do uzupełnienia JEDZ?

Po nowelizacji z czerwca 2016 r. w przetargu nieograniczonym badanie ofert – według określonych przez zamawiającego wymagań – w celu ustalenia, czy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu, odbywa się na podstawie oświadczeń wstępnych, o których mowa w art. 25a pzp.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup oprogramowania

Oprogramowanie komputerowe jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, nie może być więc uznane za produkt o ustalonych standardach jakościowych, bez względu na to, czy powstało z inicjatywy własnej autora, czy na zlecenie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Co dalej z dyrektywami odwoławczymi?

Dyrektywy odwoławcze mają zapewnić efektywność przepisów dyrektyw zamówieniowych. Tymczasem w wielu aspektach są one z tymi przepisami niekompatybilne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lista sprawdzająca do autokontroli

Jak się lepiej przygotować do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne zgodnie z przepisami pzp? Czasem warto mieć pod ręką „ściągę”, która wskaże najbardziej kluczowe aspekty, na które trzeba zwrócić uwagę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sprawa C-387/14

Omawiamy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w maju 2017 r. w odpowiedzi na pytania prejudycjalne zadane przez Krajową Izbę Odwoławczą.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zabezpieczenie skargi na orzeczenie KIO

Czy sąd okręgowy, do którego wniesiono skargę na orzeczenie KIO, może tymczasowo zakazać zamawiającemu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Uzupełnianie i wyjaśnianie JEDZ

W praktyce pojawia się wątpliwość dotycząca zasadności stosowania do JEDZ utrwalonej w orzecznictwie zasady jednokrotnego wezwania do uzupełnienia dokumentu. Problematyczna jest również kwestia terminu, jaki należy wyznaczyć na uzupełnienie tego oświadczenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rozbieżność oświadczeń

Jakie są konsekwencje złożenia przez wykonawców sprzecznych lub rozbieżnych dokumentów wymaganych treścią art. 24 ust. 1 pkt 23 pzp?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gwarancja wadialna

Celem wadium jest zabezpieczenie interesów zamawiającego, dlatego jego wniesienie nie może budzić żadnych wątpliwości w zakresie jego skuteczności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Samodzielne pobranie odpisu z KRS

W obecnym stanie prawnym wykonawca nie ma obowiązku składać odpisu z KRS. Zamawiający musi go sam pobrać w przypadku przewidzenia przesłanki fakultatywnej wykluczenia z art. 24 ust. 5 pkt 1 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Informatyzacja w zamówieniach

W postępowaniach wszczętych po 18 kwietnia 2017 r. centralni zamawiający są zobowiązani do kontaktowania się z wykonawcami wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Błędy w JEDZ

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

III Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej

Forum Zamówień Publicznych dla Kadry Kierowniczej – konferencja dedykowana kierownikom jednostek – to okazja nie tylko do omówienia problematycznych, a wynikających z praktyki, zagadnień z zakresu zamówień publicznych, ale także do spotkania się z wieloma ekspertami w tej dziedzinie.

dostępny w całości Czytaj więcej

ABC WYKONAWCY: Kompletowanie i skuteczne złożenie wniosku lub oferty

Na jakie kwestie wykonawca powinien zwrócić szczególną uwagę, składając wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofertę?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Przetargi a offset

Offset przyjmuje zwykle formę narzucanej przez prawo danego kraju kooperacji między zagranicznym dostawcą sprzętu wojskowego i jego podwykonawcami a lokalnymi przedsiębiorstwami, jednostkami badawczymi i rządem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Cel wnoszenia odwołania

Niniejsza rubryka w tym numerze dedykowana jest wykonawcom. Mają oni bowiem także wpływ na przebieg procedury o zamówienie publiczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne