Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Styczeń 2009 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

(Nie)ograniczone możliwości

Stosowanie środków ochrony prawnej w konkursach w świetle znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności wobec uchylenia art. 179 ust. 1b.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrola uprzednia

Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych obligatoryjna kontrola uprzednia ze względu na wartość zamówienia dotyczy tylko zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ważna jest skuteczność

Czy Krajowa Izba Odwoławcza – jako pozasądowy organ orzekający – może wystąpić do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z pytaniem prejudycjalnym o wydanie tzw. orzeczenia wstępnego?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Znaleźć kanara

Zgodnie z zapisami specyfikacji firma windykacyjna miała łapać gapowiczów i ściągać mandaty. Zamawiający nic do tego nie musiał dokładać, ale i też nic na tym nie zyskiwał. Na czym więc polegał jego interes i czy w ogóle było to zamówienie publiczne?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Kontrola na odległość

Zamawiający ogłosił postępowanie na nowatorskie zadanie, polegające na stworzeniu Systemu Dozoru Elektronicznego dla więźniów. Nie postawił jednak wykonawcom żadnego warunku w zakresie posiadania niezbędnego doświadczenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Spółki komunalne

Europejskie orzecznictwo nie podziela poglądu o naruszaniu przez jednostki samorządowe zasad zamówień publicznych przy zlecaniu zadań własnym spółkom z pominięciem procedur przetargowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kto ustala stawkę VAT

Określenie stawki VAT jest obowiązkiem wykonawcy. Podanie niewłaściwej wartości podatku jest błędem w obliczeniu ceny i nie podlega żadnym poprawom jako oczywista omyłka rachunkowa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Praca, ale i pasja

Rozmowa z Jackiem Jerką, prezesem zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Roboty dodatkowe

Podejmując w trakcie realizacji inwestycji decyzję o rozszerzeniu jej zakresu, zamawiający może skorzystać ze znaczących uproszczeń. Wystarczy spełnić kilka warunków przy opracowywaniu siwz.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Licytacja elektroniczna

Proces informatyzacji jednostek sektora finansów publicznych ewoluuje nieustannie, dlatego tak ważne jest dostosowywanie istniejących systemów do nowych rozwiązań. W tym też celu ostatnia nowelizacja uprościła procedury licytacji elektronicznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówieniowe esperanto

Zamawiający z państw członkowskich UE, planując i wszczynając postępowania o udzielenie zamówień publicznych, zobowiązani są do używania jednego, wspólnego „języka” wyrażonego w formie nazw i kodów, określonych we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV).

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wynagrodzenie kosztorysowe

Główną cechą tego rodzaju wynagrodzenia jest jego zmienność w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w związku z czym cena podana w ofercie jest jedynie „umówionym wynagrodzeniem”, a nie ceną ostateczną.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia w częściach

Ostatnią nowelizacją wprowadzony został do Pzp nowy przepis – art. 6a, który umożliwi udzielanie zamówień w częściach z zastosowaniem mniej rygorystycznych regulacji dla poszczególnych części, jednakże pod warunkiem spełnienia przesłanek z art. 6a.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bilety lotnicze

Jak prawidłowo opisać przedmiot zamówienia i określić wartość zamówienia oraz podać sposób obliczania ceny w postępowaniu dotyczącym rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne