Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Kwiecień 2017 - spis treści

Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane

IV Forum zamówień publicznycH na roboty budowlane - 20–22 marca 2017 r.

W dniach 20–22 marca w Toruniu odbyło się IV Forum Zamówień Publicznych na Roboty Budowlane. Tegoroczna edycja Forum poświęcona była analizie problemów związanych z zamówieniami publicznymi na roboty budowlane oraz przedstawieniu praktycznych rozwiązań kwestii, które w wyniku ubiegłorocznej nowelizacji budzą wiele wątpliwości zarówno zamawiających, jak i wykonawców.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opinie

Jaka jest rola regulaminu komisji przetargowej u zamawiającego?

Jaka jest rola regulaminu komisji przetargowej u zamawiającego i do jakich najważniejszych zagadnień regulamin ten powinien się odnosić?

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi hotelarskie

Oczekiwania wobec jakości i zakresu świadczenia usług hotelarskich zamawianych przez instytucje kultury mogą być bardzo zróżnicowane w zależności od charakteru planowanych wydarzeń.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Kodeks urbanistyczno-budowlany (cz. 2)

Projektowany Kodeks urbanistyczno-budowlany ma zastąpić obecnie obowiązujące przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wypożyczenie pracownika

W wyniku wejścia w życie ustawy nowelizującej pzp z dnia 22 czerwca 2016 r. zamawiający w szerszym niż dotychczas zakresie wymagają, by zamówienie było realizowane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odwołanie na opis przedmiotu zamówienia (cz. 2)

Wskutek nowelizacji z czerwca ubiegłego roku rozszerzono katalog czynności mogących stanowić przedmiot zaskarżenia w postępowaniach o wartości poniżej progów UE.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Regulamin pracy komisji przetargowej

Przyjęcie regulaminu pracy komisji przetargowej umożliwi właściwą organizację i tryb pracy komisji przetargowej, zakres obowiązków jej członków i jednocześnie indywidualizację ich odpowiedzialności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podmiot trzeci a prekwalifikacja

Czy istnieje możliwość polegania na zasobach innego podmiotu w celu wykazania spełnienia kryteriów selekcji i uzyskania wyższej pozycji na tzw. krótkiej liście w postępowaniach dwuetapowych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wprowadzenie w błąd zamawiającego

Omawiamy art. 24 ust. 1 pkt 16 i 17 pzp, ustanawiające sankcję wykluczenia z postępowania za przedstawienie przez wykonawcę informacji wprowadzających zamawiającego w błąd.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kłopotliwy podział

Wydaje się, że zamawiający, o ile jest to możliwe i uzasadnione, mimo braku jednoznacznych regulacji ustawowych, jest zobowiązany do podziału zamówienia, a konsekwencją rezygnacji z podziału może być zarzut ograniczenia konkurencji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Komisja przetargowa

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji odpowiada Magdalena Michałowska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Zamówienia publiczne w Niemczech i Austrii po implementacji nowych dyrektyw - Warszawa, 27 lutego 2017 r.

Już po raz drugi Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp.k. wraz z redakcją miesięcznika „Przetargi Publiczne” przygotowały konferencję poświęconą praktyce zamówień publicznych w Niemczech i Austrii.
 

dostępny w całości Czytaj więcej

ABC wykonawcy: Liczenie terminów

Podstawowe zasady obliczania terminów nie zmieniły się wprawdzie od lat, ale wykonawcy niezmiennie miewają z tym problem. Tymczasem pomyłka w tym zakresie może mieć negatywne konsekwencje i uniemożliwić skuteczne ubieganie się o zamówienie publiczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zarządzanie ryzykiem w zamówieniach

Zarządzanie ryzykiem w zamówieniach realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (np. gminy) przyczynia się do prawidłowego przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Brak konieczności szukania dodatkowych środków finansowych

Z art. 93 ust. 1 pkt 4 pzp wynika, że zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne