Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Luty 2009 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Sposób na dyskryminację

Unijna dyrektywa 2007/66/WE wprowadziła nowe zasady wnoszenia środków ochrony prawnej. A wszystko po to, by poprawić skuteczność procedur odwoławczych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo KIO

Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Licytuj, kto może

Wysłany na szkolenie burmistrz był pod ogromnym wrażeniem, kiedy dowiedział się, jak przeprowadzić licytację elektroniczną na roboty budowlane i ile można na tym zaoszczędzić. Jego entuzjazmu nie podzielili jednak pracownicy, gdy przyszło im się zmierzyć z tym zadaniem w praktyce.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi porządkowe

Właściwy opis przedmiotu zamówienia w przypadku zamawiania usług sprzątania to połowa sukcesu. Pozostała część to odpowiednia znajomość przepisów prawa zamówień publicznych i innych aktów prawnych związanych z systemem zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Ewa Wiktorowska, inżynier budownictwa, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Unijne zasady (cz. 1)

Podstawowym aktem prawnym Unii Europejskiej jest traktat ustanawiający tę Wspólnotę. Określa on główne zasady, regulujące rynek oraz politykę między państwami członkowskimi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dobrze jest mieć plan

Wieloletni plan inwestycyjny to dokument stanowiący załącznik do uchwały budżetowej, przedstawiający konsekwentne planowanie wydatkowania środków finansowych budżetu gminy w roku bieżącym i latach następnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Trzeba dokładnie czytać umowy

Rozmowa z Barbarą Nosal-Biesiadecką, konsultantem ds. funduszy europejskich.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Dwa w jednym

Czy i w jakim zakresie możliwe jest łączenie ról inżyniera kontraktu i wykonawcy lub też zamawiającego i inżyniera kontraktu na podstawie warunków FIDIC.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rażąco niska cena

Gdy zamawiający ma wątpliwości odnośnie zbyt niskiej ceny zaproponowanej w ofercie, powinien przeprowadzić postępowanie wyjaśniające, wzywając wykonawcę do udzielenia odpowiedzi, w jaki sposób daną cenę skalkulował.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jawne, ale od kiedy

Ostatnia nowelizacja prawa zamówień publicznych, wprowadzając zmiany do art. 96 ust. 3 i uchylając ust. 4 ustawy, skomplikowała zasady udostępniania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obowiązek czy potrzeba

Żaden przepis prawa zamówień publicznych nie nakazuje zamawiającemu tworzenia planu zamówień. Każda instytucja powinna jednak rozważyć tę kwestię, gdyż zapewnia to płynną realizację zadań i pozwala przygotować się do kolejnych postępowań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Roczne sprawozdanie

Każdy zamawiający do 1 marca zobowiązany jest przekazać prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdanie o udzielonych w minionym roku zamówieniach publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakup eksponatów muzealnych

Pozyskiwanie przez muzea określonych muzealiów wymaga stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, która reguluje zasady wydatkowania środków publicznych. W praktyce okazuje się jednak, że czasami trudno jest pogodzić ze sobą te kwestie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne