Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Marzec 2009 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Jak walczyć o swoje prawa

Zasady przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu oraz przystąpienia do odwołania – podobieństwa i różnice między tymi instytucjami.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zatrzymanie wadium

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter restrykcyjny i powinien być interpretowany w sposób ścisły, co oznacza, iż chodzi tutaj o fizyczny brak dokumentu lub oświadczenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo KIO

Oceniając, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, należy brać pod uwagę ceny całkowite oferty, a nie ceny jednostkowe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Wykluczony z braku kilometrów

Jedną z pierwszych ofiar znowelizowanej ustawy Pzp stała się firma Antoniego Z., zajmująca się budową i remontami dróg. Jego oferta, mimo że najkorzystniejsza cenowo, zamiast zostać wybrana, została odrzucona, zaś Antoni Z. utracił 10 tys. zł wniesionego wadium.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup samochodów

Większość jednostek sektora finansów publicznych w celu prawidłowego realizowania powierzonych im zadań dokonuje zakupów samochodów, które następnie są wykorzystywane przez pracowników danej jednostki. Najczęściej w tym celu wybierany jest leasing.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Korzystne rozwiązanie

W jaki sposób przygotować i przeprowadzić postępowania, których celem jest wyłonienie podmiotów zdolnych do realizacji usługi konsolidacji, jak również kodyfikacji prawa wspólnotowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Unijne zasady (cz. 2)

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą określił główne podstawy prawne, które pośrednio odnoszą się również do zamówień publicznych. W niniejszym artykule omówione zostaną kolejne zasady traktatowe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Stadion za 21 miesięcy

Rozmowa ze Sławomirem Wojtasem, prezesem zarządu, oraz Anitą Fornalczyk, prokurentem spółki Wrocław 2012

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Szybko, ale czy konkurencyjnie?

Znowelizowany art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza stosowanie w przypadku zawartych tam usług uproszczeń proceduralnych. Zamawiający chętnie w tej sytuacji wybierają możliwość zastosowania trybu z wolnej ręki. Czy prawidłowo?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowe zasady udzielania koncesji

20 lutego 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ma ona być alternatywą dla możliwości zlecania zadań podmiotom prywatnym z zastosowaniem prawa zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

W jedności siła

Instytucja konsorcjum pojawiła się w systemie zamówień publicznych wraz z ustawą o zamówieniach publicznych, jednak wobec braku konkretnych uregulowań w tym zakresie wywoływała początkowo wiele kontrowersji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak to opisać

W styczniowym numerze miesięcznika omówione zostały teoretyczne aspekty związane z wynagrodzeniem kosztorysowym. Obecny artykuł zawiera natomiast przykłady praktycznych zapisów, które można zastosować w siwz.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne

Od 27 lutego br. obowiązuje już nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wcześniejsza, z 2005 r., była rzadko stosowana ze względu na zbyt duże sformalizowanie procedur. Nowe przepisy mają to jednak zmienić.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Aukcja elektroniczna

Zainteresowanie aukcją elektroniczną wzrasta z roku na rok. Dlaczego? Ponieważ zyski osiągane dzięki zastosowaniu tego sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej sięgają (w części postępowań) nawet 30 procent.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne