Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Marzec 2009 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Jak walczyć o swoje prawa

Zasady przystąpienia do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu oraz przystąpienia do odwołania – podobieństwa i różnice między tymi instytucjami.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zatrzymanie wadium

Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych ma charakter restrykcyjny i powinien być interpretowany w sposób ścisły, co oznacza, iż chodzi tutaj o fizyczny brak dokumentu lub oświadczenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo KIO

Oceniając, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, należy brać pod uwagę ceny całkowite oferty, a nie ceny jednostkowe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Wykluczony z braku kilometrów

Jedną z pierwszych ofiar znowelizowanej ustawy Pzp stała się firma Antoniego Z., zajmująca się budową i remontami dróg. Jego oferta, mimo że najkorzystniejsza cenowo, zamiast zostać wybrana, została odrzucona, zaś Antoni Z. utracił 10 tys. zł wniesionego wadium.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup samochodów

Większość jednostek sektora finansów publicznych w celu prawidłowego realizowania powierzonych im zadań dokonuje zakupów samochodów, które następnie są wykorzystywane przez pracowników danej jednostki. Najczęściej w tym celu wybierany jest leasing.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Jerzy Wysocki, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, dyrektor wydziału gospodarki gminnej w jednostce samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Korzystne rozwiązanie

W jaki sposób przygotować i przeprowadzić postępowania, których celem jest wyłonienie podmiotów zdolnych do realizacji usługi konsolidacji, jak również kodyfikacji prawa wspólnotowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Unijne zasady (cz. 2)

Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą określił główne podstawy prawne, które pośrednio odnoszą się również do zamówień publicznych. W niniejszym artykule omówione zostaną kolejne zasady traktatowe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wywiad

Stadion za 21 miesięcy

Rozmowa ze Sławomirem Wojtasem, prezesem zarządu, oraz Anitą Fornalczyk, prokurentem spółki Wrocław 2012

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Szybko, ale czy konkurencyjnie?

Znowelizowany art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza stosowanie w przypadku zawartych tam usług uproszczeń proceduralnych. Zamawiający chętnie w tej sytuacji wybierają możliwość zastosowania trybu z wolnej ręki. Czy prawidłowo?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowe zasady udzielania koncesji

20 lutego 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Ma ona być alternatywą dla możliwości zlecania zadań podmiotom prywatnym z zastosowaniem prawa zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

W jedności siła

Instytucja konsorcjum pojawiła się w systemie zamówień publicznych wraz z ustawą o zamówieniach publicznych, jednak wobec braku konkretnych uregulowań w tym zakresie wywoływała początkowo wiele kontrowersji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak to opisać

W styczniowym numerze miesięcznika omówione zostały teoretyczne aspekty związane z wynagrodzeniem kosztorysowym. Obecny artykuł zawiera natomiast przykłady praktycznych zapisów, które można zastosować w siwz.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Partnerstwo publiczno-prywatne

Od 27 lutego br. obowiązuje już nowa ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym. Wcześniejsza, z 2005 r., była rzadko stosowana ze względu na zbyt duże sformalizowanie procedur. Nowe przepisy mają to jednak zmienić.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Aukcja elektroniczna

Zainteresowanie aukcją elektroniczną wzrasta z roku na rok. Dlaczego? Ponieważ zyski osiągane dzięki zastosowaniu tego sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej sięgają (w części postępowań) nawet 30 procent.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne