Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Kwiecień 2009 - spis treści

Arbitraż Sąd Kontrola

Wewnętrzna kontrola finansowa

Instytucje sektora finansów publicznych nie działają dla zysku, w związku z tym nie ma tam ekonomicznych mechanizmów wymuszających efektywność. Łatwo więc o marnotrawstwo środków.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

W obronie uzasadnionych roszczeń

Niekorzystne rozstrzygnięcie protestu wniesionego do zamawiającego nie musi oznaczać zaniechania uzasadnionych roszczeń wykonawców. Istnieje jeszcze możliwość wniesienia kolejnego środka ochrony prawnej – odwołania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Niezbędna wiedza i doświadczenie

Starostwo specjalizowało się w przepisywaniu art. 22 prawa zamówień publicznych, a nie w opisywaniu warunków udziału w postępowaniu. Zajmowało się też czasem bezprawną nowelizacją niektórych przepisów ustawy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Porządek musi być

W jaki sposób opisać przedmiot zamówienia w postępowaniach na letnie utrzymanie dróg i chodników, obejmujące nie tylko sprzątanie, ale i pielęgnację terenów zielonych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników odpowiada Ewa Wiktorowska, inżynier budownictwa, członek zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zamówienia wojskowe

W jaki sposób Unia Europejska zamierza ujednolicić we wszystkich państwach członkowskich zasady udzielania zamówień publicznych w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawidłowy wniosek to połowa sukcesu

Nawet najlepszy i najciekawszy pomysł może nie mieć szans na uzyskanie dofinansowania, jeśli nie zostanie dobrze przemyślany i przygotowany. Jak więc „oswoić” zawiłe procedury pozyskiwania dotacji unijnych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia Publiczne

Zmiana treści siwz

Wszyscy uczestnicy postępowania o zamówienie publiczne powinni mieć równy dostęp do informacji. Dlatego nie można przeceniać skuteczności internetu w tym zakresie, tym bardziej że dokumenty tam publikowane nie są opatrzone podpisem elektronicznym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Co można uzupełnić

Choć zasady uzupełniania dokumentów zostały dokładnie określone w ustawie Prawo zamówień publicznych, okazuje się jednak, że trudności sprawia określenie, jakie konkretnie dokumenty można, a jakich nie wolno uzupełniać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rozliczanie robót

Przykładowe zapisy siwz dotyczące wynagrodzenia kosztorysowego w przypadku, gdy zestawienie planowanych prac jest sporządzane przez wykonawcę na podstawie dostarczonej przez zamawiającego dokumentacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak być dobrym liderem

Zasady ustanawiania konsorcjum i wyznaczania reprezentanta w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego – w świetle orzecznictwa i piśmiennictwa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zielone zamówienia publiczne

Choć Komisja Europejska zakłada, że do 2015 r. połowa udzielanych zamówień publicznych ma uwzględniać aspekty środowiskowe, w Polsce kwestia ta nadal budzi szereg wątpliwości i zielone zamówienia są ciągle rzadkością.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dominuje brak wiedzy

„Badanie stanu przygotowania pracowników sektora samorządowego do udzielania zamówień innowacyjnych” to jedyny, jak do tej pory, raport, którego celem było sprawdzenie stanu wiedzy na temat specyfiki realizacji zielonych zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne