Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Maj 2009 - spis treści

Lekką ręką

Doświadczenie szwagra Zenka

Zauważyłam, że od początku roku trafiają do mnie przypadki związane głównie z art. 22 ust. 1 Pzp, czyli warunkami udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Skoro tyle problemów związanych jest z jednym przepisem, oznacza to najwyraźniej, że to jedno z najsłabszych ogniw ustawy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie dróg gruntowych

Jak wynika z ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamawiającym wiele trudności sprawia stwierdzenie, czy bieżąca konserwacja nawierzchni gruntowej jest usługą, czy robotą budowlaną.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Leki do otwartych aptek szpitalnych

Zagwarantowanie szerokiego asortymentu farmaceutyków w aptekach wymaga przeprowadzenia procedury ich zakupów przynajmniej dwa razy w roku. Jak przewidzieć ilość zamawianych leków i oszacować ich wartość?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Publikacja Dziennika Urzędowego UE

Krótkie terminy na realizację zamówienia oraz konieczność drukowania publikatora w 23 językach urzędowych Unii Europejskiej były głównymi wymaganiami w postępowaniu na usługi wydawnicze Dziennika Urzędowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Dobry lobbing nie jest zły

Lobbing w swej czystej postaci wydaje się być pożytecznym instrumentem, służącym przekonywaniu władzy do wprowadzania konkretnych rozwiązań. W rzeczywistości, jak na razie, wygląda to jednak zupełnie inaczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Potrzebny jest przetarg

Kościoły oraz związki wyznaniowe, które ubiegają się o pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jako beneficjenci działania „Odnowa i rozwój wsi” powinny stosować prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo KIO

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Kondycja finansowa wykonawcy

Najbardziej wiarygodnym dokumentem, który odzwierciedla kondycję ekonomiczną wykonawcy, jest sprawozdanie finansowe. Pozwala ono określić przychody, koszty i wszelkie przepływy pieniężne firmy, co znajduje zastosowanie szczególnie w przypadku dużych zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gdy wykonawca popełni błąd

Pojęcie oczywistej omyłki pisarskiej nie zostało w przepisach zdefiniowane, a zatem jego dookreślenie ustawodawca pozostawił praktyce i orzecznictwu. Niewątpliwie omyłka taka nie może dotyczyć nieścisłości rachunkowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo opcji

Jeśli zamawiający w chwili przygotowywania postępowania o zamówienie publiczne nie jest w stanie dokładnie określić, jaki ma być zakres zamówienia na dostawy lub usługi, może skorzystać z prawa opcji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Protest a modyfikacja siwz

Zdarza się, iż w sposób całkowicie zgodny z prawem zamawiający może niemal jednocześnie oddalić protest dotyczący zapisów siwz i dokonać jej modyfikacji absolutnie zgodnie z żądaniem protestującego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Razem czy osobno

Zamawiający, określając warunki dla wykonawców, musi pamiętać, aby wynikały one z art. 22 ust. 1 Pzp, nie prowadziły do dyskryminacji i były jednakowe w stosunku do wszystkich podmiotów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dokumenty prywatne i urzędowe

Wykonawcy, a niekiedy i sam zamawiający, często zapominają, iż w procedurze udzielenia zamówienia publicznego należy stosować podstawową dla prawa cywilnego zasadę rozkładu ciężaru dowodu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Spółka jawna wykonawcą

Przedsiębiorstwa prywatne, ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego, mogą występować w różnych formach organizacyjno-prawnych. Trzeba więc pamiętać, że w każdej z nich mogą obowiązywać inne zasady reprezentacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dotacja przyznana. I co dalej?

Przygotowanie dobrego projektu, skutkujące podpisaniem umowy o dofinansowanie, to tylko część sukcesu. Od tego momentu należy przygotować się do realizacji projektu, co jest określane jako etap znacznie trudniejszy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne