Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Maj 2009 - spis treści

Lekką ręką

Doświadczenie szwagra Zenka

Zauważyłam, że od początku roku trafiają do mnie przypadki związane głównie z art. 22 ust. 1 Pzp, czyli warunkami udziału wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Skoro tyle problemów związanych jest z jednym przepisem, oznacza to najwyraźniej, że to jedno z najsłabszych ogniw ustawy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie dróg gruntowych

Jak wynika z ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamawiającym wiele trudności sprawia stwierdzenie, czy bieżąca konserwacja nawierzchni gruntowej jest usługą, czy robotą budowlaną.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Leki do otwartych aptek szpitalnych

Zagwarantowanie szerokiego asortymentu farmaceutyków w aptekach wymaga przeprowadzenia procedury ich zakupów przynajmniej dwa razy w roku. Jak przewidzieć ilość zamawianych leków i oszacować ich wartość?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Publikacja Dziennika Urzędowego UE

Krótkie terminy na realizację zamówienia oraz konieczność drukowania publikatora w 23 językach urzędowych Unii Europejskiej były głównymi wymaganiami w postępowaniu na usługi wydawnicze Dziennika Urzędowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Dobry lobbing nie jest zły

Lobbing w swej czystej postaci wydaje się być pożytecznym instrumentem, służącym przekonywaniu władzy do wprowadzania konkretnych rozwiązań. W rzeczywistości, jak na razie, wygląda to jednak zupełnie inaczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Potrzebny jest przetarg

Kościoły oraz związki wyznaniowe, które ubiegają się o pomoc finansową w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, jako beneficjenci działania „Odnowa i rozwój wsi” powinny stosować prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo KIO

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Kondycja finansowa wykonawcy

Najbardziej wiarygodnym dokumentem, który odzwierciedla kondycję ekonomiczną wykonawcy, jest sprawozdanie finansowe. Pozwala ono określić przychody, koszty i wszelkie przepływy pieniężne firmy, co znajduje zastosowanie szczególnie w przypadku dużych zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gdy wykonawca popełni błąd

Pojęcie oczywistej omyłki pisarskiej nie zostało w przepisach zdefiniowane, a zatem jego dookreślenie ustawodawca pozostawił praktyce i orzecznictwu. Niewątpliwie omyłka taka nie może dotyczyć nieścisłości rachunkowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo opcji

Jeśli zamawiający w chwili przygotowywania postępowania o zamówienie publiczne nie jest w stanie dokładnie określić, jaki ma być zakres zamówienia na dostawy lub usługi, może skorzystać z prawa opcji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Protest a modyfikacja siwz

Zdarza się, iż w sposób całkowicie zgodny z prawem zamawiający może niemal jednocześnie oddalić protest dotyczący zapisów siwz i dokonać jej modyfikacji absolutnie zgodnie z żądaniem protestującego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Razem czy osobno

Zamawiający, określając warunki dla wykonawców, musi pamiętać, aby wynikały one z art. 22 ust. 1 Pzp, nie prowadziły do dyskryminacji i były jednakowe w stosunku do wszystkich podmiotów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dokumenty prywatne i urzędowe

Wykonawcy, a niekiedy i sam zamawiający, często zapominają, iż w procedurze udzielenia zamówienia publicznego należy stosować podstawową dla prawa cywilnego zasadę rozkładu ciężaru dowodu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Spółka jawna wykonawcą

Przedsiębiorstwa prywatne, ubiegające się o udzielenie zamówienia publicznego, mogą występować w różnych formach organizacyjno-prawnych. Trzeba więc pamiętać, że w każdej z nich mogą obowiązywać inne zasady reprezentacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dotacja przyznana. I co dalej?

Przygotowanie dobrego projektu, skutkujące podpisaniem umowy o dofinansowanie, to tylko część sukcesu. Od tego momentu należy przygotować się do realizacji projektu, co jest określane jako etap znacznie trudniejszy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne