Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Czerwiec 2009 - spis treści

Lekką ręką

Jak nic nie robić, a zarobić

Analizując skutki ostatniej nowelizacji, szczególnie w zakresie art. 26 ust. 3 i związanego z nim art. 46 ust. 4a, doszłam do wniosku, że nie są to dobre przepisy i w razie kolejnej nowelizacji należałoby je koniecznie zmienić, a nawet – co chyba byłoby najlepsze – całkowicie uchylić.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

15 lat minęło - Jubileusz

W tym miesiącu mija 15 lat od uchwalenia pierwszej ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych. Ukazała się ona w Dzienniku Ustaw nr 76 z 1994 r. pod poz. 344, a weszła w życie 1 stycznia 1995 r.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Bezpieczny plac zabaw

Przygotowując się do budowy placu zabaw, z którego korzystać będą najmłodsi, najważniejszą kwestią jest ich bezpieczeństwo, które należy zagwarantować poprzez zastosowanie materiałów dobrej jakości oraz regularne kontrole.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi leśne

Mimo zmiany przy okazji ostatniej nowelizacji brzmienia art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy zamawianiu usług związanych z gospodarką leśną nadal można korzystać z zawartych tam uproszczeń.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oznakowanie poziome

Znajdujące się na drogach oznakowanie nie jest, niestety, wieczne. Dlatego też co kilka lat musi być odnawiane lub tworzone na nowo. Aby je jednak prawidłowo wykonać, najpierw trzeba je prawidłowo opisać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Obowiązki rzecznika

W sytuacji, gdy rzecznik dyscypliny finansów publicznych otrzyma zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych, najpierw musi sprawdzić, czy zachodzą przesłanki do wszczęcia w tej sprawie postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wystarczy tylko zgłoszenie

Najważniejszą zmianą wynikającą z ostatniej nowelizacji ustawy Prawo budowlane jest wprowadzenie obowiązku zgłoszenia budowy obiektu budowlanego zamiast uzyskiwania – jak dotychczas – pozwolenia na budowę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo KIO

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Sytuacje, które trudno przewidzieć

Prawo zamówień publicznych określa przypadki, w których – aby szybko zrealizować zamówienie – zamawiający mogą skorzystać z trybów niekonkurencyjnych, powołując się na pilną potrzebę udzielenia zamówienia bądź natychmiastowe wykonanie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Inwestycje wieloletnie

Planując realizację dużej inwestycji i zakładając, że będzie przebiegać etapami, nie musimy od razu dysponować środkami na sfinansowanie całego zamówienia, a jedynie części, która ma być wykonana w danym roku budżetowym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jeden za wszystkich…

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego ponoszą solidarną odpowiedzialność za rzetelne zrealizowanie danego zadania i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak uniknąć zatrzymania wadium

Zamawiający może zatrzymać wadium, jeśli wykonawca nie uzupełni oświadczeń i dokumentów. Czy ustawodawcy chodziło jednak o fizyczny brak dokumentu, czy o fakt niepotwierdzania spełnienia warunków udziału?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ogłoszenia i siwz

Opublikowanie ogłoszenia oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest przejawem działania trzech zasad – jawności, pisemności oraz równego traktowania wykonawców i uczciwej konkurencji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Anna Specht-Schampera

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Spółka partnerska

Spółka partnerska tworzona jest w celu wykonywania wolnego zawodu. Niedopuszczalne jest więc w tej formie organizacyjno-prawnej prowadzenie działalności produkcyjnej czy handlowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ocena jakości

Postępowanie o zamówienie publiczne to nie tylko realizacja procedur. To także sposób wyboru najkorzystniejszej oferty. Zatem precyzyjny opis elementów takich jak cena i jakość są kluczową kwestią.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rynek wart 109,5 mld zł

W ubiegłym roku – jak wynika ze sprawozdania przygotowanego przez Urząd Zamówień Publicznych – pod względem wartości na rynku dominowały zamówienia na roboty budowlane.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne