Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Lipiec 2009 - spis treści

Lekką ręką

Rodowód w cenie kota

Na drzwiach budynku, w którym urzęduje doradca podatkowy, wisiało ozdobne ogłoszenie: „Sprzedam koty rasowe, rodowód w cenie kota”. Ogłoszenie wydało mi się bardzo podobne do opisu sposobu obliczenia ceny, podawanego w niektórych specyfikacjach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie zbiorników wodnych

Wszystkie zbiorniki wodne – sztuczne czy naturalne – zawsze muszą być odpowiednio przygotowane: najpierw do sezonu letniego, a później do okresu zimowego. Czynności te wchodzą w zakres zadań własnych gmin.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oznakowanie pionowe

Przygotowując postępowanie na dostawę i montaż znaków drogowych, zamawiający bardzo dokładnie muszą opisać nie tylko ich grupy i wielkości, ale również rodzaj folii czy podkładu, a także monitoring stanu technicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Instalacje elektryczne

Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych, będących zasobem jednostki samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Na czarnej liście

Dokonując transpozycji przepisów unijnych do polskiego prawa, ustawodawca określił, że do wykluczenia wykonawcy z postępowania konieczne jest stwierdzenie przez sąd szkody. Zapisy dyrektywy nie są jednak tak restrykcyjne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowa ramowa

Umowa ramowa nie jest trybem udzielenia zamówienia w rozumieniu art. 10 prawa zamówień publicznych, a określa jedynie przyszłe, ramowe warunki zamówień, które mają zostać udzielone na jej podstawie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ubezpieczenia grupowe pracowników

W przypadku pracodawcy zobowiązanego do stosowania przepisów prawa zamówień publicznych zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia powyżej 14 tys. euro zawsze powinno być poprzedzone udzieleniem zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo KIO

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Wszystko musi być na piśmie

Zgodnie z art. 96 ust. 1 prawa zamówień publicznych w trakcie prowadzenia postępowania zamawiający sporządza pisemny protokół. Dotyczy to wszystkich postępowań, niezależnie od trybu, wartości czy przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wymaganie polisy

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczy o potencjalnych możliwościach finansowych wykonawcy i nie oznacza, że zamawiający – w razie wystąpienia szkody – będzie mógł z całej tej kwoty skorzystać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Skład i charakter komisji przetargowej

Powołanie właściwego składu komisji przetargowej ma podstawowe znaczenie dla wyniku postępowania. Nie bez znaczenia są tutaj precyzyjne przepisy wewnętrzne, które pozwalają rozwiązać wiele problemów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wnioski i oferty

Terminy składania wniosków oraz ofert określone są w prawie zamówień publicznych wprost poprzez podanie konkretnej liczby dni bądź pozostawione do decyzji zamawiających, z zaznaczeniem, aby były one realne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Moment udostępniania ofert

Prawo zamówień publicznych wskazuje, że zamawiający ma obowiązek udostępnienia ofert zaraz po ich otwarciu. Rozporządzenie w sprawie protokołu określa te zasady nieco inaczej. Jak więc rozumieć sprzeczne zapisy?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Próbka – element oferty czy dokument

Zamawiający na etapie sporządzania siwz powinien rozważyć cel żądania próbek, gdyż może to przyczynić się zarówno do wyboru najlepszej oferty, jak i do konieczności odrzucenia ofert lub unieważnienia postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Umowy na zasadach FIDIC

Stosowanie warunków kontraktowych FIDIC w projektach Funduszu Spójności i programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” oraz niektórych klauzul umownych w kontekście kwalifikowalności wydatków.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Budują i remontują

Jak wynika z informacji przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury od 16 listopada 2007 r. do 16 czerwca br. podpisano umowy na budowę 836 km dróg krajowych, w tym 426 km autostrad i 410 km dróg ekspresowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Moda na innowacje

Rozwój gospodarczy jest ściśle związany z rozwojem innowacyjności, co znalazło odzwierciedlenie w zamówieniach publicznych, które powinny być postrzegane jako sposób kreowania popytu na produkty innowacyjne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne