Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Lipiec 2009 - spis treści

Lekką ręką

Rodowód w cenie kota

Na drzwiach budynku, w którym urzęduje doradca podatkowy, wisiało ozdobne ogłoszenie: „Sprzedam koty rasowe, rodowód w cenie kota”. Ogłoszenie wydało mi się bardzo podobne do opisu sposobu obliczenia ceny, podawanego w niektórych specyfikacjach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie zbiorników wodnych

Wszystkie zbiorniki wodne – sztuczne czy naturalne – zawsze muszą być odpowiednio przygotowane: najpierw do sezonu letniego, a później do okresu zimowego. Czynności te wchodzą w zakres zadań własnych gmin.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oznakowanie pionowe

Przygotowując postępowanie na dostawę i montaż znaków drogowych, zamawiający bardzo dokładnie muszą opisać nie tylko ich grupy i wielkości, ale również rodzaj folii czy podkładu, a także monitoring stanu technicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Instalacje elektryczne

Konserwacja i usuwanie awarii w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach, lokalach, obiektach małej architektury oraz na terenach zewnętrznych, będących zasobem jednostki samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Na czarnej liście

Dokonując transpozycji przepisów unijnych do polskiego prawa, ustawodawca określił, że do wykluczenia wykonawcy z postępowania konieczne jest stwierdzenie przez sąd szkody. Zapisy dyrektywy nie są jednak tak restrykcyjne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowa ramowa

Umowa ramowa nie jest trybem udzielenia zamówienia w rozumieniu art. 10 prawa zamówień publicznych, a określa jedynie przyszłe, ramowe warunki zamówień, które mają zostać udzielone na jej podstawie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ubezpieczenia grupowe pracowników

W przypadku pracodawcy zobowiązanego do stosowania przepisów prawa zamówień publicznych zawarcie umowy grupowego ubezpieczenia powyżej 14 tys. euro zawsze powinno być poprzedzone udzieleniem zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo KIO

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Wszystko musi być na piśmie

Zgodnie z art. 96 ust. 1 prawa zamówień publicznych w trakcie prowadzenia postępowania zamawiający sporządza pisemny protokół. Dotyczy to wszystkich postępowań, niezależnie od trybu, wartości czy przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wymaganie polisy

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej świadczy o potencjalnych możliwościach finansowych wykonawcy i nie oznacza, że zamawiający – w razie wystąpienia szkody – będzie mógł z całej tej kwoty skorzystać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Skład i charakter komisji przetargowej

Powołanie właściwego składu komisji przetargowej ma podstawowe znaczenie dla wyniku postępowania. Nie bez znaczenia są tutaj precyzyjne przepisy wewnętrzne, które pozwalają rozwiązać wiele problemów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wnioski i oferty

Terminy składania wniosków oraz ofert określone są w prawie zamówień publicznych wprost poprzez podanie konkretnej liczby dni bądź pozostawione do decyzji zamawiających, z zaznaczeniem, aby były one realne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Moment udostępniania ofert

Prawo zamówień publicznych wskazuje, że zamawiający ma obowiązek udostępnienia ofert zaraz po ich otwarciu. Rozporządzenie w sprawie protokołu określa te zasady nieco inaczej. Jak więc rozumieć sprzeczne zapisy?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Próbka – element oferty czy dokument

Zamawiający na etapie sporządzania siwz powinien rozważyć cel żądania próbek, gdyż może to przyczynić się zarówno do wyboru najlepszej oferty, jak i do konieczności odrzucenia ofert lub unieważnienia postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Umowy na zasadach FIDIC

Stosowanie warunków kontraktowych FIDIC w projektach Funduszu Spójności i programu operacyjnego „Infrastruktura i środowisko” oraz niektórych klauzul umownych w kontekście kwalifikowalności wydatków.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Budują i remontują

Jak wynika z informacji przygotowanej przez Ministerstwo Infrastruktury od 16 listopada 2007 r. do 16 czerwca br. podpisano umowy na budowę 836 km dróg krajowych, w tym 426 km autostrad i 410 km dróg ekspresowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Moda na innowacje

Rozwój gospodarczy jest ściśle związany z rozwojem innowacyjności, co znalazło odzwierciedlenie w zamówieniach publicznych, które powinny być postrzegane jako sposób kreowania popytu na produkty innowacyjne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne