Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Sierpień 2009 - spis treści

Lekką ręką

Szwagier nie rodzina

Elektorat, czyli podatnicy, nie potrafią okazać wdzięczności i mogą nieźle zmęczyć niejednego lokalnego władcę. Nawet świetlane, dalekosiężne plany nie zadowolą ich gustów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi projektowe

W przypadku zamawiania dokumentacji projektowej dla robót budowlanych należy zapoznać się ze wszystkimi aktami i dokumentami, które określają jej zakres. Pomoże to sprawdzić, czy została ona wykonana prawidłowo.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ograniczanie szkodników w lasach

Do czynności obowiązkowych w nadleśnictwie zalicza się kontrolę i prognozowanie zagrożenia lasu, a do czynności nieobowiązkowych ocenę zagrożenia lasu przez szkodniki, profilaktykę i metody ochrony lasu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Meble biurowe

Każdy, kto stanął przed koniecznością zakupu mebli biurowych, może stwierdzić, że nie jest to proste zadanie. Trzeba bowiem zmierzyć się z szeregiem problemów, zwłaszcza pod kątem jakości i funkcjonalności zamawianych mebli.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

System jest, ale bez definicji

O trudnych początkach tworzenia systemu zamówień publicznych w Polsce, pierwszych aktach prawnych, największych trudnościach i obawach oraz kolejnych nowelizacjach ustawy rozmawiamy z dr. inż. Józefem Żukiem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowy wykonawcze

Zamawiający, udzielając zamówień jednostkowych, których przedmiot objęty jest umową ramową, napotyka na wiele trudności, których często nie może w sposób jednoznaczny rozwiązać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo KIO

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Jak i komu można zlecić przetarg

Na jakich zasadach zamawiający może powierzyć przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej oraz kto ponosi w takiej sytuacji odpowiedzialność za dokonane czynności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyjaśnianie treści oferty

Prawo zamówień publicznych, poza terminami ściśle określonymi, zawiera również terminy niedookreślone – na uzupełnianie dokumentów, oświadczeń i pełnomocnictw oraz poprawianie omyłek czy wyjaśnianie zbyt niskiej ceny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Omyłka rachunkowa

Nowe podejście do zagadnienia omyłek rachunkowych jest możliwe dzięki ostatniej nowelizacji prawa zamówień publicznych. Usunięcie ich zamkniętego katalogu sprawiło, że oferty nie muszą być już odrzucane z byle powodu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bezprzetargowe zamówienia (cz. 1)

Od dłuższego czasu udzielanie zamówień gospodarstwom pomocniczym nie wywołuje większych emocji ani nawet dyskusji prawnych, chociaż odbywa się to z pominięciem przepisów regulujących udzielanie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferta najtańsza czy najbardziej korzystna

Kryteria wyboru oferty odnoszą się do oferty, nie zaś do wykonawcy, który ją składa, a już w szczególności nie do jego wiedzy, doświadczenia i potencjału technicznego. Kwestia ta wydaje się jednak prosta tylko w teorii.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Problemowa licytacja

Prowadząc postępowanie w trybie licytacji elektronicznej, możemy spotkać się z różnymi niespodziankami. Nie oznacza to jednak, że nie należy próbować, gdyż zamawiający, stosując ten tryb, mogą zaoszczędzić sporo pieniędzy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa to przydatna w obrocie forma prowadzenia działalności. Niestety, nadal nie jest zbyt popularna wśród przedsiębiorców i w praktyce jest dość rzadko wykorzystywanym typem spółki prawa handlowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Świadectwa energetyczne

Dla każdego budynku oddawanego do użytkowania oraz budynku podlegającego zbyciu lub wynajmowi powinna być ustalona jego charakterystyka energetyczna.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne