Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Wrzesień 2009 - spis treści

Lekką ręką

Polisa doradcy

Ostatnio wiele publikacji poświęcono wymaganiom dotyczącym składania polisy lub innego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności. Nikt jednak dotąd nie zajął się sprawą Jana B., toteż najwyższy czas, aby ją nagłośnić i wyjaśnić.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Operaty szacunkowe

Wybór rzeczoznawcy majątkowego powinien następować w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych, o ile wartość zamówienia przewyższa 14 tys. euro. W mniejszych gminach wartość ta jednak rzadko przekracza ustawowy próg.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Parametry techniczne

Zarządzanie aparaturą i wyrobami medycznymi nie powinno opierać się tylko na kryterium ceny. Jeżeli jednak rezygnujemy z kryterium jakości, wtedy opis przedmiotu zamówienia musi być bardzo dobrze przygotowany.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zieleń przyuliczna

Szczegółowe określenie zakresu prac w ramach konserwacji i utrzymania pasów zieleni przyulicznej musi opierać się na dokładnej inwentaryzacji zasobów zieleni, jaka występuje na terenach, które będą podlegały utrzymaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Jednostki samorządu terytorialnego

W każdej gminie istnieje określona grupa drobnych dostaw i usług, których wartość nie przekracza ustawowego progu 14 tys. euro. Nie oznacza to jednak, że mogą być one zamawiane bez stosowania żadnych procedur.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Interes publiczny

W jakich sytuacjach zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, powołując się na przesłankę, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Decyzja nr 291/MON

Do zakupu uzbrojenia i sprzętu wojskowego resort obrony narodowej stosuje własne, odrębne wytyczne, w związku z czym przy wyborze oferty przepisy prawa zamówień publicznych nie znajdują zastosowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo KIO

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Rozliczanie kontraktów w obcej walucie

Choć ustawa Prawo zamówień publicznych od początku jej obowiązywania zawiera przepis pozwalający na dokonywanie rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą w walutach obcych, w praktyce nie było to stosowane. Zmiany w prawie ułatwiły jednak tę kwestię.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Czyny nieuczciwej konkurencji (cz. 1)

Przepisy dotyczące przestrzegania przez zamawiających zasady uczciwej konkurencji mają na tyle ogólny charakter, że ich praktyczne zastosowanie wymaga za każdym razem uwzględniania specyfiki danego postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Cicha nowelizacja

Nawet najbardziej wnikliwi obserwatorzy o tzw. lipcowej zmianie dowiedzieli się z dużym opóźnieniem. Informacja ukazała się bowiem na początku sierpnia, podczas gdy zmiany obowiązywały już od 16 lipca.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bezprzetargowe zamówienia (cz. 2)

Udzielanie zamówień gospodarstwom pomocniczym odbywa się z pominięciem przepisów prawa zamówień publicznych, od kiedy orzekł tak Urząd Zamówień Publicznych. Czy jednak praktyka nie poszła w tym przypadku za daleko?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Środki ochrony prawnej

Terminy na wnoszenie środków ochrony prawnej są terminami zawitymi. Nie znajdują tutaj więc zastosowania przepisy kodeksu postępowania cywilnego, umożliwiające przywrócenie takiego terminu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Problemowe „doświadczenie”

Jeżeli występujący w konsorcjum wykonawca ma na swoim koncie jedynie częściowy udział w realizacji zamówienia, nie powinien w innym postępowaniu wykazywać, że zrealizował całe zamówienie wykonane przez konsorcjum.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zobowiązania finansowe gminy (cz. 1)

Możliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na czas wykraczający poza dany rok budżetowy jest ściśle reglamentowana i nie może być interpretowana rozszerzająco.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Spółka komandytowo-akcyjna

Założenie spółki komandytowo-akcyjnej jest bardzo dobrym rozwiązaniem, gdy mamy pomysł na działalność, a brakuje nam kapitału. Ważne jest, iż akcjonariusz, który ulokuje w niej kapitał, nie ponosi odpowiedzialności za jej zobowiązania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne