Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Październik 2009 - spis treści

Forum Przetargów Publicznych

IV Forum Przetargów Publicznych

Kiedy cztery lata temu powstał pomysł stworzenia ogólnopolskiej konferencji poświęconej zamówieniom publicznym, nikt nie przypuszczał, że będzie się ona cieszyć tak wielkim zainteresowaniem. W tym roku w Jachrance nad Zalewem Zegrzyńskim, w dniach 13-16 października, już po raz kolejny spotkają się eksperci oraz specjaliści w tej dziedzinie z całego kraju.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Po sezonie

Koniec sezonu ogórkowego – koniec żartów, koniec tzw. luźnych tematów. Teraz będzie wyłącznie na poważnie. Będzie na poważnie tym bardziej, że poważne problemy związane z zamówieniami publicznymi mnożą się niemal przez pączkowanie. Weźmy pod uwagę chociażby prawo wykonawcy do składania odwołań, zawarte w art. 184 ust. 1a pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi serwisowe

Im bardziej złożone rozwiązanie, tym większe ryzyko wystąpienia awarii. Jeśli jednak już się zdarzy, powinna być jak najszybciej usunięta. Specyfikacja musi więc precyzyjnie pokazywać oczekiwania wobec takich usług.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obsługa prawna

Zamawiając usługę polegającą na obsłudze prawnej, należy bardzo dokładnie określić jej zakres i wypisać wszystkie zadania dla przyszłego wykonawcy. W przeciwnym razie efektem mogą być bowiem zbyt wysokie ceny w ofertach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ochrona osób i mienia

Przygotowując postępowanie na usługi ochrony, należy w szczególności określić ich formę, zakres, czas, obszar, wymagania względem pracowników, ale także pamiętać o wymaganych przez prawo koncesjach czy licencjach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Potrzebna jest większa konkurencyjność

O dwóch nowelizacjach prawa zamówień publicznych i najważniejszych zmianach w nich zawartych rozmawiamy z Jackiem Sadowym, prezesem Urzędu Zamówień Publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jednostki służby zdrowia

Tworząc regulamin udzielania zamówień w jednostkach służby zdrowia, można stosować zasady prawa zamówień publicznych, pamiętając jednak, aby wewnętrzne przepisy nie były bardziej rygorystyczne niż sama ustawa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo KIO

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Nieważność umowy w sprawie zamówienia

Przypadki, które sprawiają, że zawarta umowa o zamówienie publiczne jest nieważna, określają nie tylko przepisy prawa zamówień publicznych, ale również kodeksu cywilnego. Sprawę o stwierdzenie takiej nieważności może wnieść przegrany wykonawca, strona umowy lub prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Inna omyłka

Omyłka polegająca na niezgodności oferty z siwz w sposób niepowodujący istotnych zmian w treści oferty musi być bezsporna i oczywista. Nie może to jednak prowadzić do arbitralnego poprawiania wszystkich błędów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowy gwarancyjne

Aby zamawiający mógł w razie konieczności domagać się od wykonawcy zapłaty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia, musi jasno określić warunki oraz wnikliwie przeanalizować treść umów gwarancyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

W jaki sposób zamówić system IT

Zamawianie i skuteczne wdrażanie systemów informatycznych często kończy się niepowodzeniem. Jednym z powodów może być zły wybór trybu, w jakim przeprowadzane jest postępowanie o udzielenie takiego zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kwota na realizację zamówienia

Podana podczas otwarcia ofert kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, nie oznacza, że taką samą kwotę zapłaci on za wykonanie zadania. Wartości te powinny być jednak w miarę zbliżone.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Czyny nieuczciwej konkurencji (cz. 2)

Przepisy prawne dotyczące przestrzegania zasady uczciwej konkurencji nakładają określone obowiązki nie tylko na zamawiającego, ale także na wykonawców – jako podmioty wzajemnie ze sobą konkurujące.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zobowiązania finansowe gminy (cz. 2)

W poprzednim numerze miesięcznika opisano zasady planowania wydatków w danym roku budżetowym, ewentualnie w roku następnym. Jak jednak jednostki sektora finansów publicznych mają realizować zadania wieloletnie?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Spółka z o.o. (cz. 1)

Jest to bardzo elastyczny typ spółki, ponieważ może ona zostać ustanowiona w każdym prawnie dopuszczalnym celu. W praktyce najczęściej jest to cel gospodarczy. Można też tworzyć taką spółkę w celach charytatywnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne