Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Lipiec 2015 - spis treści

Opinie

Odwrotne obciążenie VAT – jakie obowiązki na zamawiającego nakłada nowelizacja z 9 kwietnia 2015 r.?

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 91 ust. 1c i 3a pzp, jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty ma obowiązek doliczyć do przedstawionej w niej ceny VAT, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

dostępny w całości Czytaj więcej

Odwrotne obciążenie VAT – jakie obowiązki na zamawiającego nakłada nowelizacja z 9 kwietnia 2015 r.?

1 lipca 2015 r. weszły w życie zmiany do pzp i ustawy o VAT wynikające z nowelizacji z dnia 9 kwietnia 2015 r. (DzU z 2015 r., poz. 605). Dotyczą one mechanizmu odwrotnego obciążenia VAT i nakładają na zamawiającego nowe obowiązki.

dostępny w całości Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Plan gospodarki niskoemisyjnej

Właściwie przygotowany PGN musi uwzględniać powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a także być spójny m.in. z dokumentacją konkursową opracowaną przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Rażąco niska cena na nowo

Stosowanie jednakowej miary odchylenia cen (ustawowego progu 30%), bez względu na rodzaj zamówienia czy sposób opisu jego przedmiotu, zwiększa częstotliwość prowadzenia procedury wyjaśnienia rażąco niskiej ceny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Natura umowy o roboty budowlane

Czy fakt, że zawarcie umowy o roboty budowlane nastąpiło w wyniku udzielenia zamówienia publicznego, wpływa na naturę tej umowy?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Konsultacje społeczne wszczęte przez KE

Pod koniec kwietnia 2015 r. Komisja Europejska rozpoczęła dwie konsultacje społeczne odnośnie do zamówień publicznych. Pierwsza z nich dotyczy procedur odwoławczych, druga – praw własności intelektualnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

„Odwrotne obciążenie” VAT

W krajowych transakcjach obejmujących ściśle określone grupy towarów podatek należny od transakcji nie ciąży na dostawcy, ale na nabywcy towaru. Od 1 lipca 2015 r. zasada ta odnosi się również do sprzętu elektronicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ochrona danych osobowych w przetargu

Przepisy o zamówieniach publicznych nakazują udostępnienie określonych danych osobowych, ale nie regulują kwestii ich ochrony. Zagadnienie to należy rozstrzygać w odniesieniu do ustawy o ochronie danych osobowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rozbieżne informacje

Składane przez wykonawców oferty nie zawsze zawierają jednoznaczne informacje. Jak powinien postąpić zamawiający, gdy treść jednego dokumentu jest sprzeczna z treścią drugiego albo gdy informacje są niepełne?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Cykl życia produktu jako kryterium

Zamawiający rzadko stosują kryteria związane z cyklem życia produktu. Wydaje się bowiem, że obiektywne porównanie ofert jest o wiele prostsze w przypadku korzystania z „tradycyjnych” kryteriów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przedmiary robót a wynagrodzenie ryczałtowe

Dla obliczenia wysokości należnego wykonawcy wynagrodzenia ryczałtowego – w odróżnieniu od wynagrodzenia kosztorysowego – nie mają znaczenia faktyczne nakłady poniesione przez wykonawcę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Znowelizowane przepisy o podatku od towarów i usług

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Zamówienia w skrócie

Gwarancja jakości

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Środki dla samorządów lokalnych

Omawiamy Regionalne Programy Operacyjne jako instrumenty finansowania zadań inwestycyjnych jst w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014–2020 na przykładzie RPO Województwa Opolskiego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Optymalna ochrona ubezpieczeniowa

Standard monachijski oferuje najszersze i najbardziej kompleksowe  ubezpieczenie tzw. wszystkich ryzyk budowy. Takiego pokrycia ubezpieczeniowego oczekują inwestorzy oraz wykonawcy robót.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwróć uwagę na...

Moment zakończenia postępowania

W art. 2 pkt 7a pzp zdefiniowane zostało pojęcie postępowania o udzielenie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne