Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Listopad 2009 - spis treści

Forum Przetargów Publicznych

IV Forum Przetargów Publicznych

Zasady poprawiania omyłek w ofertach, prawa i obowiązki wykonawców, aneksowanie umów o zamówienie publiczne – to tylko wybrane zagadnienia, które były omawiane podczas tegorocznego Forum Przetargów Publicznych. Odbyło się ono w dniach 13-16 października w Jachrance. Wzięło w nim udział blisko 300 osób. Podczas gali inauguracyjnej po raz pierwszy rozdane zostały również Kryształy Przetargów Publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wpływ ubiegłorocznej nowelizacji ustawy na system zamówień publicznych (fragment wystąpienia)

Wpływ ubiegłorocznej nowelizacji ustawy na system zamówień publicznych (fragment wystąpienia)

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podsumowanie 15 lat systemu zamówień publicznych (fragment wystąpienia)

Podsumowanie 15 lat systemu zamówień publicznych (fragment wystąpienia)

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bieżące funkcjonowanie Krajowej Izby Odwoławczej (fragment wystąpienia)

Bieżące funkcjonowanie Krajowej Izby Odwoławczej (fragment wystąpienia)

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Skutki planowanych zmian wynikających z tzw. małej nowelizacji (fragment wystąpienia)

Skutki planowanych zmian wynikających z tzw. małej nowelizacji (fragment wystąpienia)

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Uczył Marcin Marcina…

Aż trudno uwierzyć, że poziom wiedzy na temat podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych w niektórych jednostkach może być tak żenująco niski. Niestety, wszystko, o czym tu piszę, zdarzyło się naprawdę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Aparatura medyczna

Prowadzone przez placówki służby zdrowia postępowania na zakup sprzętu medycznego budzą wątpliwości. W wielu przypadkach wydatkowanie środków ma niewiele wspólnego z przepisami ustawy o finansach publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Utrzymanie rowów melioracyjnych

Obowiązek renowacji, oczyszczania oraz utrzymywania w należytym stanie ekologicznym wody płynącej w urządzeniach melioracji wodnych spoczywa zawsze na właścicielu terenu, na którym znajdują się owe obiekty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Jak w wojsku ustawiano przetargi (cz. 1)

Prowadzone przez Prokuraturę Wojskową sprawy karne, jak i liczba skazanych w ich wyniku osób, dowodzą, że w polskim wojsku mamy do czynienia z przestępczością gospodarczą o charakterze zorganizowanym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrola jednostek podległych

Sprawdzanie i ocenianie zasad wydatkowania środków publicznych w danej jednostce może się odbywać nie tylko przez instytucje zewnętrzne, ale także w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez własną jednostkę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jednostki służb mundurowych

Pozostawienie zbyt dużej dowolności w zakresie dokonywania zakupów poniżej 14 tys. euro może prowadzić do nadużyć finansowych. Zamawiający muszą zdawać sobie sprawę, że są to w dalszym ciągu środki publiczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Zagraniczni wykonawcy (cz. 1)

Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu od wykonawców z terenu Unii Europejskiej oraz formy, w jakich dokumenty te mogą być składane.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Modyfikacja projektu architektonicznego

Czy w przypadku rozbudowy obiektu budowlanego zamawiający może – na podstawie zamówienia z wolnej ręki – zlecić to zadanie autorowi projektu architektonicznego i jakie mogą być tego konsekwencje.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dostawa, usługa czy robota budowlana

Prawidłowa kwalifikacja przedmiotu zamówienia powinna zostać przeprowadzona już na etapie opisu przedmiotu zamówienia. Jeżeli jest błędna, zamawiającego czekają poważne konsekwencje prawne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zalecenia UZP

Ze względu na niepokojące zjawisko dużej skali udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki związanych z systemami IT, opracowane zostały wytyczne w zakresie właściwego przeprowadzania tego typu postępowań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Program operacyjny „Ryby 2007-2013”

Gminy, na terenie których funkcjonuje rozwinięte rybołówstwo lub rybactwo śródlądowe, mogą pozyskać dodatkowe środki z programu „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Spółka z o.o. (cz. 2)

W tym wydaniu poruszone zostaną m.in. kwestie związane ze sposobem reprezentacji spółki, a także z zasadami ponoszenia odpowiedzialności czy procedurą likwidacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne