Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Grudzień 2009 - spis treści

Lekką ręką

Czy wspólnie znaczy razem

Nad znaczeniem wyrażenia „wspólna oferta” Dominik K. zaczął się zastanawiać dopiero na początku listopada, kiedy to zapoznał się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia sprokurowaną przez pewien urząd miasta.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Budowa i remont chodników

Zakres dokumentacji projektowej w przypadku budowy i większych remontów chodników, gdy wymagane jest pozwolenie na budowę, oraz w przypadku mniejszych remontów, gdy wymagane jest tylko zgłoszenie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bezdomne zwierzęta

Dobrym rozwiązaniem w zakresie opieki prowadzonej przez gminę nad bezdomnymi zwierzętami jest zorganizowanie przytuliska. Rozwiązuje to problem bezdomności zwierząt oraz nie wymaga wielkich kosztów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Jak w wojsku ustawiano przetargi (cz. 2)

W poprzednim numerze opisywaliśmy grupę przestępczą funkcjonującą w Marynarce Wojennej. W tym natomiast przedstawione zostaną zasady ustawiania przetargów w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Zielonej Górze.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jednostki kultury

Sposób wydatkowania środków publicznych poniżej ustawowego progu i zasady szacowania wartości zamówień przy zakupach dokonywanych przez jednostki kultury na przykładzie zakupów książek.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tylko odwołania

Uchwalona przez sejm 2 grudnia br. druga tegoroczna nowelizacja pzp dotyczy głównie zmian w zakresie środków ochrony prawnej. Najważniejszymi z nich są: likwidacja protestu oraz nowe zasady wnoszenia odwołań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Zmiany wynikające z małej nowelizacji

Prace legislacyjne nad dwiema tegorocznymi nowelizacjami już się zakończyły. Tzw. mała nowelizacja została uchwalona 5 listopada, natomiast duża – 2 grudnia br. W tym numerze charakterystyka zmian wynikających z małej nowelizacji prawa zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferta równoważna

Wykonawca nie może ponosić negatywnych konsekwencji tego, że zamawiający nie wskazał wymagań dotyczących elementów dla niego istotnych pod względem równoważności zaproponowanych materiałów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryteria pozacenowe

Choć cena jest najczęściej stosowanym kryterium, nie oznacza to, że dana oferta będzie najkorzystniejsza. Z pewnością zamawiany produkt będzie najtańszy z proponowanych, ale czy funkcjonalny i o dobrej jakości?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przestępstwa przeciwko środowisku

Listopadowa nowelizacja ustawy wprowadza nową podstawę wykluczania wykonawców. Jest nią prawomocne skazanie osoby fizycznej – wykonawcy lub jego reprezentanta – za przestępstwo przeciwko środowisku.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawidłowy opis

Aby obronić zarzut naruszenia przepisów ustawy, zamawiający powinien w razie potrzeby mieć dobre argumenty za tym, że sposób opisania przez niego przedmiotu zamówienia jest uzasadniony obiektywnymi względami.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Anna Specht-Schampera

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Spółka akcyjna

Ten rodzaj spółki stosowany jest najczęściej do realizacji przedsięwzięć na wielką skalę, które wiążą się z zaangażowaniem dużych środków finansowych. Stąd też jest ona dużo bardziej sformalizowana niż spółka z o.o.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Know-how w polskim prawie

Prawa majątkowe w postaci know-how mogą być przenoszone na inne osoby, mają zdolność aportową, a więc mogą być przedmiotem wkładu. Pozostają również nie bez znaczenia z punktu widzenia systemu zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne