Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Listopad 2014 - spis treści

Forum Przetargów Publicznych

IX Forum Przetargów Publicznych – relacja

Już po raz dziewiąty największa w Polsce konferencja poświęcona zamówieniom publicznym zgromadziła liczną grupę zamawiających i wykonawców, umożliwiając im pogłębienie wiedzy i wymianę doświadczeń. Spotkanie osób, które zajmują się na co dzień zamówieniami publicznymi, z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryształy Przetargów Publicznych 2014

Gala wręczenia nagród dla najlepszych zamawiających i wykonawców miała miejsce podczas uroczystej kolacji pierwszego dnia Forum. Ta unikalna w skali kraju inicjatywa ma na celu promowanie dobrych praktyk w zamówieniach publicznych.

dostępny w całości Czytaj więcej

Lekką ręką

Granica rażenia

Analizując znowelizowany art. 90 pzp, dowiemy się, że rażąco niską cenę zamawiający musi przeliczyć na procenty. Co ciekawe, zamawiającego musi porazić w szczególności cena niższa o 30%.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Rozbiórka obiektu budowlanego

Przygotowując zamówienie na roboty rozbiórkowe, zamawiający musi uwzględnić m.in. regulacje wynikające z prawa budowlanego i z wydanych do niego aktów wykonawczych. Rozbiórka jest bowiem robotą budowlaną.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Kryteria oceny ofert – nowa odsłona

Znowelizowany art. 91 ust. 2a pzp stanowi jednoznacznie, że zamawiający powinien stosować kryteria inne niż cena, i wprowadza jako wyjątek stosowanie wyłącznie kryterium cenowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia zgodne z kodeksem pracy

Nie można bezkrytycznie wprowadzać wymogu zatrudniania na umowę o pracę osób wykonujących czynności w realizacji zamówienia. Należy ocenić, czy do zawarcia umowy o pracę obliguje charakter danych czynności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia in-house i kryteria udzielania zamówień

Omawiamy zmiany wprowadzone nową dyrektywą, dotyczące zamówień udzielanych między podmiotami sektora publicznego, a także odnoszące się do generalnych ustaleń w zakresie kryteriów udzielania zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Zastrzeganie tajemnicy „na zapas”

Niektórzy wykonawcy, składając ofertę w postępowaniu, zastrzegają niemal całą jej treść jako informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa. Czyn taki należy uznać za niezgodny z uznk.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Potencjał ekonomiczny podmiotu trzeciego

W związku z nowelizacją art. 26 ust. 2b pzp pojawia się wątpliwość, czy zmiany wprowadzone w treści tego przepisu powinny wpłynąć na obecną praktykę i prezentowane dotychczas orzecznictwo.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wzór umowy o roboty liniowe

Sporządzając umowę o roboty budowlane na potrzeby zamówienia publicznego, zamawiający musi uwzględnić przepisy pzp i pr. bud., a także kc. Pomocny w tym względzie może się okazać nowy rekomendowany przez UZP wzór umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi niepriorytetowe po nowelizacji pzp

Jeszcze przed wprowadzeniem najnowszych zmian w pzp istniało wiele udogodnień w zakresie udzielania zamówień na usługi niepriorytetowe. Teraz zamawiający mogą skorzystać z dodatkowych możliwości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Liczenie terminu związania ofertą

Niekiedy interpretacja przepisu jest ważniejsza niż sam przepis. Dzieje się tak np. w przypadku terminu związania ofertą, którego bieg rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Usługi niepriorytetowe

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Mateusz Saczywko

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Dwudziestolecie systemu zamówień w Polsce

Zagwarantowanie równego dostępu do zamówień publicznych jest jednym z wyznaczników funkcjonowania demokracji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wzory dokumentów

Zaliczka w pzp (cz. 2)

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

W związku z kolejnymi literami – E i F – zwracamy Państwa uwagę na to, że dla prowadzonego postępowania nie tylko treść składanych dokumentów jest istotna, ale też ich FORMA. Nie tylko koszt wyliczony w polskim nominale, lecz także jego równowartość w EURO.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Kiedy PPP zacznie się rozwijać w Polsce?

Omawiamy elementy niezbędne do wypracowania wzorcowego systemu współpracy sektora publicznego z prywatnym, a także słabości i ograniczenia, które hamują rozwój PPP w naszym kraju.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Roboty dodatkowe (cz. 1)

Dla prawidłowego przeprowadzenia postępowania przetargowego na roboty budowlane konieczne jest właściwie rozumienie pojęć wskazanych nie tylko w pzp, lecz także w kc czy pr.bud.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne