Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Październik 2014 - spis treści

Forum Przetargów Publicznych

IX Forum Przetargów Publicznych 13–15 października 2014 r.

Największa w Polsce konferencja poświęcona zamówieniom publicznym już po raz dziewiąty gromadzi zamawiających i wykonawców z całego kraju. Spotkanie stwarza okazję do rozmów na temat problemów praktycznych prawa zamówień publicznych w świetle aktualnych przepisów, orzecznictwa i planowanych zmian.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Jak zabrać gminie unijne środki

Media doniosły, że NIK pozytywnie oceniła trzy instytucje za skuteczną kontrolę projektów finansowanych z regionalnych programów operacyjnych. Jak wynika z raportu NIK, kontrole były „na ogół skuteczne i zapewniały wykrywanie nieprawidłowości dotyczących niezachowania trwałości projektów”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa tablic rejestracyjnych

Zamawiając tablice rejestracyjne, należy pamiętać o przestrzeganiu zasad określonych nie tylko w pzp, lecz także w ustawie – Prawo o ruchu drogowym i w rozporządzeniu w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zamówienia na usługi pocztowe

W sprawie warunków udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na usługi pocztowe w zmienionym stanie prawnym wykształciła się nowa linia orzecznicza Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Stosowanie komunikatu KE

Jak należy interpretować komunikat wyjaśniający wydany przez Komisję w sprawie udzielania zamówień, które nie są lub są jedynie częściowo objęte dyrektywami w sprawie zamówień publicznych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Skutki upadłości członka konsorcjum

Ogłoszenie upadłości wykonawcy robót budowlanych nie skutkuje automatycznym wygaśnięciem lub rozwiązaniem umowy. Jej rozwiązanie może nastąpić, ale tylko w przypadkach przewidzianych w prawie lub w umowie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Korekty finansowe w projektach unijnych

Kwestionowanie zasadności nałożenia korekt w ramach skarg do sądów administracyjnych jest problematyczne w sytuacjach, gdy została nałożona korekta finansowa, a nie dochodzi do refundacji wydatków ze środków unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Zgodność treści oferty z siwz

Podstawą oceny, czy treść oferty odpowiada wymaganiom zamawiającego, musi być znajomość zakresu pojęcia „treść oferty”. Zamawiający powinien też pamiętać o możliwościach i obowiązkach wskazanych w art. 87 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zapisy siwz wiążą też zamawiającego

W procesie wyboru wykonawcy zamówienia zamawiający musi się kierować literalnymi zapisami specyfikacji, którą sam sporządził, i stosować je jednakowo do wszystkich wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ocena zdolności podmiotu trzeciego

Czy weryfikacja zdolności wykonawcy może również obejmować badanie kondycji podmiotu trzeciego w sytuacji, kiedy wykonawca powołuje się na jego potencjał w ramach wykazywanego doświadczenia?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przetargi „śmieciowe” – warunki udziału

W związku z obligatoryjnymi przetargami na odbiór i zagospodarowanie odpadów pojawiało się wiele wątpliwości. Wyroki KIO wydane w tej sprawie zawierają cenne dla zamawiających i wykonawców wskazówki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Normy rozproszone

Omawiamy zasady dokonywania wydatków ze środków publicznych, wskazane w kilku przepisach ustawy o finansach publicznych, która z kolei odwołuje się do pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niejedyne kryterium

Do postępowań o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi niepriorytetowe, nie stosuje się m.in. przepisów dotyczących zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na podstawie właściwości wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Rejestr osób obecnych podczas czynności otwarcia ofert

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

Literkę T należy TRAKTOWAĆ poważnie. To z nią związane są takie pojęcia, jak TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA, TREŚĆ OFERTY czy TŁUMACZENIA dokumentów składanych w języku obcym, a przede wszystkim TERMINY obowiązujące w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zamówienia publiczne a sektor MŚP

Udział małych i średnich przedsiębiorstw w zamówieniach publicznych jest dużo mniejszy niż ich udział w gospodarce. Przedsiębiorstwa te realizują niewiele zamówień publicznych o dużej wartości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne