Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Luty 2010 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Uwaga, uwaga!

W piątek, nomen omen trzynastego, przedsiębiorstwo komunalne ogłosiło przetarg dotyczący budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej wraz z przepompowniami ścieków i odprowadzaniem ich do oczyszczalni. Zamówienie finansowane było z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Tymczasem opracowana specyfikacja wołała o pomstę do nieba.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Monitor pacjenta

Monitor pacjenta stanowi podstawowe wyposażenie wielu oddziałów placówek służby zdrowia. Jego zastosowanie umożliwia bieżące monitorowanie oraz rejestrowanie parametrów życiowych chorego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wycinka/pielęgnacja drzew i krzewów

W obrębie zadań własnych jednostek samorządowych znajduje się wycinka oraz pielęgnacja roślinności wysokiej. Niezbędnym elementem opisu przedmiotu zamówienia jest w takiej sytuacji rzetelnie sporządzona inwentaryzacja.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podziały geodezyjne

Wybór geodety wykonującego usługi z zakresu podziałów nieruchomości powinien następować w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, o ile wartość zamówienia przekracza 14 tysięcy euro.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Beneficjenci środków unijnych

Zasady udzielania zamówień publicznych przez podmioty niebędące zamawiającymi w świetle ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku zadań współfinansowanych ze środków unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ustawa o finansach publicznych

Od początku bieżącego roku obowiązuje nowa ustawa o finansach publicznych. Wprowadziła ona zmiany m.in. w organizacji sektora finansów publicznych, powołała nowe jednostki oraz zlikwidowała gospodarstwa pomocnicze.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo KIO

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Wiedza i doświadczenie podmiotu trzeciego

Na jakich zasadach wykonawcy mogą korzystać z wiedzy i doświadczenia podmiotów trzecich oraz w jaki sposób ten potencjał może zostać udostępniony, a także jak należy potwierdzić ten fakt w złożonej ofercie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obliczanie wartości usług

Zanim zamawiający oszacuje wartość usługi, którą zamierza zamówić, musi dokonać jej prawidłowej kwalifikacji i określić, czy jest to usługa powtarzająca się okresowo, czy też możliwe jest jej jednorazowe zrealizowanie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nieprawdziwe informacje

Interpretacja przesłanki wpływu nieprawdziwych informacji zawartych w ofercie wykonawcy na wynik postępowania w świetle wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 19 listopada 2009 r.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nie tylko cena może mieć znaczenie

Wobec postępującej marginalizacji znaczenia warunków podmiotowych wykonawcy kryteria oceny ofert pozostają jedynym sposobem na to, aby wybór najkorzystniejszej oferty nie okazał się wyborem nietrafionym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Termin składania ofert

Duża nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych skróciła minimalne terminy składania ofert w przetargu nieograniczonym i ograniczonym. Zdaniem ustawodawcy przyspieszy to udzielanie zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyjaśnianie i zmiana treści siwz

Nowy art. 38 ust. 1 prawa zamówień publicznych ma sprawić, że terminy składania ofert nie będą przedłużane w związku z koniecznością odpowiadania na nieustannie wpływające do zamawiającego pytania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Bez wpisu do ewidencji

W obecnym stanie prawnym zamawiający nie będzie już mógł żądać od wykonawców zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dla osób fizycznych na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Zbigniew Leszczyński

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Jednoosobowy przedsiębiorca

Decydując się na prowadzenie działalności gospodarczej, należy wybrać jej formę, a więc podjąć decyzję o prowadzeniu działalności w formie spółki cywilnej, spółki prawa handlowego czy jako jednoosobowy przedsiębiorca.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sprzedaż nieruchomości (cz. 2)

Charakterystyka poszczególnych procedur, na podstawie których jednostki samorządu terytorialnego zbywają znajdujące się na ich terenie nieruchomości oraz przykłady najczęściej pojawiających się w tym zakresie nieprawidłowości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne