Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Marzec 2010 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Problem z deklem

Póki co problem z deklem, a właściwie z wieloma deklami, ma tylko obywatel X z miasta M. Ale nie jest wykluczone, że wkrótce obywatele innych miast będą mieli taki sam albo podobny problem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja obiektów

Od kiedy ceny energii elektrycznej zaczęły gwałtownie wzrastać, zaczęto wprowadzać mechanizmy służące zmniejszeniu ilości zużywanych kilowatów, a co za tym idzie kosztów. Jednym z nich jest termomodernizacja obiektów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi sprzątania

Opisując przedmiot zamówienia na kompleksową usługę utrzymania czystości wewnątrz budynków biurowo-administracyjnych, należy bardzo dokładnie określić zakres wymaganych prac oraz częstotliwość ich wykonywania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Akcja „Zima”

Tegoroczna zima zaskoczyła wszystkich intensywnością opadów śniegu i niskimi temperaturami. Wiele gmin nie było na to przygotowanych, gdyż nie wymagały od wykonawców np. posiadania ciężkiego sprzętu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Za co można stracić dotację

Błędy popełniane przez zamawiających podczas realizacji zamówień publicznych finansowanych z funduszy unijnych mogą spowodować, że przyznana dotacja zostanie zmniejszona bądź też odebrana.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tajemnica przedsiębiorstwa

Wykonawca, składając ofertę w postępowaniu, może zastrzec w niej pewne informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Łatwiej jest jednak stwierdzić, jakich informacji zastrzec nie może, niż jakie mogą zostać utajnione.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Sposób przekazania oświadczenia woli

Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych należy przyjąć odmienną niż dotychczas interpretację art. 92 pzp, zgodnie z którą słowo „zawiadomienie” oznaczać będzie „wysłanie informacji”, a nie „doręczenie”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Okres standstill

Jedną ze zmian wynikających z grudniowej nowelizacji pzp jest wprowadzenie minimalnego czasu, jaki musi upłynąć między poinformowaniem wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty a zawarciem umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zgłoszenie opozycji

Jeśli zamawiający lub odwołujący jest przeciwny przystąpieniu do postępowania odwoławczego innego wykonawcy, w obecnym stanie prawnym może zgłosić opozycję.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obliczanie wartości robót budowlanych

Sposób szacowania wartości robót budowlanych uzależniony jest od tego, czy przedmiotem zamówienia jest samo wykonanie roboty budowlanej, czy też jej zaprojektowanie i wykonanie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Związany i proporcjonalny

Jak należy rozumieć wprowadzony małą nowelizacją przepis, mówiący, iż opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi niepriorytetowe

Zmiany względem usług niepriorytetowych ograniczają dotychczasową swobodę stosowania trybu z wolnej ręki. Czy jednak wszystkie usługi wyszczególnione w dyrektywach winny być zaliczone do niepriorytetowych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowe ogłoszenie

W wyniku grudniowej nowelizacji ustawy zmianie uległo m.in. rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wprowadzono nowe ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Anna Specht-Schampera

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zagraniczna pomoc

Zasady wydatkowania środków finansowych przez polskie jednostki wojskowe poza granicami państwa – mimo wyłączenia ich spod reżimu prawa zamówień publicznych – nie pozostają bez kontroli. Określa je specjalny regulamin.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Spółdzielnie

Zamawiający zobowiązani do stosowania prawa zamówień publicznych niejednokrotnie spotykają się z tą formą prowadzenia działalności. Warto więc poznać zasady dotyczące tworzenia i funkcjonowania spółdzielni.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne