Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Marzec 2010 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Problem z deklem

Póki co problem z deklem, a właściwie z wieloma deklami, ma tylko obywatel X z miasta M. Ale nie jest wykluczone, że wkrótce obywatele innych miast będą mieli taki sam albo podobny problem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Termomodernizacja obiektów

Od kiedy ceny energii elektrycznej zaczęły gwałtownie wzrastać, zaczęto wprowadzać mechanizmy służące zmniejszeniu ilości zużywanych kilowatów, a co za tym idzie kosztów. Jednym z nich jest termomodernizacja obiektów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi sprzątania

Opisując przedmiot zamówienia na kompleksową usługę utrzymania czystości wewnątrz budynków biurowo-administracyjnych, należy bardzo dokładnie określić zakres wymaganych prac oraz częstotliwość ich wykonywania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Akcja „Zima”

Tegoroczna zima zaskoczyła wszystkich intensywnością opadów śniegu i niskimi temperaturami. Wiele gmin nie było na to przygotowanych, gdyż nie wymagały od wykonawców np. posiadania ciężkiego sprzętu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Za co można stracić dotację

Błędy popełniane przez zamawiających podczas realizacji zamówień publicznych finansowanych z funduszy unijnych mogą spowodować, że przyznana dotacja zostanie zmniejszona bądź też odebrana.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tajemnica przedsiębiorstwa

Wykonawca, składając ofertę w postępowaniu, może zastrzec w niej pewne informacje jako tajemnicę przedsiębiorstwa. Łatwiej jest jednak stwierdzić, jakich informacji zastrzec nie może, niż jakie mogą zostać utajnione.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Sposób przekazania oświadczenia woli

Po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych należy przyjąć odmienną niż dotychczas interpretację art. 92 pzp, zgodnie z którą słowo „zawiadomienie” oznaczać będzie „wysłanie informacji”, a nie „doręczenie”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Okres standstill

Jedną ze zmian wynikających z grudniowej nowelizacji pzp jest wprowadzenie minimalnego czasu, jaki musi upłynąć między poinformowaniem wykonawców o wyborze najkorzystniejszej oferty a zawarciem umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zgłoszenie opozycji

Jeśli zamawiający lub odwołujący jest przeciwny przystąpieniu do postępowania odwoławczego innego wykonawcy, w obecnym stanie prawnym może zgłosić opozycję.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obliczanie wartości robót budowlanych

Sposób szacowania wartości robót budowlanych uzależniony jest od tego, czy przedmiotem zamówienia jest samo wykonanie roboty budowlanej, czy też jej zaprojektowanie i wykonanie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Związany i proporcjonalny

Jak należy rozumieć wprowadzony małą nowelizacją przepis, mówiący, iż opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku powinien być związany z przedmiotem zamówienia oraz proporcjonalny do przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi niepriorytetowe

Zmiany względem usług niepriorytetowych ograniczają dotychczasową swobodę stosowania trybu z wolnej ręki. Czy jednak wszystkie usługi wyszczególnione w dyrektywach winny być zaliczone do niepriorytetowych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowe ogłoszenie

W wyniku grudniowej nowelizacji ustawy zmianie uległo m.in. rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Wprowadzono nowe ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Anna Specht-Schampera

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zagraniczna pomoc

Zasady wydatkowania środków finansowych przez polskie jednostki wojskowe poza granicami państwa – mimo wyłączenia ich spod reżimu prawa zamówień publicznych – nie pozostają bez kontroli. Określa je specjalny regulamin.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Spółdzielnie

Zamawiający zobowiązani do stosowania prawa zamówień publicznych niejednokrotnie spotykają się z tą formą prowadzenia działalności. Warto więc poznać zasady dotyczące tworzenia i funkcjonowania spółdzielni.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne