Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Luty 2014 - spis treści

Lekką ręką

Ekspertem jest każdy spoza regionu

„Ekspertem jest każdy spoza regionu” to zasada Mara, którą zaczerpnęłam z publikowanych w Internecie zasad zarządzania, nauczania i doradzania. Kimkolwiek był ów Mar, miał sto procent racji. Jego zasada sprawdza się chociażby w zamówieniach publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa przenośnika taśmowego

Opisując przedmiot zamówienia, jakim jest przenośnik taśmowy, zamawiający musi uwzględnić m.in. specyficzne środowisko pracy urządzenia, jego szczególną budowę i fakt, że składa się on z kilku elementów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienie na inwentaryzację zieleni parku miejskiego

Choć przepisy związane z ochroną środowiska nie wskazują wprost obowiązku inwentaryzacji zieleni, to może się ona okazać niezbędna m.in. w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji na danym terenie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Pojęcie podmiotu prawa publicznego

Definicja podmiotu prawa publicznego została ujęta w dyrektywach unijnych z zakresu zamówień publicznych i stanowi autonomiczne pojęcie prawa unijnego, którego interpretacji dokonuje TSUE.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przesłanki i skutki unieważnienia umowy

Umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą zostać unieważnione nie tylko w przypadkach wskazanych w art. 146 ust. 1 pzp. Kiedy jeszcze można uznać umowę za nieważną?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rewolucja na rynku usług pocztowych

Krajowa Izba Odwoławcza wydała 7 października i 16 grudnia 2013 r. orzeczenia, które są swoistym „początkiem końca” dominacji Poczty Polskiej S.A. w zakresie obsługi jednostek sądownictwa i prokuratury.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Nowe przepisy i nowe obowiązki

Ostatnia nowelizacja prawa zamówień publicznych i wprowadzone uregulowania dotyczące pod­wykonawstwa wymuszają na zamawiającym stworzenie dodatkowych procedur weryfikacyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podwykonawstwo w kc i w pzp

Gwarantowana prawem cywilnym zasada swobody umów wydaje się mocno ograniczona przez wprowadzenie do pzp nowych regulacji dotyczących podwykonawstwa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podwykonawstwo a nowe dyrektywy

Porównanie wprowadzonej nowelizacji pzp w sprawie podwykonawstwa z projektem nowych dyrektyw zamówieniowych może prowadzić do wniosku, że prawo krajowe traktuje tę kwestię zbyt szczegółowo.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowe rozporządzenia wykonawcze do pzp

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują znowelizowane rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, które zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 31 grudnia 2013 r.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Język polski w zamówieniach

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Czyn nieuczciwej konkurencji

Jeśli postępowanie wykonawcy jest niezgodne z prawem i zagraża interesom innych uczestników postępowania, to jego ofertę odrzuca się na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Interpretacja nowych przepisów

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Rejestry w zamówieniach publicznych

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

Wykonawcy muszą mieć zapewnione RÓWNE traktowanie, opis przedmiotu zamówienia musi określać parametry RÓWNOWAŻNE, a cena nie może być RAŻĄCO niska. Jakie jeszcze imperatywy wiążą się z literą R w zamówieniach publicznych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Korupcja w zamówieniach

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych opublikował niedawno wyniki analiz dotyczących wielkości i kosztów korupcji. Szacuje się, że straty wynikające z korupcji mogą osiągać nawet 13% wartości zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zanim zaczniesz budować

Oddanie obiektu budowlanego do użytku to efekt końcowy procesu inwestycyjnego. Jego jakość zależy od kluczowych decyzji inwestora, podjętych jeszcze przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne