Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Luty 2014 - spis treści

Lekką ręką

Ekspertem jest każdy spoza regionu

„Ekspertem jest każdy spoza regionu” to zasada Mara, którą zaczerpnęłam z publikowanych w Internecie zasad zarządzania, nauczania i doradzania. Kimkolwiek był ów Mar, miał sto procent racji. Jego zasada sprawdza się chociażby w zamówieniach publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa przenośnika taśmowego

Opisując przedmiot zamówienia, jakim jest przenośnik taśmowy, zamawiający musi uwzględnić m.in. specyficzne środowisko pracy urządzenia, jego szczególną budowę i fakt, że składa się on z kilku elementów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienie na inwentaryzację zieleni parku miejskiego

Choć przepisy związane z ochroną środowiska nie wskazują wprost obowiązku inwentaryzacji zieleni, to może się ona okazać niezbędna m.in. w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji na danym terenie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Pojęcie podmiotu prawa publicznego

Definicja podmiotu prawa publicznego została ujęta w dyrektywach unijnych z zakresu zamówień publicznych i stanowi autonomiczne pojęcie prawa unijnego, którego interpretacji dokonuje TSUE.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przesłanki i skutki unieważnienia umowy

Umowy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą zostać unieważnione nie tylko w przypadkach wskazanych w art. 146 ust. 1 pzp. Kiedy jeszcze można uznać umowę za nieważną?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rewolucja na rynku usług pocztowych

Krajowa Izba Odwoławcza wydała 7 października i 16 grudnia 2013 r. orzeczenia, które są swoistym „początkiem końca” dominacji Poczty Polskiej S.A. w zakresie obsługi jednostek sądownictwa i prokuratury.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Nowe przepisy i nowe obowiązki

Ostatnia nowelizacja prawa zamówień publicznych i wprowadzone uregulowania dotyczące pod­wykonawstwa wymuszają na zamawiającym stworzenie dodatkowych procedur weryfikacyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podwykonawstwo w kc i w pzp

Gwarantowana prawem cywilnym zasada swobody umów wydaje się mocno ograniczona przez wprowadzenie do pzp nowych regulacji dotyczących podwykonawstwa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podwykonawstwo a nowe dyrektywy

Porównanie wprowadzonej nowelizacji pzp w sprawie podwykonawstwa z projektem nowych dyrektyw zamówieniowych może prowadzić do wniosku, że prawo krajowe traktuje tę kwestię zbyt szczegółowo.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowe rozporządzenia wykonawcze do pzp

Od 1 stycznia 2014 r. obowiązują znowelizowane rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, które zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 31 grudnia 2013 r.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Język polski w zamówieniach

W szczególnie uzasadnionych przypadkach zamawiający może wyrazić zgodę na złożenie dokumentów również w jednym z języków powszechnie używanych w handlu międzynarodowym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Czyn nieuczciwej konkurencji

Jeśli postępowanie wykonawcy jest niezgodne z prawem i zagraża interesom innych uczestników postępowania, to jego ofertę odrzuca się na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 3 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Interpretacja nowych przepisów

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Rejestry w zamówieniach publicznych

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

Wykonawcy muszą mieć zapewnione RÓWNE traktowanie, opis przedmiotu zamówienia musi określać parametry RÓWNOWAŻNE, a cena nie może być RAŻĄCO niska. Jakie jeszcze imperatywy wiążą się z literą R w zamówieniach publicznych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Korupcja w zamówieniach

Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych opublikował niedawno wyniki analiz dotyczących wielkości i kosztów korupcji. Szacuje się, że straty wynikające z korupcji mogą osiągać nawet 13% wartości zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zanim zaczniesz budować

Oddanie obiektu budowlanego do użytku to efekt końcowy procesu inwestycyjnego. Jego jakość zależy od kluczowych decyzji inwestora, podjętych jeszcze przed rozpoczęciem przedsięwzięcia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne