Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Styczeń 2014 - spis treści

Lekką ręką

Przykręcanie śruby

Czarno widzę przyszłość stosowania systemu zamówień publicznych przez naszych samorządowców. Zwłaszcza gdy okazuje się, że zamiast powoływać biegłych, słuchają „dobrych rad” wykonawców, pakując się w czynności niezgodne z prawem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Sieć światłowodowa monitoringu miejskiego

Forma „zaprojektuj i wybuduj” pozwala uniknąć konieczności przeprowadzania dwóch odrębnych postępowań. Jest to duże ułatwienie, ale jednocześnie wyzwanie dla zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Drążenie wyrobisk górniczych

Prawidłowe przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na drążenie wyrobisk górniczych wymaga praktyki w zakresie zlecanych prac oraz znajomości prawa geologicznego i górniczego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Orzecznictwo TSUE

W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał osiem wyroków dotyczących zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania skarg o stwierdzenie uchybienia i pytań prejudycjalnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Utajnienie informacji a rażąco niska cena

Praktyka wskazuje, że zamawiający nierzadko bezkrytycznie przyjmują zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa, nawet wtedy, gdy wykonawca zastrzega wszystkie informacje bądź ich większość.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Poświadczenie, oświadczenie i inne dokumenty

W celu spełnienia kryterium wiarygodności wykonawca powinien udowodnić swoją wiedzę i doświadczenie oraz przedstawić dokumenty potwierdzające należyte wykonywanie zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zasada bezstronności

Zarzuty w zakresie niezapewnienia bezstronności i obiektywizmu stanowią przeważnie uzupełnienie argumentów dotyczących naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wadium – poręczenie „specjalnej troski”

Prawo zamówień publicznych określa, kiedy zamawiający może, a kiedy musi żądać wniesienia wadium. Przewiduje także sytuacje, w których zamawiający ma prawo je zatrzymać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ekologiczne kryteria oceny ofert

Zamawiający powinni brać pod uwagę koszty generowane w całym cyklu życia produktu i korzystać z takich specyfikacji, które zachęcą wykonawców do składania ofert przyjaznych środowisku.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia in-house

Podmioty publiczne mogą w trybie bezprzetargowym zlecać instytucjom sobie podległym zadania o charakterze użyteczności publicznej. Na taką możliwość wskazuje orzecznictwo TSUE.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ewidencja wydatków poniżej 14 000 euro

Projekt rozporządzenia w sprawie rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach wprowadza obowiązek podania łącznej wartości zamówień poniżej progu, od którego uzależnione jest stosowanie pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Poprawianie omyłek w ofercie

Omyłka nie występuje w katalogu okoliczności, które zobowiązują zamawiającego do odrzucenia oferty. W przypadku wykrycia omyłki w ofercie prowadzący postępowanie jest zobligowany do jej poprawienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Wątpliwości zamawiających

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Podobieństwa i różnice między zamówieniem dodatkowym a zamówieniem uzupełniającym na roboty budowlane

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

Szczególnie CENNE dla każdego zamawiającego i wykonawcy są zagadnienia związane z CYKLEM życia produktu czy słownikiem CPV. Zamówieniowcy nie obejdą się również bez zdefiniowania takich pojęć, jak np. „CZYNNOŚCI w postępowaniu” i „CENTRALNY zamawiający”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zmiany istotne i nieistotne

Stwierdzenie, czy planowane odstąpienia od projektu budowlanego będą istotne, zależy m.in. od okoliczności sprawy. Za kwalifikację odstępstwa odpowiada w pierwszej kolejności projektant.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Leniency

Program leniency polega na okazaniu wyrozumiałości wobec tych uczestników zmowy przetargowej, którzy przed wszczęciem postępowania lub w jego trakcie dobrowolnie ujawnią informacje na temat nielegalnego porozumienia. 

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne