Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Kwiecień 2010 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Mam przecieki

Jak wiadomo, przykład idzie z góry. Kiedy więc jak grzyby po deszczu zaczęły powstawać sejmowe komisje śledcze, radnemu Mirosławowi Z. zachciało się utworzenia takiej komisji, tyle że miejskiej i złożonej z radnych trzech różnych klubów. Mam przecieki z tej komisji śledczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Elektroniczne kajdanki

Postępowanie na wybór wykonawcy Systemu Dozoru Elektronicznego – systemu wykonywania kary pozbawienia wolności, polegającego na monitorowaniu zachowania skazanego przebywającego poza zakładem karnym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi szkoleniowe

Na podstawie nowego art. 5 ust. 1 ustawy zamawiający nie mogą już przy wyborze firmy szkoleniowej stosować trybu zamówienia z wolnej ręki. Mają do dyspozycji w tym zakresie trzy inne tryby.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zbiórka odpadów niebezpiecznych

Zasady przeprowadzania postępowania, którego przedmiotem jest zbiórka odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zwrot dofinansowania

Zdarza się, że przyznana dotacja może zostać odebrana. Dzieje się tak, gdy środki wykorzystano niezgodnie z przeznaczeniem, gdy naruszono określone procedury lub gdy pieniądze pobrano nienależnie czy też w nadmiernej wysokości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Koszty odwołania

Choć wysokość wpisu nie została zmieniona w stosunku do sytuacji sprzed nowelizacji, to jednak nowe rozporządzenie nakazuje zupełnie inaczej niż dotychczas kwalifikować i rozliczać koszty odwołania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rynki światowe

Dostęp podmiotów mających siedzibę na terenie państw członkowskich do zamówień publicznych w sektorze użyteczności publicznej udzielanych przez zamawiających spoza Unii Europejskiej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Kontrola zamówień z wolnej ręki

Uchwały Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie zastrzeżeń do wyników kontroli postępowań prowadzonych w trybie zamówienia z wolnej ręki wskazują na realną potrzebę istnienia ustawowego nadzoru nad działaniami zamawiających w zakresie stosowania trybów niekonkurencyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Uchylenie się od podpisania umowy

Co może zrobić zamawiający, w sytuacji gdy wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawca odmawia podpisania umowy o udzielenie zamówienia publicznego?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Centralny zamawiający i zamówienia wspólne

Realizacja zamówień przez centralnego zamawiającego oraz zasady wspólnego przeprowadzania postępowań w świetle uregulowań obowiązujących w resorcie spraw wewnętrznych i administracji na przykładzie jednostek policji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyłączenie z postępowania

Kto powinien złożyć oświadczenie o wyłączeniu z postępowania, w jakich okolicznościach, w jakim momencie, a także jakie grożą konsekwencje w przypadku złożenia fałszywego oświadczenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Forma i sposób wniesienia wadium

Wadium jest jedynym sposobem na zabezpieczenie interesów zamawiającego na etapie składania ofert. Choć przepisy w tym zakresie zmieniały się wielokrotnie, to jednak najmniejszym zmianom ulegał art. 45 ustawy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Specyfikacja po nowelizacji (cz. 1)

Mała nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych wprowadziła liczne zmiany, w wyniku których zmienił się zakres informacji zawieranych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zastrzeżone usługi pocztowe

Poczta Polska posiada monopol na świadczenie usług zastrzeżonych. Choć prawo pocztowe umożliwia ubieganie się o takie zamówienia innym wykonawcom, to ich oferty nigdy nie byłyby korzystniejsze niż oferta monopolisty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Stowarzyszenia

Zakładając stowarzyszenie, należy pamiętać, iż może ono poprzez swoją działalność generować zysk. Nie może być on jednak dzielony między członków, lecz musi być przeznaczony na realizację statutowych celów stowarzyszenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne