Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Listopad 2013 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Forum Przetargów Publicznych

VIII Forum Przetargów Publicznych – relacja

Tegoroczne Forum Przetargów Publicznych już po raz ósmy zgromadziło specjalistów zajmujących się zamówieniami. Jak co roku celem konferencji była wymiana doświadczeń i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych podczas wykładów i warsztatów prowadzonych przez uznanych ekspertów i praktyków w tym temacie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryształy Przetargów Publicznych 2013 – edycja V

Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą galą, podczas której wręczono nagrody dla zamawiających i wykonawców za zamówienia publiczne zrealizowane na najwyższym poziomie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Nie ma takiej opcji

Opis przedmiotu zamówienia musi być jednoznaczny i wyczerpujący, dokładny i zrozumiały. Trzeba też pamiętać, że pzp zakazuje wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy. I żadne prawo opcji – zwłaszcza opcji opacznie rozumianej – tego nie zmieni.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie na usługę archiwizacji

Dokumentacja, która zawiera informację o wartości historycznej, musi być archiwizowana zgodnie z określonymi prawem normami. Na co zwrócić uwagę przy opisie przedmiotu zamówienia na usługę archiwizacji?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sumowanie zamówień na żywność

Zamawiający w ramach jednego postępowania powinien łączyć zamówienia na dostawy o podobnym przeznaczeniu. Nie jest to jednak reguła – czasem łączenie zamówień prowadzi do niewłaściwego rozporządzania środkami publicznymi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Kontrola zarządcza w zamówieniach (cz. 1)

Dbałość o kompetencje pracowników i sprawne mechanizmy oceny oraz skuteczna komunikacja i zarządzanie ryzykiem – to elementy, które powinny być uwzględnione w postępowaniu o zamówienie publiczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dyrektywa sektorowa po zmianach

Komisja Europejska, Rada oraz Parlament Europejski z uwagi na specyfikę zamówień sektorowych zdecydowały o zachowaniu odrębnego reżimu prawnego dla tego typu zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Należność za usługę lub dostarczenie towaru

Unormowania, które wprowadziła nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, mają na celu poprawę pozycji wierzyciela przez zmniejszenie opóźnień i zwalczanie zatorów płatniczych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Wybór oferty niekompletnej (cz. 1)

Podczas oceny ofert i wniosków zamawiający ma obowiązek sprawdzenia, czy wykonawcy, przedkładając wymagane oświadczenia i dokumenty, wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Błąd w obliczeniu ceny

Niektóre uchybienia w zakresie ceny wskazanej w ofercie stanowią podstawę do odrzucenia tej oferty, inne – określone jako omyłki oczywiste – mogą być poprawione przez zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podział ryzyk w umowach

Zbyt jednostronne i nadmierne przesunięcie ryzyk na niekorzyść wykonawcy powoduje między innymi sztuczne podwyższenie cen składanych ofert i zmniejsza konkurencyjność w przetargach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Interes wykonawcy w uzyskaniu zamówienia

Jednym ze środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcy jest odwołanie. W zamierzeniu powinno ono być ukierunkowane na uzyskanie zamówienia przez odwołującego, nie zaś na unieważnienie postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Inny dokument niż polisa

Żądanie od wykonawców dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie ma na celu ocenę ich sytuacji ekonomicznej i finansowej. Nazwa tego dokumentu nie powinna przesądzać o jego ważności i mocy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Oferta wspólna

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

15 lat minęło jak jeden dzień

Pojawienie się w polskim prawodawstwie systemu zamówień publicznych zaowocowało powstaniem instytucji specjalizujących się w tej dziedzinie. Kancelaria PIERÓG & Partnerzy jest jedną z nich.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wzory dokumentów

OFERTA ZŁOŻONA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

Litera D wskazuje na takie pojęcia jak np. „definicje”, „dokumentacja” czy „dowody”. Każde z tych zagadnień ma niebagatelne znaczenie dla prawidłowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Uprawnienia do projektowania

Warunkiem udziału w postępowaniu jest między innymi dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Takimi w przypadku zamówień budowlanych są osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne