Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Kraków Business Park

01 Październik 2020 
PKP Polskie Linie Kolejowe ogłosiły przetarg na przebudowę przystanku Kraków Business...

Osiągnij Sukces z PPP

01 Październik 2020 
Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosiło konkurs „Osiągnij Sukces z PPP”.

Fundusz Dróg Samorządowych

01 Październik 2020 
Fundusz Dróg Samorządowych (FDS) stanowi kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań...

Listopad 2013 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Forum Przetargów Publicznych

VIII Forum Przetargów Publicznych – relacja

Tegoroczne Forum Przetargów Publicznych już po raz ósmy zgromadziło specjalistów zajmujących się zamówieniami. Jak co roku celem konferencji była wymiana doświadczeń i pogłębienie wiedzy z zakresu prawa zamówień publicznych podczas wykładów i warsztatów prowadzonych przez uznanych ekspertów i praktyków w tym temacie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryształy Przetargów Publicznych 2013 – edycja V

Pierwszy dzień konferencji zakończył się uroczystą galą, podczas której wręczono nagrody dla zamawiających i wykonawców za zamówienia publiczne zrealizowane na najwyższym poziomie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Nie ma takiej opcji

Opis przedmiotu zamówienia musi być jednoznaczny i wyczerpujący, dokładny i zrozumiały. Trzeba też pamiętać, że pzp zakazuje wprowadzania istotnych zmian postanowień zawartej umowy. I żadne prawo opcji – zwłaszcza opcji opacznie rozumianej – tego nie zmieni.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie na usługę archiwizacji

Dokumentacja, która zawiera informację o wartości historycznej, musi być archiwizowana zgodnie z określonymi prawem normami. Na co zwrócić uwagę przy opisie przedmiotu zamówienia na usługę archiwizacji?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sumowanie zamówień na żywność

Zamawiający w ramach jednego postępowania powinien łączyć zamówienia na dostawy o podobnym przeznaczeniu. Nie jest to jednak reguła – czasem łączenie zamówień prowadzi do niewłaściwego rozporządzania środkami publicznymi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Kontrola zarządcza w zamówieniach (cz. 1)

Dbałość o kompetencje pracowników i sprawne mechanizmy oceny oraz skuteczna komunikacja i zarządzanie ryzykiem – to elementy, które powinny być uwzględnione w postępowaniu o zamówienie publiczne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dyrektywa sektorowa po zmianach

Komisja Europejska, Rada oraz Parlament Europejski z uwagi na specyfikę zamówień sektorowych zdecydowały o zachowaniu odrębnego reżimu prawnego dla tego typu zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Należność za usługę lub dostarczenie towaru

Unormowania, które wprowadziła nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, mają na celu poprawę pozycji wierzyciela przez zmniejszenie opóźnień i zwalczanie zatorów płatniczych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Wybór oferty niekompletnej (cz. 1)

Podczas oceny ofert i wniosków zamawiający ma obowiązek sprawdzenia, czy wykonawcy, przedkładając wymagane oświadczenia i dokumenty, wykazali spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Błąd w obliczeniu ceny

Niektóre uchybienia w zakresie ceny wskazanej w ofercie stanowią podstawę do odrzucenia tej oferty, inne – określone jako omyłki oczywiste – mogą być poprawione przez zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podział ryzyk w umowach

Zbyt jednostronne i nadmierne przesunięcie ryzyk na niekorzyść wykonawcy powoduje między innymi sztuczne podwyższenie cen składanych ofert i zmniejsza konkurencyjność w przetargach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Interes wykonawcy w uzyskaniu zamówienia

Jednym ze środków ochrony prawnej przysługujących wykonawcy jest odwołanie. W zamierzeniu powinno ono być ukierunkowane na uzyskanie zamówienia przez odwołującego, nie zaś na unieważnienie postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Inny dokument niż polisa

Żądanie od wykonawców dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie ma na celu ocenę ich sytuacji ekonomicznej i finansowej. Nazwa tego dokumentu nie powinna przesądzać o jego ważności i mocy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Oferta wspólna

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

15 lat minęło jak jeden dzień

Pojawienie się w polskim prawodawstwie systemu zamówień publicznych zaowocowało powstaniem instytucji specjalizujących się w tej dziedzinie. Kancelaria PIERÓG & Partnerzy jest jedną z nich.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wzory dokumentów

OFERTA ZŁOŻONA W POSTACI ELEKTRONICZNEJ

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

Litera D wskazuje na takie pojęcia jak np. „definicje”, „dokumentacja” czy „dowody”. Każde z tych zagadnień ma niebagatelne znaczenie dla prawidłowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Uprawnienia do projektowania

Warunkiem udziału w postępowaniu jest między innymi dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Takimi w przypadku zamówień budowlanych są osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne