Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Październik 2013 - spis treści

Forum Przetargów Publicznych

VIII Forum Przetargów Publicznych – 14–16 października 2013 r.

Trudności w stosowaniu pzp wydają się coraz większe, zwłaszcza w kontekście licznych nowelizacji i planowanych w najbliższej przyszłości zmian. Dlatego – jak co roku – zaprosiliśmy na nasze forum grono najwybitniejszych ekspertów z zakresu zamówień publicznych i praktyków odpowiedzialnych za tworzenie prawa zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Tak jakby nowela

Ostatnio odnoszę wrażenie, jakbym przed chwilą wysiadła z karuzeli, bo od wielości projektowanych nowelizacji naprawdę kręci mi się w głowie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Kredyt jako przedmiot zamówienia

Jednostki samorządu terytorialnego, chcąc zrealizować zaplanowane przedsięwzięcia, coraz częściej zmuszane są do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na różnego rodzaju kredyty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienie na szkolenia

Jakie elementy związane z realizacją usług szkoleniowych należy przeanalizować, by mieć pewność, że zamówione szkolenie zostanie przygotowane i przeprowadzone w sposób profesjonalny?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Ochrona podwykonawcy

Choć propozycje zmian zapewniają ochronę podwykonawcy, to jednak mogą doprowadzić do zachwiania roli i znaczenia pozostałych członków procesu inwestycyjnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odwołanie w aukcji elektronicznej

Wskazanie w zaproszeniu do aukcji elektronicznej, kto został wykluczony z postępowania lub czyją ofertę odrzucono, nie wystarczy wykonawcy do sporządzenia zarzutów odwołania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiany w dyrektywie

Parlament Europejski poinformował, że w październiku zostaną poddane głosowaniu projekty trzech nowych dyrektyw. Warto wiedzieć, do jakich zmian będziemy musieli dostosować nasze prawo zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Najczęstsze błędy przetargów „śmieciowych”

Zbyt późne ogłaszanie przetargów i błędy w opracowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia sprawiły, że do KIO wpłynęło wiele odwołań w związku z zamówieniami na odbiór odpadów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lider w formularzu oferty

Jak ocenić ofertę, w której formularzu wskazano jednego wykonawcę, a z pozostałych dokumentów dołączonych do oferty wynika, że o zamówienie ubiega się kilku wykonawców wspólnie?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

NGO jako zamawiający

Mimo że organizacje pozarządowe nie zostały ujęte w pzp jako podmioty zobowiązane do stosowania ustawy, to jednak w pewnych sytuacjach muszą przeprowadzić przetarg publiczny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kwalifikacje personelu

Wydaje się oczywiste, że jakość realizacji zamawianych usług zależy od kwalifikacji osób, które je świadczą. Niezrozumiałe jest zatem, dlaczego pzp zakazuje stosowania kryterium kwalifikacji personelu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przynależność do grupy kapitałowej

Jak w praktyce weryfikować przynależność wykonawcy do grupy kapitałowej? Kiedy narusza ona zasady uczciwej konkurencji i może być podstawą do wykluczenia wykonawcy z postępowania?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Produkcja wystawy

Postępowanie na produkcję wystawy może toczyć się z zastosowaniem art. 5 pzp. Zamawiający muszą mieć na uwadze między innymi konieczność przeniesienia praw autorskich.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyłanianie zarządcy instytucji kultury

Zgodnie z obowiązującym prawem wyłanianie zarządcy powinno się odbywać w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wybór trybu ustawodawca pozostawił jednak zamawiającemu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Uzupełnianie dokumentów

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Zawiadomienie Prezesa UZP

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

Ostatnia litera alfabetu zamawiającym najczęściej kojarzy się z takimi pojęciami, jak zamówienie, zabezpieczenie czy załączniki. Bez ich znajomości nie da się prawidłowo przeprowadzić przetargu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Ćwierć tysiąca odwołań

O wyjątkowo dużej liczbie odwołań związanych z zamówieniami na odbiór i zagospodarowanie odpadów rozmawiamy z Małgorzatą Stręciwilk, członkiem Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Etyka zamawiającego

Zasady udzielania zamówień określone w pzp to nie to samo, co zasady etyki zamówień publicznych. Etyka zaczyna się od człowieka, pozbawionego etykiety zamawiającego lub wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne