Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Radiotelefony dla SW

22 Lipiec 2020 
Służba Więzienna (SW) planuje zakup 1241 sztuk radiotelefonów przenośnych wraz z...

Funduszowy pakiet...

22 Lipiec 2020 
Podmioty korzystające z projektów współfinansowanych ze środków unijnych, których...

Tarcza 4.0

22 Lipiec 2020 
Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych...

Maj 2010 - spis treści

Lekką ręką

Bolesny zabieg na jelicie

Janusz W. nie ma już zdrowia opowiadać o tym kolejny raz. Ponad 100 tys. euro przeszło jego firmie koło nosa tylko dlatego, że posłusznie wypełnił polecenie zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Program ochrony środowiska

W każdej gminie, powiecie czy województwie istnieją programy ochrony środowiska. Nie oznacza to jednak, iż raz sporządzony program jest wieczny, dlatego też niezbędne jest jego ciągłe aktualizowanie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kampania promocyjna

Przygotowując postępowanie na przeprowadzenie kampanii promocyjnej czy też reklamowej, zamawiający może to zadanie zlecić wykonawcy w całości, w części bądź tylko w zakresie określonych działań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Sąd konkursowy

W postępowaniach konkursowych bardzo istotną rolę odgrywa sąd konkursowy. Od prawidłowości jego postępowania zależy bowiem nie tylko pomyślny przebieg konkursu, ale i wybór prac konkursowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opłata od skargi

Znaczne zwiększenie wysokości opłaty sądowej do wnoszonej skargi w połączeniu z likwidacją protestu oznacza, że tak naprawdę wykonawcom pozostał jeden środek ochrony prawnej, tj. odwołanie do KIO.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Procedura publiczna, partner prywatny (cz. 1)

Zasady stosowania ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie trybu wyboru oferty najkorzystniejszej i partnera prywatnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Trudny i kosztowny proces rewitalizacji

Rewitalizacja jest zadaniem skomplikowanym i wymagającym bardzo dobrego przygotowania tak ze strony zamawiającego, jak i wybranego wykonawcy. Z uwagi na fakt, iż prace prowadzone są często na obiektach czy też terenach zabytkowych, ich efekt ma charakter nie tylko społeczny, ale i medialny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Uprawnienia wykonawcy

Brak jasnej informacji o tym, jakie uprawnienia pozwalają wykonawcom na udział w przetargu, może mieć wpływ na wynik postępowania i doprowadzić nawet do jego unieważnienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Specyfikacja po nowelizacji (cz. 2)

Choć tzw. mała nowelizacja nie wprowadziła poważnych zmian w art. 36, to jednak zmieniła wiele innych przepisów, które mają wpływ na precyzowanie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwrot wadium

Nowe regulacje miały doprowadzić do większej płynności finansowej przedsiębiorstw, tylko że w praktyce w większości przypadków wadium wnoszone jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Aktualny odpis z właściwego rejestru

Żądanie od wykonawcy aktualnego odpisu z właściwego rejestru może służyć nie tylko wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania, ale także potwierdzeniu zasad reprezentacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sytuacja ekonomiczna a zdolność finansowa

Zamawiający popełniają wiele błędów w zakresie stanowienia warunków potwierdzających sytuację ekonomiczną i finansową wykonawcy. Jednym z powodów mogą być niejednoznaczne zapisy rozporządzenia o dokumentach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ryzykowne przedpłaty?

Umiejętnie stosowana zaliczka stanowi w zamówieniach publicznych jeden z elementów mogących przesądzić o sukcesie nie tylko realizacji zadania, ale również samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Dokumentacja budowy

Wszelkie roboty budowlane wymagają szczegółowego dokumentowania nie tylko na etapie samej realizacji określonego zadania, ale także jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Fundacje

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego mogą startować nie tylko przedsiębiorstwa, ale także organizacje pozarządowe. Jedną z najbardziej powszechnych tego typu organizacji są fundacje.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne