Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Maj 2010 - spis treści

Lekką ręką

Bolesny zabieg na jelicie

Janusz W. nie ma już zdrowia opowiadać o tym kolejny raz. Ponad 100 tys. euro przeszło jego firmie koło nosa tylko dlatego, że posłusznie wypełnił polecenie zamawiającego zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Program ochrony środowiska

W każdej gminie, powiecie czy województwie istnieją programy ochrony środowiska. Nie oznacza to jednak, iż raz sporządzony program jest wieczny, dlatego też niezbędne jest jego ciągłe aktualizowanie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kampania promocyjna

Przygotowując postępowanie na przeprowadzenie kampanii promocyjnej czy też reklamowej, zamawiający może to zadanie zlecić wykonawcy w całości, w części bądź tylko w zakresie określonych działań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Sąd konkursowy

W postępowaniach konkursowych bardzo istotną rolę odgrywa sąd konkursowy. Od prawidłowości jego postępowania zależy bowiem nie tylko pomyślny przebieg konkursu, ale i wybór prac konkursowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opłata od skargi

Znaczne zwiększenie wysokości opłaty sądowej do wnoszonej skargi w połączeniu z likwidacją protestu oznacza, że tak naprawdę wykonawcom pozostał jeden środek ochrony prawnej, tj. odwołanie do KIO.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Procedura publiczna, partner prywatny (cz. 1)

Zasady stosowania ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie trybu wyboru oferty najkorzystniejszej i partnera prywatnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Trudny i kosztowny proces rewitalizacji

Rewitalizacja jest zadaniem skomplikowanym i wymagającym bardzo dobrego przygotowania tak ze strony zamawiającego, jak i wybranego wykonawcy. Z uwagi na fakt, iż prace prowadzone są często na obiektach czy też terenach zabytkowych, ich efekt ma charakter nie tylko społeczny, ale i medialny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Uprawnienia wykonawcy

Brak jasnej informacji o tym, jakie uprawnienia pozwalają wykonawcom na udział w przetargu, może mieć wpływ na wynik postępowania i doprowadzić nawet do jego unieważnienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Specyfikacja po nowelizacji (cz. 2)

Choć tzw. mała nowelizacja nie wprowadziła poważnych zmian w art. 36, to jednak zmieniła wiele innych przepisów, które mają wpływ na precyzowanie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zwrot wadium

Nowe regulacje miały doprowadzić do większej płynności finansowej przedsiębiorstw, tylko że w praktyce w większości przypadków wadium wnoszone jest w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Aktualny odpis z właściwego rejestru

Żądanie od wykonawcy aktualnego odpisu z właściwego rejestru może służyć nie tylko wykazaniu braku podstaw do wykluczenia z postępowania, ale także potwierdzeniu zasad reprezentacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sytuacja ekonomiczna a zdolność finansowa

Zamawiający popełniają wiele błędów w zakresie stanowienia warunków potwierdzających sytuację ekonomiczną i finansową wykonawcy. Jednym z powodów mogą być niejednoznaczne zapisy rozporządzenia o dokumentach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ryzykowne przedpłaty?

Umiejętnie stosowana zaliczka stanowi w zamówieniach publicznych jeden z elementów mogących przesądzić o sukcesie nie tylko realizacji zadania, ale również samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Dokumentacja budowy

Wszelkie roboty budowlane wymagają szczegółowego dokumentowania nie tylko na etapie samej realizacji określonego zadania, ale także jeszcze przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Fundacje

W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego mogą startować nie tylko przedsiębiorstwa, ale także organizacje pozarządowe. Jedną z najbardziej powszechnych tego typu organizacji są fundacje.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne