Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Wrzesień 2013 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Sztywny interaktywny

Nowy wzór ogłoszenia zgodnie z obietnicą w pełni odzwierciedla postanowienia wprowadzone 19 lutego 2013 r. rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów. Zamawiający nie odpowiada już „tak” lub „nie” na postawione w ogłoszeniu pytania, a jedynie zaznacza w nim te elementy, które dotyczą danego postępowania. Pojawiły się jednak nowe problemy, których chyba nikt nie zdołał przewidzieć.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi sprzątania

W przypadku utrzymania czystości obiektu najważniejsze jest optymalne określenie zakresu prac, aby środki finansowe poniesione na wykonaną usługę były proporcjonalne do rzeczywistych kosztów poniesionych przez wykonawcę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Energia elektryczna

1 lipca 2007 r. zliberalizowano rynek energii w Polsce. Wymusiło to na zamawiających konieczność nowego spojrzenia na problematykę związaną z zakupem energii elektrycznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Anonimowość w konkursach

W świetle najnowszego orzecznictwa nawet teoretyczna możliwość zidentyfikowania autora pracy konkursowej przez zamawiającego może pozwolić na wykluczenie danego uczestnika z postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tryby niekonkurencyjne a usługi niepriorytetowe

Naruszenia art. 5 pzp w praktyce dotyczą przede wszystkim przesłanek umożliwiających udzielenie zamówienia na usługi niepriorytetowe w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie z wolnej ręki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Kto i za co nakłada korekty

Warto analizować podstawy nakładania korekt i ich wysokość. Beneficjent w każdym przypadku może zgłosić ewentualne zastrzeżenia, a instytucja zarządzająca projektem po otrzymaniu wyjaśnień, powinna ponownie zbadać dokumenty

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Korekty w POIiŚ

Dobiega końca perspektywa finansowa 2007–2013. Każda z inwestycji podlegała lub będzie podlegać kontroli m.in. pod kątem tego, czy wydatki deklarowane przez beneficjentów zostały poniesione zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Naruszono przepis – ale jaki?

Gdy kontrolujący zarzucają naruszenie prawa, powinni podać konkretny przepis, z którego wynika obowiązek określonego zachowania lub zaniechania, oraz wskazać, co stanowi naruszenie danego obowiązku.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Próbka jako dokument przedmiotowy

O tym, czy dany dokument jest dokumentem przedmiotowym, uzupełnianym w trybie art. 26 ust. 3 pzp, decyduje jego charakter – to, jakie treści zawiera w kontekście określonego stanu faktycznego w konkretnej sprawie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakres rozpoznania odwołania

Odwołujący powinni starannie formułować swoje zarzuty i wnioski. W przeciwnym wypadku nawet słuszne zastrzeżenia dotyczące zachowań zamawiającego nie będą mogły być podstawą uwzględnienia odwołania przez KIO.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Cena nie musi być jedynym kryterium

Propozycja skorzystania z pozacenowych kryteriów oceny ofert wciąż wzbudza nieufność zamawiających. Niektóre zamówienia są jednak tak specyficzne, że lepiej nie ograniczać się tylko do ceny. Przykładem są usługi ochrony.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niezwłoczność zamieszczania ogłoszenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest brak upublicznionego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Służby kontrolne zwracają też uwagę na zbędną zwłokę w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

OFERTA ZŁOŻONA W CELU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

Zamawiającym z pierwszą literą alfabetu zapewne najszybciej skojarzy się słowo „aukcja”. W ustawie można jednak znaleźć więcej pojęć, które związane są z samogłoską A.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Pracujemy nad ustawą

Na temat wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 24 ust. 1 pkt 1 i pkt 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych rozmawiamy z posłem Jerzym Szmitem, który będzie reprezentował wnioskodawców w Trybunale Konstytucyjnym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

e-faktura – melodia przyszłości

W tym numerze „Przetargów Publicznych” przedstawiamy główne założenia projektu dyrektywy w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych i analizujemy przyczyny będące źródłem tej inicjatywy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nie bójmy się negocjacji

W tym roku kończy się projekt systemowy PARP-u i UZP, w ramach którego prowadzona jest m.in. promocja trybów negocjacyjnych. Tymczasem zamawiający coraz rzadziej z nich korzystają. Dlaczego tak się dzieje?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne