Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wrzesień 2013 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Sztywny interaktywny

Nowy wzór ogłoszenia zgodnie z obietnicą w pełni odzwierciedla postanowienia wprowadzone 19 lutego 2013 r. rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów. Zamawiający nie odpowiada już „tak” lub „nie” na postawione w ogłoszeniu pytania, a jedynie zaznacza w nim te elementy, które dotyczą danego postępowania. Pojawiły się jednak nowe problemy, których chyba nikt nie zdołał przewidzieć.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi sprzątania

W przypadku utrzymania czystości obiektu najważniejsze jest optymalne określenie zakresu prac, aby środki finansowe poniesione na wykonaną usługę były proporcjonalne do rzeczywistych kosztów poniesionych przez wykonawcę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Energia elektryczna

1 lipca 2007 r. zliberalizowano rynek energii w Polsce. Wymusiło to na zamawiających konieczność nowego spojrzenia na problematykę związaną z zakupem energii elektrycznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Anonimowość w konkursach

W świetle najnowszego orzecznictwa nawet teoretyczna możliwość zidentyfikowania autora pracy konkursowej przez zamawiającego może pozwolić na wykluczenie danego uczestnika z postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tryby niekonkurencyjne a usługi niepriorytetowe

Naruszenia art. 5 pzp w praktyce dotyczą przede wszystkim przesłanek umożliwiających udzielenie zamówienia na usługi niepriorytetowe w trybie negocjacji bez ogłoszenia lub w trybie z wolnej ręki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Kto i za co nakłada korekty

Warto analizować podstawy nakładania korekt i ich wysokość. Beneficjent w każdym przypadku może zgłosić ewentualne zastrzeżenia, a instytucja zarządzająca projektem po otrzymaniu wyjaśnień, powinna ponownie zbadać dokumenty

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Korekty w POIiŚ

Dobiega końca perspektywa finansowa 2007–2013. Każda z inwestycji podlegała lub będzie podlegać kontroli m.in. pod kątem tego, czy wydatki deklarowane przez beneficjentów zostały poniesione zgodnie z przepisami krajowymi i unijnymi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Naruszono przepis – ale jaki?

Gdy kontrolujący zarzucają naruszenie prawa, powinni podać konkretny przepis, z którego wynika obowiązek określonego zachowania lub zaniechania, oraz wskazać, co stanowi naruszenie danego obowiązku.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Próbka jako dokument przedmiotowy

O tym, czy dany dokument jest dokumentem przedmiotowym, uzupełnianym w trybie art. 26 ust. 3 pzp, decyduje jego charakter – to, jakie treści zawiera w kontekście określonego stanu faktycznego w konkretnej sprawie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakres rozpoznania odwołania

Odwołujący powinni starannie formułować swoje zarzuty i wnioski. W przeciwnym wypadku nawet słuszne zastrzeżenia dotyczące zachowań zamawiającego nie będą mogły być podstawą uwzględnienia odwołania przez KIO.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Cena nie musi być jedynym kryterium

Propozycja skorzystania z pozacenowych kryteriów oceny ofert wciąż wzbudza nieufność zamawiających. Niektóre zamówienia są jednak tak specyficzne, że lepiej nie ograniczać się tylko do ceny. Przykładem są usługi ochrony.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Niezwłoczność zamieszczania ogłoszenia

Zgodnie z obowiązującymi przepisami naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest brak upublicznionego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia. Służby kontrolne zwracają też uwagę na zbędną zwłokę w tym zakresie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Treść ogłoszenia o zamówieniu

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

OFERTA ZŁOŻONA W CELU ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Alfabet zamawiającego

Zamawiającym z pierwszą literą alfabetu zapewne najszybciej skojarzy się słowo „aukcja”. W ustawie można jednak znaleźć więcej pojęć, które związane są z samogłoską A.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Pracujemy nad ustawą

Na temat wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 24 ust. 1 pkt 1 i pkt 1a ustawy – Prawo zamówień publicznych rozmawiamy z posłem Jerzym Szmitem, który będzie reprezentował wnioskodawców w Trybunale Konstytucyjnym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

e-faktura – melodia przyszłości

W tym numerze „Przetargów Publicznych” przedstawiamy główne założenia projektu dyrektywy w sprawie fakturowania elektronicznego w zamówieniach publicznych i analizujemy przyczyny będące źródłem tej inicjatywy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nie bójmy się negocjacji

W tym roku kończy się projekt systemowy PARP-u i UZP, w ramach którego prowadzona jest m.in. promocja trybów negocjacyjnych. Tymczasem zamawiający coraz rzadziej z nich korzystają. Dlaczego tak się dzieje?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne