Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Sierpień 2013 - spis treści

Lekką ręką

Mediana per capita

Założę się, że gdyby wśród osób z wyższym wykształceniem przeprowadzić test, co najmniej 50% nie potrafiłoby wyjaśnić znaczenia słów używanych w różnych opracowaniach, interpretacjach i poradach związanych chociażby z zamówieniami publicznymi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

System Informacji Prawnej

Obecnie trudno wyobrazić sobie pracę jakiejkolwiek instytucji, a zwłaszcza sądów i urzędów, bez systemów informatycznych wspierających procesy tworzenia i stosowania prawa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pracownia plastyczna

Dla potrzeb pracowni sztuk plastycznych najważniejsze są specjalistyczne sprzęty i narzędzia dedykowane poszczególnym dziedzinom sztuki. Nie można jednak zapominać o zapewnieniu podstawowych elementów wyposażenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Rada administrująca a przesłanki wykluczenia

Istotne różnice w sposobie funkcjonowania zarządu w systemie dualistycznym oraz rady administrującej w systemie monistycznym często nie są dostrzegane w praktyce badania przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 8 pzp. To powinno się zmienić.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Aneksowanie umów

W przypadku umów zawieranych w ramach pzp zasada swobody kontraktowania została ograniczona. Wyraża się to m.in. w ograniczonych możliwościach wprowadzania zmian do zawartej umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kwestionowanie zasadności zastrzeżenia informacji

Często powodem zastrzeżenia informacji jest dążenie do utrudnienia konkurencji weryfikacji dokumentów i ofert. Zarzuty podniesione wobec bezzasadnego uznania utajnienia mogą mieć wpływ na wynik postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Eliminowanie lub ograniczanie podwykonawstwa

Zamawiający w każdym przypadku musi wykazać przyczyny, dla których w danym postępowaniu dopuszczalność korzystania z podwykonawców miałaby być ograniczona. Muszą być one uzasadnione i mieć charakter obiektywny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Weryfikacja harmonogramu zawierającego błędy lub sporządzonego niezgodnie z wymaganiami nierzadko wywołuje problemy w trakcie oceny ofert. Kluczowe znaczenie ma w tym kontekście treść siwz.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu

W związku z nowelizacją pzp opublikowano nowy wzór ogłoszenia o zamówieniu. W tym numerze „Przetargów Publicznych” przedstawiamy zmiany w porównaniu z tekstem ogłoszenia o zamówieniu obowiązującym przed 13 marca 2013 r.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia na usługi prawnicze

W przypadku usług prawniczych cechy podmiotowe wykonawcy mają podstawowe znaczenie dla prawidłowego wykonania zamówienia. Trzeba jednak prawidłowo formułować warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny

Właściwa weryfikacja cen z rażąco niską ceną jest kluczowa z punktu widzenia zasad uczciwej konkurencji. Zwrócenie się do wykonawcy o wyjaśnienie ceny oferty to nie tylko uprawnienie, lecz także obowiązek zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dzierżawa aparatów medycznych

Popularną metodą wyposażenia działu laboratorium jest dzierżawa aparatów o wymaganej przez zamawiającego funkcjonalności z zapewnieniem sukcesywnej dostawy odczynników umożliwiających przeprowadzenie określonego rodzaju badań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Protezy głosowe

Dla pacjentów po zabiegu laryngektomii skuteczna rehabilitacja głosu i płuc zależna jest od właściwego doboru odpowiedniej protezy głosowej i wyrobu mocującego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Kryteria pozacenowe

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówieniowa numerologia

Gdy wartość robót budowlanych jest równa lub przekracza równowartość dwudziestu milionów euro, zamawiający wyznacza 90-dniowy termin związania ofertą. W tym numerze „Przetargów Publicznych” dwudziestka w kilku odsłonach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Podnieśmy progi

O problemach związanych z przeprowadzaniem przetargów na badania naukowe oraz propozycjach środowiska naukowego w tym zakresie rozmawiamy z prof. dr hab. Janem Środoniem z Instytutu Nauk Geologicznych PAN.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Złota Księga dobrych praktyk

Komisja Europejska opublikowała zestawienie wzorowych rozwiązań w zakresie elektronicznych zamówień publicznych. W tym numerze „Przetargów Publicznych” przedstawiamy wybrane z nich.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne