Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Sierpień 2013 - spis treści

Lekką ręką

Mediana per capita

Założę się, że gdyby wśród osób z wyższym wykształceniem przeprowadzić test, co najmniej 50% nie potrafiłoby wyjaśnić znaczenia słów używanych w różnych opracowaniach, interpretacjach i poradach związanych chociażby z zamówieniami publicznymi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

System Informacji Prawnej

Obecnie trudno wyobrazić sobie pracę jakiejkolwiek instytucji, a zwłaszcza sądów i urzędów, bez systemów informatycznych wspierających procesy tworzenia i stosowania prawa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pracownia plastyczna

Dla potrzeb pracowni sztuk plastycznych najważniejsze są specjalistyczne sprzęty i narzędzia dedykowane poszczególnym dziedzinom sztuki. Nie można jednak zapominać o zapewnieniu podstawowych elementów wyposażenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Rada administrująca a przesłanki wykluczenia

Istotne różnice w sposobie funkcjonowania zarządu w systemie dualistycznym oraz rady administrującej w systemie monistycznym często nie są dostrzegane w praktyce badania przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 8 pzp. To powinno się zmienić.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Aneksowanie umów

W przypadku umów zawieranych w ramach pzp zasada swobody kontraktowania została ograniczona. Wyraża się to m.in. w ograniczonych możliwościach wprowadzania zmian do zawartej umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kwestionowanie zasadności zastrzeżenia informacji

Często powodem zastrzeżenia informacji jest dążenie do utrudnienia konkurencji weryfikacji dokumentów i ofert. Zarzuty podniesione wobec bezzasadnego uznania utajnienia mogą mieć wpływ na wynik postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Eliminowanie lub ograniczanie podwykonawstwa

Zamawiający w każdym przypadku musi wykazać przyczyny, dla których w danym postępowaniu dopuszczalność korzystania z podwykonawców miałaby być ograniczona. Muszą być one uzasadnione i mieć charakter obiektywny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Harmonogram rzeczowo-finansowy

Weryfikacja harmonogramu zawierającego błędy lub sporządzonego niezgodnie z wymaganiami nierzadko wywołuje problemy w trakcie oceny ofert. Kluczowe znaczenie ma w tym kontekście treść siwz.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu

W związku z nowelizacją pzp opublikowano nowy wzór ogłoszenia o zamówieniu. W tym numerze „Przetargów Publicznych” przedstawiamy zmiany w porównaniu z tekstem ogłoszenia o zamówieniu obowiązującym przed 13 marca 2013 r.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia na usługi prawnicze

W przypadku usług prawniczych cechy podmiotowe wykonawcy mają podstawowe znaczenie dla prawidłowego wykonania zamówienia. Trzeba jednak prawidłowo formułować warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyjaśnianie rażąco niskiej ceny

Właściwa weryfikacja cen z rażąco niską ceną jest kluczowa z punktu widzenia zasad uczciwej konkurencji. Zwrócenie się do wykonawcy o wyjaśnienie ceny oferty to nie tylko uprawnienie, lecz także obowiązek zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dzierżawa aparatów medycznych

Popularną metodą wyposażenia działu laboratorium jest dzierżawa aparatów o wymaganej przez zamawiającego funkcjonalności z zapewnieniem sukcesywnej dostawy odczynników umożliwiających przeprowadzenie określonego rodzaju badań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Protezy głosowe

Dla pacjentów po zabiegu laryngektomii skuteczna rehabilitacja głosu i płuc zależna jest od właściwego doboru odpowiedniej protezy głosowej i wyrobu mocującego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Kryteria pozacenowe

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówieniowa numerologia

Gdy wartość robót budowlanych jest równa lub przekracza równowartość dwudziestu milionów euro, zamawiający wyznacza 90-dniowy termin związania ofertą. W tym numerze „Przetargów Publicznych” dwudziestka w kilku odsłonach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Podnieśmy progi

O problemach związanych z przeprowadzaniem przetargów na badania naukowe oraz propozycjach środowiska naukowego w tym zakresie rozmawiamy z prof. dr hab. Janem Środoniem z Instytutu Nauk Geologicznych PAN.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Złota Księga dobrych praktyk

Komisja Europejska opublikowała zestawienie wzorowych rozwiązań w zakresie elektronicznych zamówień publicznych. W tym numerze „Przetargów Publicznych” przedstawiamy wybrane z nich.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne