Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Czerwiec 2010 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Nie ten target

Zadzwoniła do mnie pani z telemarketingu, mówiąc, że potrzebuje mojej pomocy, więc ochoczo podjęłam rozmowę. Najpierw jednak musiałam  wysłuchać wszystkiego o prodżekcie i jego zaletach. Potem zaś odpowiedzieć na szereg pytań, m.in. z czego żyję i w jakim jestem wieku. Nie mam z  tym najmniejszego problemu, jednak miała go pani telemarketingerka. Nagle stwierdziła zafrasowana: „Oj, sorry, to nie ten target”, po czym pożegnała  się i tyle było naszej rozmowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa narkotesterów

Zasady zamawiania przez Komendę Główną Policji dostaw urządzeń jednorazowego użytku do wstępnego wykrywania w ślinie osób kierujących pojazdami środków działających podobnie do alkoholu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Respirator stacjonarny

Za pomocą jakich parametrów należy opisywać przedmiot zamówienia w przypadku zamawiania dostawy respiratora stacjonarnego dla oddziałów intensywnej terapii, oddziałów ratunkowych czy bloków operacyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Jak wybrać brokera

Korzystanie z pomocy pośrednika ubezpieczeniowego to oszczędność czasu, pomoc przy likwidacji szkód czy zgłaszanych roszczeniach. Jak go jednak wybrać? Czy należy w tym celu stosować przepisy prawa zamówień publicznych?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Procedura publiczna, partner prywatny (cz. 2)

Zasady stosowania ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie trybu wyboru oferty najkorzystniejszej i partnera prywatnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Każdy ponosi odpowiedzialność

Odpowiedzialność w jednostkach sektora finansów publicznych kierownika zamawiającego oraz jego pracowników, którym zlecono przeprowadzenie określonych czynności w ramach udzielania zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Unieważnienie postępowania z powodu utraty dotacji

Zamawiający – po nowelizacji prawa zamówień publicznych – ma możliwość unieważnienia postępowania, w sytuacji gdy nie zostały mu przyznane środki zagraniczne, które chciał przeznaczyć na sfinansowanie części bądź całości przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obliczanie ceny (cz. 1)

Zamawiający musi podać w specyfikacji opis sposobu obliczenia ceny, który ma być instrukcją dla wykonawcy. Opis ten jednak zawsze jest uzależniony od rodzaju wynagrodzenia. W tym numerze – wynagrodzenie ryczałtowe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kłopotliwe referencje

Referencje służą do wykazania, że dane zamówienie zostało należycie wykonane, a nie że wykonawca posiada odpowiednie doświadczenie i umiejętności konieczne do wykonania zamówienia, o które się ubiega.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zatrzymanie wadium

W założeniu ustawodawcy zatrzymanie wadium w przypadku nieuzupełnienia dokumentów miało zapobiegać zawieraniu zmów przetargowych. W rzeczywistości jednak stało się to karą dla każdego wykonawcy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyjątkowa sytuacja

Kiedy mamy do czynienia z wyjątkową sytuacją niewynikającą z przyczyn leżących po stronie zamawiającego, której nie mógł on przewidzieć, a wymagane jest natychmiastowe wykonanie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Naruszenia zasad traktatowych

Zamawiający bardzo często zapominają, iż udzielając zamówień publicznych, powinni kierować się nie tylko przepisami krajowymi, ale także zasadami regulującymi wspólnotowy rynek zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Anna Specht-Schampera

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Swoboda umów

Zasada swobody zawierania umów dotyczy nie tylko swobody kształtowania treści kontraktu, ale i swobody wyboru kontrahenta. W prawie zamówień publicznych podlega ona jednak licznym ograniczeniom.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przedsiębiorstwa państwowe

Przez długi czas były jedną z najważniejszych form życia gospodarczego w Polsce. Przemiany gospodarcze początku lat 90. oraz realia gospodarki rynkowej sprawiły, że ta forma nie jest obecnie zbyt często wykorzystywana.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne