Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Lipiec 2013 - spis treści

Lekką ręką

Badziewie dla doktora

Na początku października ubiegłego roku przy okazji senackiej debaty dotyczącej nowelizowanej ustawy – Pzp senator Ryszard Górecki rozpętał – chociaż pewnie zupełnie tego nie planował – szeroko zakrojoną dyskusję dotyczącą zamówień publicznych w nauce, a właściwie ich roli w opóźnianiu rozwoju nauki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Badanie ewaluacyjne

Z pozyskiwaniem środków unijnych związana jest konieczność przeprowadzania badań ewaluacyjnych. Stały się one niezbędnym narzędziem oceny realizacji programów operacyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyposażenie archiwów

Pomieszczenie archiwum powinno gwarantować zabezpieczenie dokumentów przed zniszczeniem, kradzieżą, pożarem oraz umożliwiać swobodny dostęp do dokumentów. Dlatego tak ważne jest precyzyjne określenie budowy regałów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zmiana umowy zawartej z wolnej ręki

W trybie z wolnej ręki nie występuje ogłoszenie ani specyfikacja istotnych warunków zamówienia. Powstaje więc pytanie, czy i na jakich zasadach można taką umowę zmienić.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontrola doraźna w praktyce

Każdy zamawiający musi liczyć się z możliwością objęcia go kontrolą doraźną – nie tylko w trakcie prowadzonego postępowania, ale także w ciągu czterech lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowy starannego działania

Charakter niektórych usług sprawia, że ich realizacja wymaga szczególnej staranności. Co innego jednak decyduje o prawidłowej realizacji umowy w przypadku umowy o dzieło, a co innego w przypadku umowy zlecenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia obronne

Wyjątkiem od zasady, że progi unijne nie stanowią progu stosowania pzp, są m.in. zamówienia w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa na dostawy lub usługi. Na tym ich specyfika się nie kończy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Jak potwierdzić udostępnianie potencjału podmiotu trzeciego

Przyjmuje się, że zobowiązanie podmiotu trzeciego może być wystarczające dla wypełnienia normy art. 26 ust. 2b pzp. Co więc musi znaleźć się w jego treści i jakie dokumenty należy do niego dołączyć?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dowody na wykonanie usługi za niską cenę

Urząd Zamówień Publicznych zakłada odejście od pojęcia rażąco niskiej ceny na rzecz doprecyzowania okoliczności, w jakich zamawiający ma obowiązek żądać od wykonawcy dowodów na niską cenę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak stosować nowe rozporządzenie?

Zarówno pierwsze ogłoszenia, jak i specyfikacje wskazują, że wątpliwości dotyczących rozporządzenia w sprawie dokumentów nie brakuje. Problem pojawia się na przykład przy żądaniu wykazu wykonanych robót budowlanych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Błędy w zamówieniach uzupełniających

Ustawodawca zdecydował się wprowadzić do pzp dodatkowe obostrzenia w stosunku do przepisów unijnych odnoszących się do zamówień uzupełniających. Wskazujemy, jakich zasad należy przestrzegać, aby je prawidłowo udzielić.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana wykonawcy zamówienia publicznego

Aktualne przepisy dotyczące zamówień publicznych nie zabraniają wprost podmiotowych zmian umów. Jednak praktyka orzecznicza nie dopuszcza wprowadzania swobodnych zmian po stronie wykonawcy zamówienia publicznego, akceptując w tym zakresie ograniczone wyjątki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Podwykonawca w postępowaniu

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Oferta częściowa

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówieniowa numerologia

W przypadku udzielania zamówienia w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa wystąpienie jednej z sześciu przesłanek obliguje zamawiającego do wykluczenia wykonawcy. Co jeszcze warto mieć na uwadze, by dostać szóstkę z zamówień?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Chcemy wprowadzić dobre praktyki

O projektowanych zmianach dotyczących przetargów publicznych rozmawiamy z Marią Małgorzatą Janyską, wiceprzewodniczącą sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia projektów ustaw nowelizujących pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Organizacja przetargów na śmieci

W wielu gminach do dziś trwają postępowania na odbiór odpadów komunalnych od ich mieszkańców. Są też i takie samorządy, w których nie upłynął jeszcze termin do składania ofert, i gminy, które do dzisiaj nie ogłosiły przetargów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne