Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Maj 2013 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Krzywe krzywego nie naprostuje

Ustawa – Prawo zamówień publicznych jest już tak obciążona różnymi nawisami, że w tym stanie długo nie pociągnie. Nie tylko o ostatnią obszerną nowelizację tu chodzi, ale i o akty wykonawcze, kolejne planowane zmiany oraz dotychczasowe, nierzadko sprzeczne wyroki KIO i interpretacje UZP.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Droga rowerowa

Bywa, że drogi są źle zaprojektowane, przez co zagrażają bezpieczeństwu ich użytkowników. Należy pamiętać, że stan i jakość nawierzchni w dużym stopniu zależą od tego, w jaki sposób zamawiający określi przedmiot zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Reklama graficzna w internecie

W porównaniu do tradycyjnych mediów internet jest nie tylko skuteczny, ale także stosunkowo tani. Nie dziwi więc wzrost zainteresowania sektora finansów publicznych elektroniczną formą promocji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Roboty budowlane po nowelizacji

Nakazywanie sumowania zamówień publicznych innych niż dostawy i usługi powtarzające się okresowo jest niezgodne z przepisami prawa. Nie zmienia tego nawet nowa definicja roboty budowlanej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kiedy nabycie nieruchomości nie wyłącza pzp

Gdy umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości zawiera zamawiający objęty obowiązkiem stosowania pzp, kluczową kwestią staje się ustalenie, jaki jest zakres zobowiązań sprzedawcy i ich wpływ na wartość nieruchomości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Ustawowe narzędzia przeciwdziałania zmowom przetargowym

Na przestrzeni lat podejmowano liczne działania zmierzające do przeciwdziałania porozumieniom przetargowym. Ostatnim pomysłem ustawodawcy jest wprowadzenie nowej przesłanki wykluczenia wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zapobieganie jest ważniejsze niż działania represyjne

O tym, w jakich branżach i dlaczego pojawiają się zmowy przetargowe, a także o sposobach przeciwdziałania im rozmawiamy z Małgorzatą Krasnodębską-Tomkiel, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sposoby wykrywania i zwalczania zmów

Gdy przedsiębiorcy odchodzą od rynkowej rywalizacji na rzecz niedozwolonej współpracy, niweczą oczekiwane pozytywne efekty przetargu jako pola walki konkurencyjnej. Można jednak efektywnie chronić system zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Efektywność i rzetelność wykonawców

Błędnym sposobem wdrożenia przepisu unijnego jest zatracenie jego celu i niestaranne językowo transponowanie. W art. 22 ust. 5 pzp przejawia się to w odesłaniu do art. 22 ust. 1 pzp. Jak więc w praktyce oceniać wykonawców?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Co potwierdzi należyte wykonanie

Nowe rozporządzenie określa hierarchię dokumentów, które mogą być składane w postępowaniu. Poświadczenie jest przy tym podstawowym dokumentem określającym prawidłowość wykonania określonych robót, dostaw lub usług.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oświadczenie o dokonaniu wizji lokalnej

Żądanie, aby informacje konieczne do przygotowania oferty wykonawcy zdobyli w trakcie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia, stanowi naruszenie przepisów regulujących zasady udzielania zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dialog techniczny krok po kroku

To od zamawiającego zależy, czy i jak skorzysta z dialogu technicznego. Określona przez niego procedura musi jednak respektować zasady uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiany w zasadach kwalifikowania

Ostatnia nowelizacja umożliwiła określanie innych podstaw kwalifikacji niż odno­szących się do warunków udziału w postępowaniu z art. 22 pzp. Pojawia się pytanie, czy w tym zakresie można korzystać z potencjału podmiotu trzeciego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Korekty finansowe

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Oferta równoważna

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówieniowa numerologia

Gdy wartość zamówienia na dostawy lub usługi przekracza dziesięć milionów euro, zamawiający może wyznaczyć maksymalnie 90-dniowy termin związania ofertą – w tym numerze Przetargów Publicznych strzelamy w dziesiątkę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Międzynarodowy Instrument ZP

Podjęcie działań na szczeblu unijnym w zakresie egzekwowania wzajemności w dostępie do rynków zamówień publicznych jest niewątpliwie potrzebne. Negatywnie należy jednak ocenić projektowane w tym celu narzędzia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamawiający – zawód czy powołanie?

Jakie cechy powinny wyróżniać pracownika zamówień publicznych w odróżnieniu od innych pracowników administracyjnych? Z pewnością wszechstronność wykształcenia i umiejętność pracy pod presją czasu. Ale to nie wszystko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne