Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Kwiecień 2013 - spis treści

Lekką ręką

Niech im zima lekką będzie

Zima była w pełni, sieci ciepłownicze raz po raz ulegały awarii, a szczękający zębami mieszkańcy udzielali zjadliwych wywiadów lokalnej telewizji na północy kraju, narzekając na beznadziejną gospodarkę cieplną w mieście. Prezes przedsiębiorstwa energetyki cieplnej nie mógł dłużej nic nie robić.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych

W przypadku zadań obejmujących budowę infrastruktury przeznaczonej na odpoczynek zamawiający powinien dopilnować, aby dokumentacja była zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dywany kwiatowe

Podstawą do sporządzenia przedmiotu zamówienia na wykonanie kobierców kwietnych jest dokumentacja projektowa, z którą oferent musi się zapoznać. Wskazane jest także, aby odbył wizję terenową na obiekcie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Egzekwowanie wyroków KIO

Wobec braku uregulowań prawnych dotyczących terminu wykonania orzeczenia Izby, w praktyce to zamawiający decyduje, kiedy wyrok zostanie wykonany. Wykonawca może jednak skutecznie przeciwdziałać jego bezczynności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ograniczenia swobody umów

Przepisy prawa zamówień publicznych istotnie ograniczają zasadę swobody umów – kluczową dla stosunków zobowiązaniowych. Ograniczenia te mają rangę ustawową, a swoje uzasadnienie w ochronie interesu publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Negocjacje a dialog konkurencyjny

Bardzo często można spotkać się z opinią, że procedury udzielania zamówień publicznych ograniczają zamawiających. Jednocześnie najbardziej elastyczne z procedur są rzadko wykorzystywane. Może warto to zmienić?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Przewodnik po nowym rozporządzeniu w sprawie dokumentów

Niektóre nowelizacje przepisów w systemie zamówień publicznych dotyczą niemal bez wyjątku wszystkich zamawiających i wszystkich rodzajów zamówień. Takie zmiany wprowadzono nowym rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów. Co dokładnie się zmieniło?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Procedura konkursowa

Pobieżna lektura przepisów pzp o konkursie może stworzyć mylne wrażenie, że jest to procedura stosunkowo prosta i chroni interesy uczestników. Niestety w praktyce problemy pojawiają się już na etapie przygotowania postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dynamiczny system zakupów

Korzystanie z dynamicznego systemu zakupów to wciąż rzadkość. Przyczyną tego może być sztywność samej procedury. Metoda ta ma jednak niewątpliwe zalety. Być może w przyszłości stanie się powszechnym narzędziem pracy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Referencje w przetargach

Przepisy nie określają rodzaju dokumentu, który ma potwierdzić należyte wykonanie zamówienia. Najczęściej wykonawcy dostarczają więc listy referencyjne i protokoły odbioru robót budowlanych. Liczy się ich treść, a nie forma.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kwalifikacja wykonawców IT

W postępowaniach na sprzęt IT można zastosować wiele mechanizmów weryfikacji wykonawców, które pozwolą lepiej ocenić oferty niż zwykłe referencje. Trzeba tylko zadbać, by wymogi te były prawidłowo skonstruowane.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Solidarna odpowiedzialność członków konsorcjum

Nie ma potrzeby składania przez wykonawców żadnych oświadczeń woli w zakresie odpowiedzialności solidarnej ani uwzględniania tej kwestii w specyfikacji. Powstanie odpowiedzialności oraz jej zasady uregulowane są przepisami prawa wprost.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kto powinien wnieść wadium?

Instytucja wadium funkcjonuje od lat w systemie zamówień publicznych. Mimo to nie doczekała się wyczerpującej regulacji ustawowej. Wciąż pojawiają się wątpliwości między innymi w kwestii wniesienia wadium – zwłaszcza w formie pieniężnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Otwieranie ofert

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Przepisy ustawy – Pzp pozostawiają otwarty katalog dowodów, którymi wykonawca może wykazywać spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sytuacji korzystania z zasobów podmiotu trzeciego. Pisemne zobowiązanie podmiotów udostępniających swój potencjał jest tylko przykładowym środkiem dla osiągnięcia tego celu. W samej ustawie nie precyzuje się treści takiego zobowiązania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówieniowa numerologia

Wystąpienie jednej z pięciu przesłanek powoduje wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia osoby wykonującej czynności po stronie zamawiającego. O czym jeszcze warto pamiętać, żeby z wiedzy o zamówieniach dostać piątkę?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Arkusz samooceny

Na podstawie przepisów pzp można tworzyć narzędzia samokontroli, dzięki którym zamawiający może stale weryfikować, w jakim stopniu przestrzega zasad prawidłowego udzielania zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Spłata niezaspokojonych należności

Lakoniczność ustawodawcy i wprowadzone ograniczenia sprawiają, że ustawa, która miała rozwiązać problem wywiązywania się z zobowiązań generalnych wykonawców względem kontrahentów, nie ma większego wpływu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne