Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Kwiecień 2013 - spis treści

Lekką ręką

Niech im zima lekką będzie

Zima była w pełni, sieci ciepłownicze raz po raz ulegały awarii, a szczękający zębami mieszkańcy udzielali zjadliwych wywiadów lokalnej telewizji na północy kraju, narzekając na beznadziejną gospodarkę cieplną w mieście. Prezes przedsiębiorstwa energetyki cieplnej nie mógł dłużej nic nie robić.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych

W przypadku zadań obejmujących budowę infrastruktury przeznaczonej na odpoczynek zamawiający powinien dopilnować, aby dokumentacja była zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dywany kwiatowe

Podstawą do sporządzenia przedmiotu zamówienia na wykonanie kobierców kwietnych jest dokumentacja projektowa, z którą oferent musi się zapoznać. Wskazane jest także, aby odbył wizję terenową na obiekcie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Egzekwowanie wyroków KIO

Wobec braku uregulowań prawnych dotyczących terminu wykonania orzeczenia Izby, w praktyce to zamawiający decyduje, kiedy wyrok zostanie wykonany. Wykonawca może jednak skutecznie przeciwdziałać jego bezczynności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ograniczenia swobody umów

Przepisy prawa zamówień publicznych istotnie ograniczają zasadę swobody umów – kluczową dla stosunków zobowiązaniowych. Ograniczenia te mają rangę ustawową, a swoje uzasadnienie w ochronie interesu publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Negocjacje a dialog konkurencyjny

Bardzo często można spotkać się z opinią, że procedury udzielania zamówień publicznych ograniczają zamawiających. Jednocześnie najbardziej elastyczne z procedur są rzadko wykorzystywane. Może warto to zmienić?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Przewodnik po nowym rozporządzeniu w sprawie dokumentów

Niektóre nowelizacje przepisów w systemie zamówień publicznych dotyczą niemal bez wyjątku wszystkich zamawiających i wszystkich rodzajów zamówień. Takie zmiany wprowadzono nowym rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów. Co dokładnie się zmieniło?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Procedura konkursowa

Pobieżna lektura przepisów pzp o konkursie może stworzyć mylne wrażenie, że jest to procedura stosunkowo prosta i chroni interesy uczestników. Niestety w praktyce problemy pojawiają się już na etapie przygotowania postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dynamiczny system zakupów

Korzystanie z dynamicznego systemu zakupów to wciąż rzadkość. Przyczyną tego może być sztywność samej procedury. Metoda ta ma jednak niewątpliwe zalety. Być może w przyszłości stanie się powszechnym narzędziem pracy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Referencje w przetargach

Przepisy nie określają rodzaju dokumentu, który ma potwierdzić należyte wykonanie zamówienia. Najczęściej wykonawcy dostarczają więc listy referencyjne i protokoły odbioru robót budowlanych. Liczy się ich treść, a nie forma.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kwalifikacja wykonawców IT

W postępowaniach na sprzęt IT można zastosować wiele mechanizmów weryfikacji wykonawców, które pozwolą lepiej ocenić oferty niż zwykłe referencje. Trzeba tylko zadbać, by wymogi te były prawidłowo skonstruowane.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Solidarna odpowiedzialność członków konsorcjum

Nie ma potrzeby składania przez wykonawców żadnych oświadczeń woli w zakresie odpowiedzialności solidarnej ani uwzględniania tej kwestii w specyfikacji. Powstanie odpowiedzialności oraz jej zasady uregulowane są przepisami prawa wprost.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kto powinien wnieść wadium?

Instytucja wadium funkcjonuje od lat w systemie zamówień publicznych. Mimo to nie doczekała się wyczerpującej regulacji ustawowej. Wciąż pojawiają się wątpliwości między innymi w kwestii wniesienia wadium – zwłaszcza w formie pieniężnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Otwieranie ofert

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Zobowiązanie podmiotu trzeciego

Przepisy ustawy – Pzp pozostawiają otwarty katalog dowodów, którymi wykonawca może wykazywać spełnianie warunku udziału w postępowaniu w sytuacji korzystania z zasobów podmiotu trzeciego. Pisemne zobowiązanie podmiotów udostępniających swój potencjał jest tylko przykładowym środkiem dla osiągnięcia tego celu. W samej ustawie nie precyzuje się treści takiego zobowiązania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówieniowa numerologia

Wystąpienie jednej z pięciu przesłanek powoduje wyłączenie z postępowania o udzielenie zamówienia osoby wykonującej czynności po stronie zamawiającego. O czym jeszcze warto pamiętać, żeby z wiedzy o zamówieniach dostać piątkę?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Arkusz samooceny

Na podstawie przepisów pzp można tworzyć narzędzia samokontroli, dzięki którym zamawiający może stale weryfikować, w jakim stopniu przestrzega zasad prawidłowego udzielania zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Spłata niezaspokojonych należności

Lakoniczność ustawodawcy i wprowadzone ograniczenia sprawiają, że ustawa, która miała rozwiązać problem wywiązywania się z zobowiązań generalnych wykonawców względem kontrahentów, nie ma większego wpływu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne