Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Marzec 2013 - spis treści

Lekką ręką

Sprzedany ochroniarz

Dowódca jednostki wojskowej nie do końca był pewien, co będzie przedmiotem jego zamówienia. To, że ma to być ochrona mienia, było oczywiste, ale miał wątpliwości, czy do przedmiotu zamówienia może należeć konieczność przejęcia przez wykonawcę cywilnych pracowników jednostki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Usługi edukacyjne

Powszechny dostęp do internetu sprzyja zwiększaniu kompetencji do życia w społeczeństwie informacyjnym. Dlatego opisując przedmiot zamówienia na usługi edukacyjne, należy uwzględniać nowe technologie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Druk dyplomów

Przeprowadzając postępowania na świadczenie usług drukowania druków ścisłego zarachowania, takich jak dyplomy czy świadectwa, należy mieć na uwadze rozporządzenia, które precyzują wymagania dla tych dokumentów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zgodne z prawem dzielenie zamówienia

Nie każdy podział zamówienia stanowi naruszenie art. 32 ust. 2 pzp. Potwierdza to informacja o wyniku kontroli w projekcie współfinansowanym przez Unię Europejską przeprowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Unijne korzenie pzp

Krajowe prawo zamówień publicznych nie może prawidłowo funkcjonować bez swoich unijnych korzeni. Wszelkie próby rozdzielania czy też przeciwstawiania sobie opisanych zasad są skazane na niepowodzenie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Skutki wyroku w sprawie Forposta

Wykonawca, którego prawo zostało naruszone wskutek niewłaściwej implementacji przepisów dyrektywy – np. wykluczony z postępowania na mocy art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp – może dochodzić od Skarbu Państwa odszkodowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Wykluczenie za przynależność do grupy kapitałowej

Od 20 lutego br. obowiązuje nowa przesłanka wykluczenia wykonawcy z postępowania. Niestety, ustawa nie wskazuje, jakie obiektywne czynniki należy brać pod uwagę przy ocenie powiązań. Może to prowadzić do bardzo dużej swobody i uznaniowości zamawiających, a w konsekwencji do szerszego korzystania przez wykonawców ze środków ochrony prawnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prezentacja systemu informatycznego

Żądanie przeprowadzenia prezentacji musi być uzasadnione faktycznymi potrzebami konkretnego postępowania. Prezentacja ma służyć przede wszystkich do badania ofert i decydować o wyborze najkorzystniejszej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Korzystanie ze zdolności ekonomicznej i finansowej

Określenie ram, w jakich wykonawcy mogą posiłkować się zasobami finansowymi i ekonomicznymi osób trzecich, jest ważne z punktu widzenia praktyki. Budzi ono jednak spore problemy interpretacyjne w orzecznictwie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Cena dumpingowa w ofercie

Aby wykazać, że oferowana cena jest ceną dumpingową, należy przede wszystkim wskazać koszty wytworzenia lub zakupu danego przedmiotu w celu porównania ich do ceny oferowanej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zdolność kredytowa

Od oferenta wymaga się jedynie uprawdopodobnienia „potencjalnej zdolności kredytowej”. Nie można zatem żądać od niego dokumentu stwierdzającego jednoznacznie i bezwarunkowo istnienie takiej zdolności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dzielenie zamówienia na odpady

Wyłonienie przedsiębiorcy odbierającego nieczystości ma charakter publiczny, ale sama relacja między nim a gminą to stosunek prywatnoprawny. Przetarg na prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi można więc podzielić.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakup monitora parametrów hemodynamicznych

Zmieniające się wymogi prawne w zakresie wyposażenia oddziałów, oczekiwania personelu i pacjentów oraz konieczność minimalizacji kosztów eksploatacji aparatury medycznej przemawiają za pomiarem rzutu serca metodami nieinwazyjnymi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakup leków

Bez względu na to, czy zamawiający zdecyduje się na stosowanie przetargu nieograniczonego czy też dynamicznego systemu zamówień, zawsze po oszacowaniu wartości zamówienia pozostaje jeszcze jeden problem do rozwiązania. Aby apteka była konkurencyjna na lokalnym rynku, powinna oferować jak najwięcej leków. Na co należy więc zwrócić uwagę?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Tajemnica przedsiębiorstwa

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Oferta wariantowa

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówieniowa numerologia

Co najmniej piętnaście elementów musi zawierać ogłoszenie o zamówieniu dla przetargu nieograniczonego i przetargu ograniczonego. Ale w przetargowym świecie piętnastka najczęściej odnosi się jednak do liczby dni.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zielone zamówienie EIT+

Tylko nieliczni zamawiający decydują się na przeprowadzenie postępowania z wykorzystaniem kryteriów środowiskowych. Przykład Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ pokazuje, że zielone zamówienie jest możliwe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wspólne zakupy energii elektrycznej

Doświadczenia Związku Gmin Śląska Opolskiego wskazują wyraźnie na ekonomiczne korzyści, które uzyskują uczestnicy grupowych przetargów. W takim przedsięwzięciu najważniejsi są sprawdzeni fachowcy i zaufanie do nich.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne