Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Sierpień 2010 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Skąd wziąć kasę

Zamawiający wciąż potrafią znajdować w ustawie coraz to nowe, rzekome rozwiązania własnych problemów i stosować je w praktyce w przekonaniu, że tak właśnie czynić należy. Co gorsza, dotyczy to najczęściej takich czynności zamawiającego, które są od 15 lat odwzorowywane w każdym postępowaniu i na temat których napisano setki wyjaśnień, opinii i interpretacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Obsługa bankowa w samorządach

Zasady zamawiania usług polegających na prowadzeniu oprocentowanych rachunków bankowych i lokat, jak również pozyskiwaniu kredytu, a także emisji obligacji przez jednostki samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak zamawiać książki

Kiedy trwały prace nad nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekonywało, aby zakupy księgozbiorów przez biblioteki publiczne wyłączyć spod reżimu ustawy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Kościoły bez przetargu

Parafie, związki wyznaniowe czy zakony, korzystając z pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, były zobligowane do stosowania prawa zamówień publicznych. Ostatnia nowelizacja uchyliła ten wymóg.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oddział zagranicznego przedsiębiorcy

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego może złożyć w postępowaniu ofertę, ale tylko jako pełnomocnik. Wszelkie dokumenty dołączane do oferty powinny dotyczyć natomiast przedsiębiorcy zagranicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Czym są „nieprawidłowości”

W świetle systemu przeciwdziałania występowaniu „nieprawidłowości”, określonych w unijnym rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, naruszenie przepisów pzp należy klasyfikować jako naruszenie prawa wspólnotowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Zdanie odrębne członka komisji przetargowej

Komisja przetargowa jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o wartości powyżej progów unijnych. Co jednak dzieje się w sytuacji, kiedy podejmowane decyzje nie są akceptowane przez wszystkich członków komisji przetargowej?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Najpierw ogłoszenie

Aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca musi najpierw dowiedzieć się o nim. Spośród ośmiu trybów udzielania zamówień aż pięć wymaga publicznego ogłoszenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prace urbanistyczne

Czy zastosowanie zapytania o cenę jest odpowiednim trybem w przypadku zamawiania usług urbanistycznych, w szczególności w zakresie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferta wariantowa

Aby wykonawcy mogli składać oferty wariantowe, zamawiający musi dopuścić taką możliwość w ogłoszeniu i w siwz. Zdarza się jednak, że oferty wykonawców błędnie uznawane są za wariantowe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obliczanie ceny (cz. 3)

Zamawiający musi podać w specyfikacji opis sposobu obliczenia ceny. Opis ten jednak zawsze jest uzależniony od rodzaju wynagrodzenia. W tym numerze – wynagrodzenie kosztorysowe oparte na przedmiarze robót.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Agnieszka Olszewska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Ubezpieczenia – kolejne wątpliwości

W przypadku pracowniczych grupowych ubezpieczeń na życie, zgodnie z opinią UZP, należy stosować przepisy prawa zamówień publicznych. Tymczasem RIO w Gdańsku zajęła w tej kwestii odmienne stanowisko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zaliczka i zadatek

Na gruncie prawa cywilnego zadatek działa na korzyść obu stron umowy, a zaliczka tylko na rzecz strony, która ją otrzymała. W przypadku zamówień publicznych zaliczka jest tak samo korzystna dla obu stron.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne