Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Sierpień 2010 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Skąd wziąć kasę

Zamawiający wciąż potrafią znajdować w ustawie coraz to nowe, rzekome rozwiązania własnych problemów i stosować je w praktyce w przekonaniu, że tak właśnie czynić należy. Co gorsza, dotyczy to najczęściej takich czynności zamawiającego, które są od 15 lat odwzorowywane w każdym postępowaniu i na temat których napisano setki wyjaśnień, opinii i interpretacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Obsługa bankowa w samorządach

Zasady zamawiania usług polegających na prowadzeniu oprocentowanych rachunków bankowych i lokat, jak również pozyskiwaniu kredytu, a także emisji obligacji przez jednostki samorządu terytorialnego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak zamawiać książki

Kiedy trwały prace nad nowelizacjami ustawy Prawo zamówień publicznych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekonywało, aby zakupy księgozbiorów przez biblioteki publiczne wyłączyć spod reżimu ustawy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Kościoły bez przetargu

Parafie, związki wyznaniowe czy zakony, korzystając z pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, były zobligowane do stosowania prawa zamówień publicznych. Ostatnia nowelizacja uchyliła ten wymóg.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oddział zagranicznego przedsiębiorcy

Oddział przedsiębiorcy zagranicznego może złożyć w postępowaniu ofertę, ale tylko jako pełnomocnik. Wszelkie dokumenty dołączane do oferty powinny dotyczyć natomiast przedsiębiorcy zagranicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Czym są „nieprawidłowości”

W świetle systemu przeciwdziałania występowaniu „nieprawidłowości”, określonych w unijnym rozporządzeniu Rady (WE) nr 1083/2006, naruszenie przepisów pzp należy klasyfikować jako naruszenie prawa wspólnotowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Zdanie odrębne członka komisji przetargowej

Komisja przetargowa jest niezbędna do prawidłowego przeprowadzenia postępowania o wartości powyżej progów unijnych. Co jednak dzieje się w sytuacji, kiedy podejmowane decyzje nie są akceptowane przez wszystkich członków komisji przetargowej?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Najpierw ogłoszenie

Aby wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, wykonawca musi najpierw dowiedzieć się o nim. Spośród ośmiu trybów udzielania zamówień aż pięć wymaga publicznego ogłoszenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prace urbanistyczne

Czy zastosowanie zapytania o cenę jest odpowiednim trybem w przypadku zamawiania usług urbanistycznych, w szczególności w zakresie sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferta wariantowa

Aby wykonawcy mogli składać oferty wariantowe, zamawiający musi dopuścić taką możliwość w ogłoszeniu i w siwz. Zdarza się jednak, że oferty wykonawców błędnie uznawane są za wariantowe.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obliczanie ceny (cz. 3)

Zamawiający musi podać w specyfikacji opis sposobu obliczenia ceny. Opis ten jednak zawsze jest uzależniony od rodzaju wynagrodzenia. W tym numerze – wynagrodzenie kosztorysowe oparte na przedmiarze robót.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Agnieszka Olszewska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Ubezpieczenia – kolejne wątpliwości

W przypadku pracowniczych grupowych ubezpieczeń na życie, zgodnie z opinią UZP, należy stosować przepisy prawa zamówień publicznych. Tymczasem RIO w Gdańsku zajęła w tej kwestii odmienne stanowisko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zaliczka i zadatek

Na gruncie prawa cywilnego zadatek działa na korzyść obu stron umowy, a zaliczka tylko na rzecz strony, która ją otrzymała. W przypadku zamówień publicznych zaliczka jest tak samo korzystna dla obu stron.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne