Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Luty 2013 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Dodatkowa kara za karę

„Mamy prawo do szczęścia, ale nie mamy szczęścia do prawa”. Nie wiem, kto to powiedział, ale wiem, że w odniesieniu do prawa zamówień publicznych ostatnio raczej nie mamy szczęścia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Naprawa cząstkowa dróg

Zima jeszcze trwa, ale o remontach dróg trzeba myśleć już dziś. W tym numerze wskazujemy, w jaki sposób zarządcy dróg powinni przygotować postępowanie, aby wybrać najlepszego wykonawcę do napraw jezdni.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przetargi na odbiór śmieci

Do połowy 2013 r. gminy mają czas na wyłonienie firm przewożących odpady w przetargach. Aby dobrze przygotować postępowanie w tym zakresie, trzeba znać nie tylko przepisy prawa zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Opóźnienie niejedno ma znaczenie

Nie każdy przypadek niedotrzymania terminu określonego w umowie lub wskutek wezwania przez wierzyciela w trybie art. 455 kc stanowi podstawę do skorzystania przez wierzyciela z pewnych uprawnień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowe spojrzenie na art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp

Nie powinno budzić wątpliwości, że świadome, nieprawidłowe realizowanie przedmiotu zamówienia powinno skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Niedawny wyrok sądu okręgowego wydaje się w tym kontekście niezrozumiały.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyrok w sprawie C-465/11

Szeroko komentowany wyrok w sprawie Forposta i ABC Direct Contact nie oznacza, że art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp przestaje obowiązywać. Trybunał wyjaśnił tylko zasady jego stosowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Dokument wykonawcy zagranicznego

Od kilku lat trwa spór, czy w przetargu nieograniczonym informacja o dokumentach wymaganych od wykonawców zagranicznych musi być podawana również w ogłoszeniu o zamówieniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Gdy wykonawca składa nieprawdziwe informacje

Do wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 pzp nie trzeba wykazywać, że podanie nieprawdziwych informacji w ofercie ma wpływ na wynik postępowania. Wystarczy jedynie stwierdzenie potencjalnego wpływu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyposażenie studia fotograficznego

O właściwym doborze optymalnego sprzętu do pracowni fotograficznej decyduje rozmiar pomieszczenia, jego przeznaczenie oraz środki finansowe na stworzenie analogowej lub cyfrowej ciemni fotograficznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

System sprzedaży i rezerwacji biletów

Na rynku polskim istnieje wiele przedsiębiorstw zajmujących się dostawą, instalacją oraz uruchomieniem systemów sprzedaży biletów. Cechuje je jednak odmienne podejście do realizacji założeń i właściwego zrozumienia oczekiwań zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Rażąco niska cena

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Nowelizacja okiem praktyka

Mimo uspokajających zapewnień projektodawców ustawy, w środowisku związanym z zamówieniami pojawiają się sygnały o możliwych zagrożeniach związanych z nowymi uregulowaniami. Najbliższe miesiące zweryfikują te obawy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dialog techniczny

Dialog pozwala na konfrontację potrzeb w stosunku do rozwiązań istniejących na rynku. To jedno z ciekawszych, nowych rozwiązań, które mają wspomagać zamawiającego już na etapie przygotowania postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

To praktyka weryfikuje sens nowych przepisów

O zamówieniach na roboty budowlane oraz wprowadzonych ostatnią nowelizacją zmianach w tym zakresie rozmawiamy z Ewą Wiktorowską, prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wzory dokumentów

Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówieniowa numerologia

Jednostki sektora finansów publicznych to jeden z siedmiu typów podmiotów, które zgodnie z art. 3 pzp zobowiązane są do stosowania ustawy. Jednak najczęściej o siódemce trzeba pamiętać w kontekście terminów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zmiana umowy a FIDIC

Zamawiający z dużą dozą zaufania sięgają po klauzule kontraktowe FIDIC. Okazuje się jednak, że wprowadzanie zmian do umowy na etapie jej dalszego realizowania nie jest tak proste, jak można sądzić.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

WOG – nowy wojskowy zamawiający

W ostatnich latach normalizacji podlegają podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych w wojsku. Świadczy o tym rosnąca liczba Wojskowych Oddziałów Gospodarczych. Nie zmienia się jednak specyfika ich zamówień.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne