Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Styczeń 2013 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Wymyślony dokument

W postępowaniu na dostawę wpłynęło wiele pytań. Wszystkie dotyczyły określonych przez zamawiającego potrzeb w zakresie informacji, jakich należało mu dostarczyć, aby wziąć udział w postępowaniu. Pytania wpłynęły po terminie wskazanym w art. 38 ust. 1 pzp, więc zamawiający uznał, że nie musi na nie odpowiadać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Zakup licencji

Planując wdrożenie jakiegokolwiek oprogramowania komputerowego w przedsiębiorstwie, zamawiający musi zapewnić wszelkie licencje uprawniające do korzystania z niego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Roboty budowlane poniżej 14 000 euro

Udzielając zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 pzp, zamawiający nie musi opisywać przedmiotu umowy zgodnie z pzp. Powinien wykorzystać przepisy prawa budowlanego odnoszące się do wykonywanej roboty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Odszkodowanie z tytułu naruszenia pzp

Brak należytej implementacji dyrektyw unijnych w zakresie przesłanek odpowiedzialności odszkodowawczej zamawiającego potwierdza wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydany w sprawie Strabag.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Badanie istotności zmian w umowach

Niewiele jest zmian, które z całą pewnością mogą zostać zakwalifikowane jako zmiany nieistotne w rozumieniu art. 144 pzp. Warto więc wiedzieć, co i w jaki sposób badają organy kontrolne w tym obszarze.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo TSUE

W ciągu ostatniego roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 4 wyroki dotyczące zamówień publicznych. Były one efektem rozpatrywania skarg o stwierdzenie uchybienia i pytań prejudycjalnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Korzystanie z zewnętrznych informacji

Przy wyborze oferty zamawiający musi kierować się starannością i efektywnością. Skoro ustawa nie zakazuje korzystania z informacji pozyskanych z innych źródeł niż oferta, to warto przeanalizować, jakie są możliwości takiego działania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Transfer wiedzy i doświadczenia

Jednym z czynników mających decydujący wpływ przy zmianie podmiotu utrzymującego system IT jest transfer tzw. know-how. Pierwsze takie postępowanie bywa problematyczne. Pokazujemy, jak ustrzec się typowych błędów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zasoby podmiotów trzecich

Instytucja powoływania się na potencjał innych podmiotów budzi wiele kontrowersji. Problem z interpretacją art. 26 ust. 2b pzp mają nie tylko zamawiający i wykonawcy, ale także Krajowa Izba Odwoławcza.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Obowiązki informacyjne

Zachowanie jawności postępowania to jedna z fundamentalnych zasad prawa zamówień publicznych. Nakłada ona na zamawiających obowiązek informowania wykonawców o wykonaniu określonych czynności na kolejnych etapach procedury.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ograniczenia komisji przetargowej

Zamawiający musi znać przepisy dotyczące ograniczeń w składzie osobowym komisji przetargowej. Niefrasobliwość w tej kwestii może skutkować odpowiedzialnością za niewykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kiedy prace badawcze wyłączają pzp

Przystępując do uzasadnienia zastosowania art. 4 pkt 3 lit. e pzp, należy sięgnąć po ustawowe lub umowne podstawy funkcjonowania zamawiającego. Trzeba też rozważyć, kto będzie czerpał korzyści z zamawianych badań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Zabezpieczenie umowy

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Zamówieniowa numerologia

Przetarg nieograniczony i ograniczony to dwa podstawowe tryby, w których zamawiający może udzielać zamówień publicznych bez konieczności spełniania dodatkowych przesłanek. Z czym jeszcze wiąże się dwójka w zamówieniach?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Nadzór konserwatorski

Konserwacja zabytków wiąże się z nadzorem konserwatorskim. Obejmuje on prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowanie przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz stosowania środków nadzoru.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Trzeba zmienić przepisy prawa budowlanego

O procedurach związanych z przygotowywaniem przetargów dotyczących remontów obiektów zabytkowych rozmawiamy z Małgorzatą Gmiter, zastępcą dyrektora Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne