Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Grudzień 2012 - spis treści

Lekką ręką

Suma złych doświadczeń

Już około 594 r. p.n.e niejaki Solon – ateński mąż stanu, poeta i prawodawca – powiedział, że doświadczenie to suma błędów, które popełniliśmy. Chyba właśnie tego twierdzenia uczepili się pomysłodawcy art. 22 ust. 5 wprowadzonego ostatnią nowelizacją pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Rozbudowa monitoringu

Monitoring wizyjny jest powszechnie używany przez służby miejskie. Jego skuteczność zależy w dużej mierze od dbałości o należyty stan techniczny urządzeń wchodzących w skład systemu oraz bieżącej modernizacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Najem busów i autokarów

Tworząc siwz na usługi transportowe, w pierwszej kolejności należy sięgnąć do ustawy o transporcie drogowym. To ona definiuje, jakie wymagania o charakterze podmiotowym można postawić potencjalnym wykonawcom.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

„Czarna lista” – nadal problematyczna

Środowiska branżowe z ulgą przyjęły rezygnację z procedury wpisywania na listę Prezesa UZP na podstawie informacji od zamawiających. Niestety, dotychczasowe problemy związane z instytucją „czarnej listy” pozostają.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zmiana terminu zakończenia robót

Przedłużanie umów może skutkować korektą wydatków kwalifikowanych – zwłaszcza gdy spółka realizująca inwestycję korzysta ze środków unijnych. Warto więc przyjrzeć się wątpliwościom związanym z art. 144 pzp.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Możliwość odstąpienia od umowy

Ustawodawca nie przesądził o charakterze okoliczności uzasadniających odstąpienie od zawartej umowy. Należy zatem przyjąć, że mogą to być zarówno okoliczności faktyczne, jak i prawne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Manipulacja wynikiem postępowania

Zawsze istnieje ryzyko próby manipulowania przetargiem – nie tylko po stronie zamawiającego, ale i wykonawcy. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu specyfikację istotnych warunków zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Na specjalnych warunkach

Często pojawia się pokusa, aby spróbować wpłynąć na wynik postępowania przez takie sformułowanie warunków, które będzie promowało jednego wykonawcę albo grupę wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nie zmieniamy reguł w trakcie gry

O sytuacji na budowach dróg krajowych, zerwanych kontraktach i wypłacaniu zaległych należności podwykonawcom oszukanym  przez wykonawców rozmawiamy z Lechem Witeckim, generalnym dyrektorem GDDKiA.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferta a wniosek – porównanie

Biorąc pod uwagę przepisy prawa zamówień publicznych dotyczące wyjaśnień i możliwości przedłużania terminów w konsekwencji zmiany ogłoszenia – w przypadku składania wniosku wykonawca jest na gorszej pozycji niż w przypadku składania oferty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Formy uczestnictwa w postępowaniu

Ustawodawca umożliwił wykonawcom niesamodzielny udział w postępowaniu. Każda z dostępnych form takiego uczestnictwa generuje jednak pewnego rodzaju ryzyka, które mogą skutkować zakłóceniami w realizacji zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Specyfika wojskowych zamówień

Nie ma znaczenia, czy przetarg przygotowuje cywil, czy wojskowy. Zasady udzielania zamówień są jednakowe dla wszystkich, nawet dla tych, którzy muszą zorganizować przetarg na zakup samobieżnej haubicy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Unieważnienie przetargów

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Agnieszka Suchecka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Przykładowy wzór referencji

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówieniowa numerologia

W prawie zamówień publicznych liczba 30 najczęściej odnosi się do terminów, w których zamawiający musi się zmieścić. Ale nie tylko. O trzydziestce warto też pamiętać w kontekście finansów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Problematyczne zamówienia „in house”

Pracownicy jednostek samorządowych odpowiedzialni za zamówienia publiczne coraz częściej stają przed dylematem, czy składając zamówienie do jednostki powiązanej, muszą stosować procedury zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi pocztowe

Przed udzieleniem zamówienia na świadczenie usług pocztowych każdy zamawiający powinien ustalić – w bardzo precyzyjny sposób – z jakim rodzajem zamówienia ma do czynienia oraz które przepisy obowiązującego prawa mają do niego zastosowanie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne