Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Wrzesień 2010 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Cudzy zasób

Początku swoich problemów Paweł W. upatruje w zmianie przepisów prawa zamówień publicznych. A szczególnie w rewolucyjnej zmianie dotyczącej nowego art. 26 ust. 2b, pozwalającej wykonawcy na korzystanie z cudzych zasobów. Paweł W. jest właśnie takim cudzym zasobem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa paliwa

Zamawiając paliwa płynne, należy dokładnie podać, ile i czego potrzebujemy. Uwagę trzeba zwrócić na nazewnictwo, gdyż niewłaściwie podane może wywołać wiele pytań lub doprowadzić do złożenia nieprawidłowych ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza jest jednym z podstawowych dokumentów, które pozwalają na skuteczną realizację działań proekologicznych. Jej realizacja wymaga jednak nadzoru naukowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Kierownik jednostki

Kierownik jednostki reprezentujący zamawiającego nie ma obowiązku złożenia oświadczenia o wyłączeniu z postępowania, jeżeli przed podpisaniem umowy nie wykonywał żadnych czynności w danym postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Unieważnienie umowy

Konsekwencje sądowego unieważnienia umowy w sytuacji, kiedy kontrakt w sprawie zamówienia publicznego został już zrealizowany, a wykonawca otrzymał należne mu wynagrodzenie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Monitoring mediów

Sporządzając specyfikację przy zamawianiu usług związanych z dostawą utworów i/lub nabyciem praw do utworu, należy sprawdzić, z czyich praw i w jakim zakresie będziemy korzystać i czy prawa te wchodzą w zakres oferowanej usługi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Jak skutecznie przystąpić do odwołania

Obecnie przystępujący do odwołania ma mniej czasu na złożenie oświadczenia o przystąpieniu niż w poprzednim stanie prawnym i może zostać obciążony kosztami postępowania odwoławczego. Do zalet należy natomiast możliwość otrzymania zwrotu kosztów pełnomocnika oraz dojazdu na rozprawę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zasada prymatu trybów podstawowych

Zamawiający często zapominają, że choć mają do wyboru osiem trybów udzielania zamówień – najbardziej konkurencyjne i otwarte są tylko dwa i że naruszenie zasady ich prymatu może nieść za sobą poważne konsekwencje.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Co powinna zawierać specyfikacja

Podstawowym błędem zamawiających jest przepisywanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przepisów z ustawy zamiast wybrania z nich najważniejszych informacji niezbędnych do przygotowania oferty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak definiować rażąco niską cenę

Za każdym razem, zanim zamawiający odrzuci ofertę z powodu rażąco niskiej ceny, musi wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień i za każdym razem oceniać ją pod kątem danego przedmiotu zamówienia i jego wartości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rozwiązanie umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy zajdą okoliczności nieprzewidywalne, na skutek których wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Wykonawca natomiast, jeżeli jej wykonanie wiązałoby się ze stratą.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Waloryzacja cen

Klauzule waloryzacyjne pozwalają zmniejszać ryzyko cenowe związane z realizacją zamówień publicznych. Ich zastosowanie w postępowaniu skutkuje najczęściej niższym poziomem składanych ofert cenowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis sposobu przygotowania oferty

Zamawiający powinien precyzyjnie określić, w jaki sposób mają być przygotowane oferty. Takie podejście nie tylko ułatwi zamawiającemu pracę, ale także pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów w ofertach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Agnieszka Suchecka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Roboty zamienne

W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych wykonawca zamówienia podstawowego zobowiązuje się do wykonania określonych robót, ale w sposób odmienny od określonego w umowie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługa a świadczenie

Zasady kontraktowania świadczeń i usług medycznych na podstawie prawa zamówień publicznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne