Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Wrzesień 2010 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Cudzy zasób

Początku swoich problemów Paweł W. upatruje w zmianie przepisów prawa zamówień publicznych. A szczególnie w rewolucyjnej zmianie dotyczącej nowego art. 26 ust. 2b, pozwalającej wykonawcy na korzystanie z cudzych zasobów. Paweł W. jest właśnie takim cudzym zasobem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa paliwa

Zamawiając paliwa płynne, należy dokładnie podać, ile i czego potrzebujemy. Uwagę trzeba zwrócić na nazewnictwo, gdyż niewłaściwie podane może wywołać wiele pytań lub doprowadzić do złożenia nieprawidłowych ofert.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Inwentaryzacja przyrodnicza

Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza jest jednym z podstawowych dokumentów, które pozwalają na skuteczną realizację działań proekologicznych. Jej realizacja wymaga jednak nadzoru naukowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Kierownik jednostki

Kierownik jednostki reprezentujący zamawiającego nie ma obowiązku złożenia oświadczenia o wyłączeniu z postępowania, jeżeli przed podpisaniem umowy nie wykonywał żadnych czynności w danym postępowaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Unieważnienie umowy

Konsekwencje sądowego unieważnienia umowy w sytuacji, kiedy kontrakt w sprawie zamówienia publicznego został już zrealizowany, a wykonawca otrzymał należne mu wynagrodzenie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Monitoring mediów

Sporządzając specyfikację przy zamawianiu usług związanych z dostawą utworów i/lub nabyciem praw do utworu, należy sprawdzić, z czyich praw i w jakim zakresie będziemy korzystać i czy prawa te wchodzą w zakres oferowanej usługi.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Jak skutecznie przystąpić do odwołania

Obecnie przystępujący do odwołania ma mniej czasu na złożenie oświadczenia o przystąpieniu niż w poprzednim stanie prawnym i może zostać obciążony kosztami postępowania odwoławczego. Do zalet należy natomiast możliwość otrzymania zwrotu kosztów pełnomocnika oraz dojazdu na rozprawę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zasada prymatu trybów podstawowych

Zamawiający często zapominają, że choć mają do wyboru osiem trybów udzielania zamówień – najbardziej konkurencyjne i otwarte są tylko dwa i że naruszenie zasady ich prymatu może nieść za sobą poważne konsekwencje.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Co powinna zawierać specyfikacja

Podstawowym błędem zamawiających jest przepisywanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia przepisów z ustawy zamiast wybrania z nich najważniejszych informacji niezbędnych do przygotowania oferty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak definiować rażąco niską cenę

Za każdym razem, zanim zamawiający odrzuci ofertę z powodu rażąco niskiej ceny, musi wezwać wykonawcę do złożenia wyjaśnień i za każdym razem oceniać ją pod kątem danego przedmiotu zamówienia i jego wartości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rozwiązanie umowy

Zamawiający może odstąpić od umowy, gdy zajdą okoliczności nieprzewidywalne, na skutek których wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym. Wykonawca natomiast, jeżeli jej wykonanie wiązałoby się ze stratą.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Waloryzacja cen

Klauzule waloryzacyjne pozwalają zmniejszać ryzyko cenowe związane z realizacją zamówień publicznych. Ich zastosowanie w postępowaniu skutkuje najczęściej niższym poziomem składanych ofert cenowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis sposobu przygotowania oferty

Zamawiający powinien precyzyjnie określić, w jaki sposób mają być przygotowane oferty. Takie podejście nie tylko ułatwi zamawiającemu pracę, ale także pozwoli uniknąć niepotrzebnych błędów w ofertach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Agnieszka Suchecka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Roboty zamienne

W przypadku konieczności wykonania robót zamiennych wykonawca zamówienia podstawowego zobowiązuje się do wykonania określonych robót, ale w sposób odmienny od określonego w umowie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługa a świadczenie

Zasady kontraktowania świadczeń i usług medycznych na podstawie prawa zamówień publicznych, ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne