Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Listopad 2012 - spis treści

Forum Przetargów Publicznych

VII Forum Przetargów Publicznych – relacja

Jak powiedział jeden z zaproszonych na Forum prelegentów, celem tego rodzaju spotkań nie są teoretyczne rozważania, lecz wyjaśnianie i rozwiązywanie praktycznych problemów. Tak też można scharakteryzować naszą konferencję, której najmocniejszą stroną jest merytoryczne podejście i profesjonalizm zaproszonych ekspertów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryształy Przetargów Publicznych 2012 – edycja IV

W tym roku Kapituła przyznała 7 nagród i 8 wyróżnień dla zamawiających i wykonawców. Zadania można było zgłaszać w pięciu kategoriach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Ukrócić wykonawcę

Niemal przez cały rok informacje o tym przetargu lokalna prasa podawała na pierwszej stronie, a wszystko dlatego, że dotyczył budowy obwodnicy miasta, na którą z utęsknieniem czekali tak jego mieszkańcy, jak i użytkownicy dróg.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Oprogramowanie autorskie

Błędy popełnione przez zamawiającego na etapie tworzenia siwz na budowę systemu IT mogą doprowadzić do uzależnienia się od jego wykonawcy w kolejnych postępowaniach na utrzymanie tego systemu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakup wyrobów medycznych (cz. 2)

Czy odpowiednio przygotowany opis przedmiotu zamówienia pozwoli zminimalizować ryzyko zakupienia przez zamawiającego wyrobów medycznych, które nie będą spełniać jego oczekiwań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Prawo do utworu (cz. 2)

Postanowienia umów w zakresie nabycia majątkowych praw autorskich do utworu lub ustanowienia licencji na określonych polach eksploatacji na przykładzie warunków kontraktowych FIDIC.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Koncesja na roboty budowlane i usługi

Liczba koniecznych do zrealizowania inwestycji przy ograniczeniach finansowych sektora publicznego wymusza poszukiwanie nowych źródeł pozyskiwania środków na realizację wielu przedsięwzięć.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Kontrakty „open-book”

Nieprzewidywalność kosztów inwestycji może doprowadzić wykonawcę do bankructwa, a zamawiającego pozostawić z niedokończonym zadaniem. Sposobem na uniknięcie takiej sytuacji mogą być zasady „open-book”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ryzykowna aukcja?

Przy zastosowaniu aukcji elektronicznej zamawiający w różnych momentach informuje wykonawców o skutkach badania i oceny ich ofert, co może wpłynąć na przedłużenie procedury w wyniku składanych odwołań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Co z tym VAT-em

Mimo podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwał odnoszących się do kwestii podatku VAT, nadal nie cichną wątpliwości zamawiających co do ich obowiązków w zakresie sprawdzania podanej w ofercie stawki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dostawa instrumentów muzycznych

W jaki sposób instytucja kultury ma zamówić w przetargu określony instrument muzyczny, aby nie narazić się na zarzut naruszenia zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji, a do tego otrzymać taki produkt, jakiego potrzebuje.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Imprezy i koncerty plenerowe

Organizacja koncertu w plenerze to nie tylko kwestia wyboru odpowiedniego wykonawcy i podpisania z nim umowy. Pamiętać trzeba również o zapewnieniu mu odpowiednich warunków technicznych, a uczestnikom imprezy bezpieczeństwa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Szacowanie wartości zamówienia

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wzory dokumentów

Terminy składania wniosków i ofert w negocjacjach z ogłoszeniem

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówieniowa numerologia

Nie wiadomo dlaczego, ale ustawodawca upodobał sobie w pzp liczbę 3, wyznaczając często trzydniowe terminy na różnego rodzaju czynności. Co jeszcze wiąże się w zamówieniach z trójką?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zaplecze budowy

W jaki sposób należy prawidłowo zorganizować zaplecze budowy, a więc ogrodzić teren planowanej inwestycji, przygotować drogi wewnętrzne czy pomieszczenia socjalne i kto powinien o to zadbać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak dobrać kadrę

W jaki sposób zorganizować udzielanie zamówień publicznych w małym urzędzie gminnym? Czy postawić od początku na dobrze wykształconą kadrę czy też dopiero taki zespół z czasem sobie wyszkolić?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne