Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Listopad 2012 - spis treści

Forum Przetargów Publicznych

VII Forum Przetargów Publicznych – relacja

Jak powiedział jeden z zaproszonych na Forum prelegentów, celem tego rodzaju spotkań nie są teoretyczne rozważania, lecz wyjaśnianie i rozwiązywanie praktycznych problemów. Tak też można scharakteryzować naszą konferencję, której najmocniejszą stroną jest merytoryczne podejście i profesjonalizm zaproszonych ekspertów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kryształy Przetargów Publicznych 2012 – edycja IV

W tym roku Kapituła przyznała 7 nagród i 8 wyróżnień dla zamawiających i wykonawców. Zadania można było zgłaszać w pięciu kategoriach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Ukrócić wykonawcę

Niemal przez cały rok informacje o tym przetargu lokalna prasa podawała na pierwszej stronie, a wszystko dlatego, że dotyczył budowy obwodnicy miasta, na którą z utęsknieniem czekali tak jego mieszkańcy, jak i użytkownicy dróg.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Oprogramowanie autorskie

Błędy popełnione przez zamawiającego na etapie tworzenia siwz na budowę systemu IT mogą doprowadzić do uzależnienia się od jego wykonawcy w kolejnych postępowaniach na utrzymanie tego systemu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakup wyrobów medycznych (cz. 2)

Czy odpowiednio przygotowany opis przedmiotu zamówienia pozwoli zminimalizować ryzyko zakupienia przez zamawiającego wyrobów medycznych, które nie będą spełniać jego oczekiwań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Prawo do utworu (cz. 2)

Postanowienia umów w zakresie nabycia majątkowych praw autorskich do utworu lub ustanowienia licencji na określonych polach eksploatacji na przykładzie warunków kontraktowych FIDIC.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Koncesja na roboty budowlane i usługi

Liczba koniecznych do zrealizowania inwestycji przy ograniczeniach finansowych sektora publicznego wymusza poszukiwanie nowych źródeł pozyskiwania środków na realizację wielu przedsięwzięć.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Kontrakty „open-book”

Nieprzewidywalność kosztów inwestycji może doprowadzić wykonawcę do bankructwa, a zamawiającego pozostawić z niedokończonym zadaniem. Sposobem na uniknięcie takiej sytuacji mogą być zasady „open-book”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ryzykowna aukcja?

Przy zastosowaniu aukcji elektronicznej zamawiający w różnych momentach informuje wykonawców o skutkach badania i oceny ich ofert, co może wpłynąć na przedłużenie procedury w wyniku składanych odwołań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Co z tym VAT-em

Mimo podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwał odnoszących się do kwestii podatku VAT, nadal nie cichną wątpliwości zamawiających co do ich obowiązków w zakresie sprawdzania podanej w ofercie stawki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dostawa instrumentów muzycznych

W jaki sposób instytucja kultury ma zamówić w przetargu określony instrument muzyczny, aby nie narazić się na zarzut naruszenia zasad równego traktowania i uczciwej konkurencji, a do tego otrzymać taki produkt, jakiego potrzebuje.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Imprezy i koncerty plenerowe

Organizacja koncertu w plenerze to nie tylko kwestia wyboru odpowiedniego wykonawcy i podpisania z nim umowy. Pamiętać trzeba również o zapewnieniu mu odpowiednich warunków technicznych, a uczestnikom imprezy bezpieczeństwa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Szacowanie wartości zamówienia

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wzory dokumentów

Terminy składania wniosków i ofert w negocjacjach z ogłoszeniem

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówieniowa numerologia

Nie wiadomo dlaczego, ale ustawodawca upodobał sobie w pzp liczbę 3, wyznaczając często trzydniowe terminy na różnego rodzaju czynności. Co jeszcze wiąże się w zamówieniach z trójką?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Zaplecze budowy

W jaki sposób należy prawidłowo zorganizować zaplecze budowy, a więc ogrodzić teren planowanej inwestycji, przygotować drogi wewnętrzne czy pomieszczenia socjalne i kto powinien o to zadbać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak dobrać kadrę

W jaki sposób zorganizować udzielanie zamówień publicznych w małym urzędzie gminnym? Czy postawić od początku na dobrze wykształconą kadrę czy też dopiero taki zespół z czasem sobie wyszkolić?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne