Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Październik 2010 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Nowa miotła lepiej zamiata?

Po co gminie maszyny drogowe, skoro nie ma własnej jednostki budowy ani nie remontuje dróg? Takie pytanie zadawał sobie niejeden mieszkaniec gminy, która na zakup używanych maszyn  drogowych wydała ponad pół miliona złotych. Owszem, drogi w gminie wołały o pomstę do nieba i już poprzedni burmistrz obiecywał wybudowanie niemal autostrad, ale sam zakup maszyn nowych dróg nie czyni.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Remont dachu

Przygotowując postępowanie, należy zastanowić się, czy dach danego obiektu zostanie tylko wyremontowany, czy też potrzebna będzie wymiana całego pokrycia. Od tego bowiem zależy właściwe opisanie przedmiotu zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

System zarządzania projektami

W każdej instytucji publicznej, prowadzącej liczne inwestycje, w pewnym momencie problemem może okazać się koordynacja prowadzonych prac, ich terminowości czy kontroli nad budżetem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Kontrola procedur

Zasady prowadzenia kontroli procedur udzielania zamówień publicznych w świetle wytycznych ministra rozwoju regionalnego w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odpowiedzialność solidarna

Zamawiający powinien wykazywać się wzmożoną czujnością przy konstruowaniu umów, by odpowiednio chronić swoje interesy w razie zaistnienia przesłanek odpowiedzialności solidarnej wobec podwykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Forma uzupełniania – faksem czy pisemnie

Jak wynika z orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej, dopuszczalne jest uzupełnianie dokumentów za pośrednictwem faksu. Jeśli jednak w wezwaniu do uzupełnienia zamawiający konkretnie wskaże formę pisemną, wtedy należy dostosować się do jego wymagań.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odwołanie z powodu zatrzymania wadium

Od dnia wejścia w życie art. 46 ust. 4a prawa zamówień publicznych, dotyczącego obowiązku zatrzymania wadium w przypadku nieuzupełnienia przez wykonawcę dokumentów, jego interpretacja ciągle budzi wątpliwości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówienia dzielone

Przepis mówiący, iż nie można dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości w celu uniknięcia stosowania ustawy, jest często błędnie interpretowany jako całkowity zakaz dzielenia zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Treść umowy i jej zmiany

Termin zawarcia umowy, możliwość korzystania z podwykonawstwa, udzielanie zaliczek, odstąpienie od umowy oraz zakres wprowadzanych zmian, czyli najważniejsze aspekty w zakresie umów o udzielenie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zapytanie o cenę

Nieprawidłowe stosowanie tego jednego z najprostszych trybów udzielania zamówień publicznych w głównej mierze wynika z niezrozumienia i błędnej interpretacji przesłanek uzasadniających jego zastosowanie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Osoba fizyczna w roli udostępniającego (cz. 1)

Możliwość korzystania z potencjału technicznego oraz kadrowego innych podmiotów nie jest rozwiązaniem nowym w prawie zamówień publicznych, gdyż wprowadzone zostało już w 2008 r. poprzez modyfikację art. 22 ustawy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze odpowiada Agnieszka Olszewska.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Polecenie służbowe

Pracownik jest zobowiązany do odmowy wykonania polecenia przełożonego, jeżeli nie dotyczy ono pracy (nie jest zgodne z zajmowanym stanowiskiem), jest sprzeczne z przepisami prawa lub zawartą umową o pracę.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wady dokumentacji projektowej

Kto odpowiada za jakość dokumentacji projektowej, kiedy i przez kogo mogą być wykryte zawarte w niej błędy, a także w jaki sposób mają zostać usunięte oraz przy zastosowaniu jakiej formy wynagrodzenia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne