Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modyfikacje systemu...

31 Grudzień 2020 
Od 14 grudnia ub.r. zamawiający i wykonawcy mogą korzystać ze zmienionego systemu do...

Kanał przez Mierzeję Wiślaną

31 Grudzień 2020 
Budową drugiego etapu budowy kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną, drogi wodnej z...

Fundusz Inwestycji Lokalnych

31 Grudzień 2020 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – czyli program bezzwrotnego wsparcia dla...

Październik 2012 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Jak pogrążyć wykonawcę

Stefan Z. prowadził prężnie działającą firmę i był dumny z tego, że stając do przetargu, może sam spełniać wymagania zamawiającego i realizować zamówienie bez podwykonawców. Gdy jednak znalazł się w sytuacji kryzysowej, skorzystanie z pomocy podwykonawcy skończyło się wypowiedzeniem umowy przez zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Organizacja konferencji

W przypadku niektórych instytucji najlepszym rozwiązaniem przy organizowaniu większego, kilkudniowego spotkania będzie połączenie swoich sił i udzielenie wspólnego zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakup wyrobów medycznych (cz. 1)

W jaki sposób zamawiający może zminimalizować ryzyko zakupienia wyrobów medycznych, które nie będą spełniać jego oczekiwań? Czy sposobem na to jest stosowanie innych niż cena kryteriów oceny ofert?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Prawo do utworu (cz. 1)

W interesie zamawiającego leży doprecyzowanie postanowień umowy w zakresie nabycia majątkowych praw autorskich do utworu lub ustanowienia licencji na określonych polach eksploatacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sposób na szarą strefę na rynku pracy?

Wykluczenie z rynku zamówień publicznych w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

(Bez)konkurencyjne zamówienia?

Pierwsza ustawa dotycząca zamówień publicznych miała 97 artykułów, a obowiązująca obecnie 227. Jak widać, zawartość merytoryczna tego aktu prawnego z biegiem lat była rozbudowywana, tylko czy kolejne zmiany, których było wiele, zawsze wprowadzały dobre rozwiązania?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

O zamówieniach wczoraj i dziś

Aby poznać opinie osób, które przez 18 lat istnienia systemu zamówień decydowały o kształcie kolejnych zmian, poprosiliśmy o krótkie wypowiedzi byłych prezesów oraz wiceprezesów Urzędu Zamówień Publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nieprawdziwe informacje

Na jakich zasadach z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferta z cenami jednostkowymi

W przypadku planowania zamówienia z uwzględnieniem cen jednostkowych zamawiający musi założyć pewien maksymalny limit ilości dostaw, usług czy robót budowlanych. Inaczej złożone oferty mogą okazać się nieporównywalne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pojemniki do poboru krwi

W Polsce dopiero w 1990 r. wprowadzono obowiązek stosowania jednorazowych, wykonanych z tworzyw sztucznych, pojemników do pobierania krwi. Obecnie w jak najwyższym stopniu gwarantują one bezpieczeństwo zarówno dawcom, jak i pacjentom.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ambulatoryjna rehabilitacja medyczna

Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej rehabilitacji medycznej oraz poradnictwa lekarskiego dla klientów miejskiego ośrodka pomocy społecznej jako uczestników projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Zasady składania wadium

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Wzór koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówieniowa numerologia

Z reguły liczba 14 kojarzy się w zamówieniach z terminami na wykonanie określonych czynności, np. na złożenie ofert w przetargu nieograniczonym i przetargu ograniczonym na roboty budowlane poniżej progów unijnych. Z czym jeszcze?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Związek międzygminny inwestorem

W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. W ten sposób związek międzygminny staje się inwestorem, czyli zamawiającym w zamówieniach publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne