Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Październik 2012 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Jak pogrążyć wykonawcę

Stefan Z. prowadził prężnie działającą firmę i był dumny z tego, że stając do przetargu, może sam spełniać wymagania zamawiającego i realizować zamówienie bez podwykonawców. Gdy jednak znalazł się w sytuacji kryzysowej, skorzystanie z pomocy podwykonawcy skończyło się wypowiedzeniem umowy przez zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Organizacja konferencji

W przypadku niektórych instytucji najlepszym rozwiązaniem przy organizowaniu większego, kilkudniowego spotkania będzie połączenie swoich sił i udzielenie wspólnego zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakup wyrobów medycznych (cz. 1)

W jaki sposób zamawiający może zminimalizować ryzyko zakupienia wyrobów medycznych, które nie będą spełniać jego oczekiwań? Czy sposobem na to jest stosowanie innych niż cena kryteriów oceny ofert?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Prawo do utworu (cz. 1)

W interesie zamawiającego leży doprecyzowanie postanowień umowy w zakresie nabycia majątkowych praw autorskich do utworu lub ustanowienia licencji na określonych polach eksploatacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sposób na szarą strefę na rynku pracy?

Wykluczenie z rynku zamówień publicznych w związku z naruszeniem obowiązków wynikających z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

(Bez)konkurencyjne zamówienia?

Pierwsza ustawa dotycząca zamówień publicznych miała 97 artykułów, a obowiązująca obecnie 227. Jak widać, zawartość merytoryczna tego aktu prawnego z biegiem lat była rozbudowywana, tylko czy kolejne zmiany, których było wiele, zawsze wprowadzały dobre rozwiązania?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

O zamówieniach wczoraj i dziś

Aby poznać opinie osób, które przez 18 lat istnienia systemu zamówień decydowały o kształcie kolejnych zmian, poprosiliśmy o krótkie wypowiedzi byłych prezesów oraz wiceprezesów Urzędu Zamówień Publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nieprawdziwe informacje

Na jakich zasadach z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Oferta z cenami jednostkowymi

W przypadku planowania zamówienia z uwzględnieniem cen jednostkowych zamawiający musi założyć pewien maksymalny limit ilości dostaw, usług czy robót budowlanych. Inaczej złożone oferty mogą okazać się nieporównywalne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pojemniki do poboru krwi

W Polsce dopiero w 1990 r. wprowadzono obowiązek stosowania jednorazowych, wykonanych z tworzyw sztucznych, pojemników do pobierania krwi. Obecnie w jak najwyższym stopniu gwarantują one bezpieczeństwo zarówno dawcom, jak i pacjentom.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ambulatoryjna rehabilitacja medyczna

Świadczenie usług zdrowotnych w zakresie ambulatoryjnej rehabilitacji medycznej oraz poradnictwa lekarskiego dla klientów miejskiego ośrodka pomocy społecznej jako uczestników projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Zasady składania wadium

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Iwona Ziarniak

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Wzór koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówieniowa numerologia

Z reguły liczba 14 kojarzy się w zamówieniach z terminami na wykonanie określonych czynności, np. na złożenie ofert w przetargu nieograniczonym i przetargu ograniczonym na roboty budowlane poniżej progów unijnych. Z czym jeszcze?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Związek międzygminny inwestorem

W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy mogą tworzyć związki międzygminne. W ten sposób związek międzygminny staje się inwestorem, czyli zamawiającym w zamówieniach publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne