Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

PPP i dofinansowanie UE

26 Luty 2020 
Spalarnie odpadów, które mają powstać w Gdańsku i Olsztynie w formule PPP, realizowane...

Prace konserwatorskie w...

26 Luty 2020 
Muzeum Auschwitz ogłosiło przetarg w celu wyłonienia wykonawcy prac konserwatorskich...

100 obwodnic w 10 lat

26 Luty 2020 
14 lutego rozpoczęły się konsultacje publiczne dotyczące projektu programu budowy 100...

Listopad 2010 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Forum Przetargów Publicznych

Jubileuszowe Forum Przetargów Publicznych

Piąte, jubileuszowe Forum Przetargów Publicznych stanowiło podsumowanie wprowadzonych zmian wynikających z małej i dużej nowelizacji prawa zamówień publicznych. Ich ocena na gruncie praktycznym nie była łatwa. Zarówno eksperci, jak i uczestnicy podkreślali bowiem niejednoznaczność nowych przepisów, co znacznie utrudnia ich stosowanie. Po raz kolejny jednak okazało się, że podczas Forum udało się rozwiązać wiele problemów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Laureaci nagrody Kryształy Przetargów Publicznych

Laureaci nagrody Kryształy Przetargów Publicznych

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Nie stresować kaczki

Na budowie jednej z dróg kaczka krzyżówka założyła gniazdo i wysiadywała 9 jaj. Kontrolujący inwestycję nadzór przyrodniczy zalecił zamawiającemu i wykonawcy natychmiastowe zabezpieczenie gniazda, aby roboty nie zakłóciły naturalnego rytmu przyrody. W piśmie wysłanym do obu uprzedzono, że zaniechanie realizacji tych zaleceń może niesprzyjająco wpłynąć na obecne i późniejsze zachowanie kaczki, a dodatkowo spowodować stres, co nie jest wskazane w jej stanie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Naprawa chodników

Z uwagi na fakt, iż piesze ciągi komunikacyjne są w sferze zainteresowania każdego mieszkańca miasta czy wsi, lokalne władze budują nie tylko nowe chodniki, ale na bieżąco poprawiają stan techniczny już istniejących.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi sprzątania

Utrzymanie czystości w szpitalach jest istotne głównie ze względu na zapobieganie wewnątrzszpitalnym zakażeniom. Dlatego tak ważne jest dokładne opisanie przez zamawiających zakresu świadczonych usług.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zmiany podmiotowe

Zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy w trakcie trwania procedury udzielania zamówienia publicznego oraz zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy i zamawiającego po zawarciu umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowy powyżej 4 lat

Czas trwania umów na realizację zamówienia publicznego powinien być oznaczony i z reguły nie przekraczać czterech lat. Są jednak sytuacje, w których możliwe jest zawarcie umowy na dłuższy okres.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jaki taryfikator

W przypadku nakładania na beneficjentów środków unijnych korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych problemowa stała się kwestia, z jakiego taryfikatora należy wówczas korzystać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Warunkowa realizacja

Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli nie otrzymał dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej czy udzielonego przez państwa członkowskie EFTA. Nie dotyczy to żadnych innych źródeł, z których pozyskiwane są środki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykluczenie, odrzucenie oferty

Na co powinni zwrócić uwagę wykonawcy w trakcie prowadzenia procedury o udzielenie zamówienia, szczególnie jeśli chodzi o kwestie związane z ich wykluczeniem, odrzuceniem oferty czy poprawianiem omyłek.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi niepriorytetowe

W przypadku usług niepriorytetowych zamawiający nie stosują określonych przepisów prawa zamówień publicznych. Gdy przedmiotem zamówienia są usługi priorytetowe, muszą stosować wszystkie przepisy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przyczyny techniczne a wolna ręka

Przesłanka „przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze” powinna być stosowana wyjątkowo i tylko w przypadku jednoznacznego przekonania, że zamówienie może wykonać rzeczywiście jeden wykonawca.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Osoba fizyczna w roli udostępniającego (cz. 2)

W ubiegłym numerze omówione zostały przepisy dotyczące dysponowania potencjałem technicznym oraz kadrowym i dokumentów potwierdzających tę okoliczność sprzed nowelizacji. W tym wydaniu aktualne przepisy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze odpowiada Agnieszka Olszewska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Ubezpieczenie tylko po przetargu

Wydany przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyrok jednoznacznie przesądził o konieczności stosowania prawa zamówień publicznych w przypadku zawierania umów na pracownicze grupowe ubezpieczenia na życie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wniosek o płatność (cz. 1)

Wniosek o płatność to dokument pełniący kluczową rolę w procesie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jest jednym z podstawowych narzędzi systemu sprawozdawczości i monitorowania projektów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne