Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Listopad 2010 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Forum Przetargów Publicznych

Jubileuszowe Forum Przetargów Publicznych

Piąte, jubileuszowe Forum Przetargów Publicznych stanowiło podsumowanie wprowadzonych zmian wynikających z małej i dużej nowelizacji prawa zamówień publicznych. Ich ocena na gruncie praktycznym nie była łatwa. Zarówno eksperci, jak i uczestnicy podkreślali bowiem niejednoznaczność nowych przepisów, co znacznie utrudnia ich stosowanie. Po raz kolejny jednak okazało się, że podczas Forum udało się rozwiązać wiele problemów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Laureaci nagrody Kryształy Przetargów Publicznych

Laureaci nagrody Kryształy Przetargów Publicznych

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Lekką ręką

Nie stresować kaczki

Na budowie jednej z dróg kaczka krzyżówka założyła gniazdo i wysiadywała 9 jaj. Kontrolujący inwestycję nadzór przyrodniczy zalecił zamawiającemu i wykonawcy natychmiastowe zabezpieczenie gniazda, aby roboty nie zakłóciły naturalnego rytmu przyrody. W piśmie wysłanym do obu uprzedzono, że zaniechanie realizacji tych zaleceń może niesprzyjająco wpłynąć na obecne i późniejsze zachowanie kaczki, a dodatkowo spowodować stres, co nie jest wskazane w jej stanie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Naprawa chodników

Z uwagi na fakt, iż piesze ciągi komunikacyjne są w sferze zainteresowania każdego mieszkańca miasta czy wsi, lokalne władze budują nie tylko nowe chodniki, ale na bieżąco poprawiają stan techniczny już istniejących.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi sprzątania

Utrzymanie czystości w szpitalach jest istotne głównie ze względu na zapobieganie wewnątrzszpitalnym zakażeniom. Dlatego tak ważne jest dokładne opisanie przez zamawiających zakresu świadczonych usług.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zmiany podmiotowe

Zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy w trakcie trwania procedury udzielania zamówienia publicznego oraz zmiany podmiotowe po stronie wykonawcy i zamawiającego po zawarciu umowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowy powyżej 4 lat

Czas trwania umów na realizację zamówienia publicznego powinien być oznaczony i z reguły nie przekraczać czterech lat. Są jednak sytuacje, w których możliwe jest zawarcie umowy na dłuższy okres.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jaki taryfikator

W przypadku nakładania na beneficjentów środków unijnych korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych problemowa stała się kwestia, z jakiego taryfikatora należy wówczas korzystać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Warunkowa realizacja

Zamawiający może unieważnić postępowanie, jeżeli nie otrzymał dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej czy udzielonego przez państwa członkowskie EFTA. Nie dotyczy to żadnych innych źródeł, z których pozyskiwane są środki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykluczenie, odrzucenie oferty

Na co powinni zwrócić uwagę wykonawcy w trakcie prowadzenia procedury o udzielenie zamówienia, szczególnie jeśli chodzi o kwestie związane z ich wykluczeniem, odrzuceniem oferty czy poprawianiem omyłek.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Usługi niepriorytetowe

W przypadku usług niepriorytetowych zamawiający nie stosują określonych przepisów prawa zamówień publicznych. Gdy przedmiotem zamówienia są usługi priorytetowe, muszą stosować wszystkie przepisy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przyczyny techniczne a wolna ręka

Przesłanka „przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze” powinna być stosowana wyjątkowo i tylko w przypadku jednoznacznego przekonania, że zamówienie może wykonać rzeczywiście jeden wykonawca.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Osoba fizyczna w roli udostępniającego (cz. 2)

W ubiegłym numerze omówione zostały przepisy dotyczące dysponowania potencjałem technicznym oraz kadrowym i dokumentów potwierdzających tę okoliczność sprzed nowelizacji. W tym wydaniu aktualne przepisy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze odpowiada Agnieszka Olszewska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Ubezpieczenie tylko po przetargu

Wydany przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyrok jednoznacznie przesądził o konieczności stosowania prawa zamówień publicznych w przypadku zawierania umów na pracownicze grupowe ubezpieczenia na życie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wniosek o płatność (cz. 1)

Wniosek o płatność to dokument pełniący kluczową rolę w procesie rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Jest jednym z podstawowych narzędzi systemu sprawozdawczości i monitorowania projektów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne