Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Grudzień 2010 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Dogodzić kontrolerowi

Ledwo weszły w życie nowe przepisy pzp dające zamawiającemu prawo udzielania wykonawcy zaliczek na poczet realizowanego zamówienia, a pewna gmina wykonała manewr odwrotny, żądając od przyszłych wykonawców tzw. kredytu kupieckiego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Czytniki linii papilarnych

Zakup sprzętu techniki kryminalistycznej w postaci urządzeń do pobierania odcisków palców na przykładzie zamówień realizowanych przez Komendę Główną Policji, przeznaczonych dla jednostek terenowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Szkolna pracownia komputerowa

Przygotowując postępowanie na stworzenie profesjonalnej pracowni komputerowej w placówce oświatowej, trzeba pamiętać, że to nie tylko zakup komputerów. To też sieć, serwery, zasilacze czy choćby odpowiednie meble.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Założenia do nowelizacji (cz. 1)

Do 21 sierpnia 2011 r. państwa członkowskie Unii Europejskiej mają obowiązek wdrożyć do swoich porządków prawnych zapisy dyrektywy obronnej. Urząd Zamówień Publicznych przygotował projekt założeń do kolejnej nowelizacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kary umowne i odsetki ustawowe

Właściwie skonstruowana umowa to gwarancja prawidłowej realizacji zamówienia publicznego. Jednym z instrumentów prawnych służących zabezpieczeniu interesów gospodarczych zamawiających są kary umowne.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Protokół postępowania

Od 11 grudnia obowiązuje nowe rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (DzU nr 223, poz. 1458).

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Należyta staranność w zamówieniach publicznych

Pojęcie należytej staranności, które w prawie zamówień publicznych nie zostało zdefiniowane, a na które powołuje się ustawodawca, dotyczy głównie kwestii związanych z przygotowaniem postępowania, a w szczególności opisu przedmiotu zamówienia i szacowania wartości zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tylko jedna oferta

Prosta zasada, że każdy wykonawca ma prawo złożyć w danym postępowaniu tylko jedną ofertę, może wywoływać wątpliwości, gdy uwzględni się wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rodzaje ofert

W zamówieniach publicznych możemy zetknąć się z różnymi rodzajami ofert. Niektóre z nich zostały zdefiniowane w prawie zamówień publicznych. Definicji czy choćby nazwy innych próżno tam jednak szukać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykonawca a podwykonawcy

Wzajemne relacje między wykonawcą a podwykonawcą powinny zostać dokładnie opisane nie tylko w umowie zawartej między nimi, ale także w umowie między zamawiającym a wykonawcą.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dokumentowanie pełnomocnictwa

Mimo niejednolitego orzecznictwa w kwestii sposobu dokumentowania pełnomocnictwa składanego wraz z ofertą, najlepiej jest, jeśli ma ono formę pisemną. Tak więc należy składać oryginał lub jego notarialnie poświadczoną kopię.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Umowa ramowa na zakup leków

Niemal każdy szpital boryka się z problemem zamawiania leków. Jak bowiem przewidzieć, z jakimi chorobami w danym roku zgłoszą się pacjenci i jakich leków oraz w jakich ilościach będą potrzebować?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie - odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze odpowiada Agnieszka Olszewska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Rozliczanie zaliczki (cz. 2)

Pozyskanie dofinansowania to jeszcze nie koniec pracy. Przez cały okres realizacji zadania należy bowiem dokumentować w określony sposób i w określonym czasie stan zaawansowania prac i wykorzystania środków.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pomoc techniczna

W projektach współfinansowanych ze środków unijnych pomoc techniczna określana jest jako zespół konsultantów wspierających beneficjenta w sprawnym i efektywnym prowadzeniu inwestycji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne