Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Wrzesień 2012 - spis treści

Lekką ręką

Dzielić czy łączyć

W gminie G. nie do końca wiedzą, jak to jest z tym dzieleniem zamówienia na części, a więc nie wiedzą, kiedy podział jest dopuszczalny, a kiedy zakazany. Z licznych pytań, jakie wpływają do redakcji, można wnosić, że – niestety – nie jest to problem tylko tej gminy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Kino analogowe czy 3D

Przygotowując postępowanie na zakup niezbędnego sprzętu do wyposażenia sali kinowej, najważniejszą kwestią jest wybór technologii oraz oszacowanie związanych z tym kosztów i możliwości zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zabytek do remontu

Najważniejsze zasady dotyczące przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia dla obiektów zabytkowych na przykładzie rewaloryzacji prezbiterium i malowideł ściennych w kościele klasztornym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

(Nie)rzetelna lista

O „czarnej liście” nierzetelnych wykonawców i umieszczeniu na niej firmy, wobec której zapadł co prawda wyrok potwierdzający wyrządzenie szkody, jednak wydany został jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Konsorcjant czy podwykonawca

Jeśli zamawiający stawia zbyt wygórowane warunki w zakresie posiadanych potencjałów, warto zdecydować się na udział w konsorcjum. Gdy jednak barierą są środki finansowe, lepiej wybrać formę podwykonawstwa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ograniczony nadzór autorski

Komu w świetle prawa należy przypisać autorstwo projektu architektonicznego i w związku z tym w jakim trybie należy przeprowadzić postępowanie na pełnienie nadzoru autorskiego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Czas postępowania

Choć definicja postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego funkcjonuje już w systemie zamówień publicznych od kilku lat, zamawiający nadal mają wątpliwości co do dokładnego określenia jego ram czasowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Czy oceniać zasadność wykluczenia

Wszelkie wątpliwości związane z art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp, zgłoszone jeszcze przed jego uchwaleniem, potwierdziły się w praktyce. Próby zniwelowania negatywnych skutków tej regulacji przez Krajową Izbę Odwoławczą również zakończyły się niepowodzeniem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

To jest zła metoda stanowienia prawa

O wykluczaniu wykonawców, z którymi zamawiający wcześniej rozwiązał umowę i konsekwencjach prawnych takich działań rozmawiamy z mec. Anną Specht-Schamperą, wspólnikiem w Kancelarii Prawnej  Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

„Zielone” komputery

Komisja Europejska opracowała wspólne dla wszystkich państw członkowskich kryteria w zakresie zielonych zamówień publicznych. Przygotowała je dla 19 grup produktów. Do jednej z nich należy biurowy sprzęt komputerowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wybór kolejnej oferty

Stosowanie art. 94 ust. 3 prawa zamówień publicznych sprawia zamawiającym wiele trudności, a jego interpretacje są często bardzo rozbieżne. Problemu nie rozstrzyga nawet orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Świadczenia kompleksowe

Ocena, czy przedmiot zamówienia składa się z zespołu niezależnych świadczeń, czy ze świadczenia o charakterze kompleksowym, ma znaczenie z punktu widzenia przesłanki odrzucenia ofert dotyczącej błędnego obliczenia ceny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Wydatki poniżej 14 tys. euro

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Terminy składania wniosków i ofert w przetargu ograniczonym

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówieniowa numerologia

Co oznacza, że czynność otwarcia ofert jest jednokrotna i że jednokrotne jest wezwanie do uzupełnienia dokumentów? Przykłady związane z tym, co jedno, pierwsze i jednokrotne można by mnożyć. Poniżej kilka z nich, a wszystkie związane z cyfrą 1.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Jak sprawdzić jakość

W jaki sposób można i należy sprawdzać, czy wykonawca w czasie realizacji robót użył odpowiednich materiałów? Kto powinien taką ocenę przeprowadzić i w jaki sposób udokumentować?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tablice informacyjne

W przypadku inwestycji finansowanych bądź współfinansowanych ze środków unijnych jednym z obowiązków, zawartych w podpisywanych umowach, jest odpowiednie oznakowanie miejsca realizacji zadania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne