Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

LiveChat w PARP

30 Styczeń 2020 
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchomiła nowy kanał kontaktu z...

Sygnalizacja dla zapatrzonych...

30 Styczeń 2020 
Warszawa testuje nowe oznaczenia przejść dla pieszych, które wyświetlają na chodnikach...

Narzędzia do obliczania LCC

30 Styczeń 2020 
W ramach inicjatywy służącej szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach...

Wrzesień 2012 - spis treści

Lekką ręką

Dzielić czy łączyć

W gminie G. nie do końca wiedzą, jak to jest z tym dzieleniem zamówienia na części, a więc nie wiedzą, kiedy podział jest dopuszczalny, a kiedy zakazany. Z licznych pytań, jakie wpływają do redakcji, można wnosić, że – niestety – nie jest to problem tylko tej gminy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Kino analogowe czy 3D

Przygotowując postępowanie na zakup niezbędnego sprzętu do wyposażenia sali kinowej, najważniejszą kwestią jest wybór technologii oraz oszacowanie związanych z tym kosztów i możliwości zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zabytek do remontu

Najważniejsze zasady dotyczące przygotowywania opisu przedmiotu zamówienia dla obiektów zabytkowych na przykładzie rewaloryzacji prezbiterium i malowideł ściennych w kościele klasztornym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

(Nie)rzetelna lista

O „czarnej liście” nierzetelnych wykonawców i umieszczeniu na niej firmy, wobec której zapadł co prawda wyrok potwierdzający wyrządzenie szkody, jednak wydany został jeszcze przed wejściem w życie nowych przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Konsorcjant czy podwykonawca

Jeśli zamawiający stawia zbyt wygórowane warunki w zakresie posiadanych potencjałów, warto zdecydować się na udział w konsorcjum. Gdy jednak barierą są środki finansowe, lepiej wybrać formę podwykonawstwa.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ograniczony nadzór autorski

Komu w świetle prawa należy przypisać autorstwo projektu architektonicznego i w związku z tym w jakim trybie należy przeprowadzić postępowanie na pełnienie nadzoru autorskiego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Czas postępowania

Choć definicja postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego funkcjonuje już w systemie zamówień publicznych od kilku lat, zamawiający nadal mają wątpliwości co do dokładnego określenia jego ram czasowych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Czy oceniać zasadność wykluczenia

Wszelkie wątpliwości związane z art. 24 ust. 1 pkt 1a pzp, zgłoszone jeszcze przed jego uchwaleniem, potwierdziły się w praktyce. Próby zniwelowania negatywnych skutków tej regulacji przez Krajową Izbę Odwoławczą również zakończyły się niepowodzeniem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

To jest zła metoda stanowienia prawa

O wykluczaniu wykonawców, z którymi zamawiający wcześniej rozwiązał umowę i konsekwencjach prawnych takich działań rozmawiamy z mec. Anną Specht-Schamperą, wspólnikiem w Kancelarii Prawnej  Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

„Zielone” komputery

Komisja Europejska opracowała wspólne dla wszystkich państw członkowskich kryteria w zakresie zielonych zamówień publicznych. Przygotowała je dla 19 grup produktów. Do jednej z nich należy biurowy sprzęt komputerowy.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wybór kolejnej oferty

Stosowanie art. 94 ust. 3 prawa zamówień publicznych sprawia zamawiającym wiele trudności, a jego interpretacje są często bardzo rozbieżne. Problemu nie rozstrzyga nawet orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Świadczenia kompleksowe

Ocena, czy przedmiot zamówienia składa się z zespołu niezależnych świadczeń, czy ze świadczenia o charakterze kompleksowym, ma znaczenie z punktu widzenia przesłanki odrzucenia ofert dotyczącej błędnego obliczenia ceny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Wydatki poniżej 14 tys. euro

Na pytania naszych Czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rubryki

Wzory dokumentów

Terminy składania wniosków i ofert w przetargu ograniczonym

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamówieniowa numerologia

Co oznacza, że czynność otwarcia ofert jest jednokrotna i że jednokrotne jest wezwanie do uzupełnienia dokumentów? Przykłady związane z tym, co jedno, pierwsze i jednokrotne można by mnożyć. Poniżej kilka z nich, a wszystkie związane z cyfrą 1.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Jak sprawdzić jakość

W jaki sposób można i należy sprawdzać, czy wykonawca w czasie realizacji robót użył odpowiednich materiałów? Kto powinien taką ocenę przeprowadzić i w jaki sposób udokumentować?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Tablice informacyjne

W przypadku inwestycji finansowanych bądź współfinansowanych ze środków unijnych jednym z obowiązków, zawartych w podpisywanych umowach, jest odpowiednie oznakowanie miejsca realizacji zadania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne