Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Rozporządzenie ws. inwestycji...

29 Październik 2020 
Rząd pracuje nad rozporządzeniem, które określi listę inwestycji towarzyszących, która...

Projekt nowelizacji ustawy o...

29 Październik 2020 
Klub KO przygotował projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19,...

Przesunięcie terminu wejścia...

29 Październik 2020 
Związek Powiatów Polskich alarmuje, że choć nowe Prawo zamówień publicznych ma zacząć...

Styczeń 2011 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Opis sposobu – sposób na opis

Menedżer wrócił ze szkolenia dla wykonawców mocno podbudowany. Wyniósł zeń bowiem, że na temat zamówienia publicznego powinien się wszystkiego dokładnie dowiedzieć już z ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tak więc – by opracować ofertę – nie musi już o nic pytać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Organizacja imprez kulturalnych

Jak poprawnie opisać przedmiot zamówienia w przypadku zamawiania przedstawienia teatralnego czy też imprezy muzycznej oraz na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć dodatkowych kosztów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Winda dla dzieci niepełnosprawnych

Zamawiając dźwig osobowy dla dzieci niepełnosprawnych, należy bardzo dokładnie przygotować odpowiednią dokumentację i prawidłowo ją zatytułować, aby nie było wątpliwości odnośnie tego, co zamawiający chciał zamówić.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Orzecznictwo ETS (cz. 1)

W ciągu ostatniego roku, a dokładnie w okresie od 15 grudnia 2009 r. do 15 grudnia 2010 r., Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 14 wyroków dotyczących zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Założenia do nowelizacji (cz. 2)

Przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych założenia do kolejnej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wynikają z obowiązku implementacji do prawa polskiego tzw. dyrektywy obronnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Podwyższenie stawki podatku VAT a zawarte umowy

Od 1 stycznia wzrosły stawki podatku VAT od towarów i usług. Wątpliwości nie budzi fakt zawierania umów na nowych zasadach, ale co zrobić z tymi, które już zostały podpisane i są w trakcie realizacji. Czy po ich zakończeniu wynagrodzenie wykonawcy powinno uwzględniać wcześniej obowiązujący podatek VAT, czy też zostać podwyższone zgodnie z nową stawką?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sprzedawca rezerwowy energii

Wybór sprzedawcy rezerwowego musi nastąpić w postępowaniu konkurencyjnym niemal w tym samym czasie, co wybór sprzedawcy właściwego energii elektrycznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak obliczać termin związania ofertą

W jaki sposób należy obliczać początek i koniec terminu związania ofertą, aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji błędnego obliczenia, co w efekcie może doprowadzić do wykluczenia wykonawcy lub unieważnienia postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sprzeciw wykonawcy

Zamawiający może uwzględnić zarzuty zawarte w złożonym odwołaniu w całości lub w części. Takie zachowanie może jednak budzić sprzeciw wykonawcy, który przyłączył się do postępowania po jego stronie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Spóźnione zarzuty

Wykonawca nie może zostać wykluczony, jeżeli spełnia warunki udziału w postępowaniu, a wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień było nieuzasadnione.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Błąd w obliczeniu ceny zawartej w ofercie

Konsekwencją stwierdzenia błędu w obliczeniu ceny przez wykonawcę jest odrzucenie takiej oferty. Nie może być w tym przypadku mowy o poprawieniu omyłki. Największą trudnością jest jednak sama kwalifikacja takiego błędu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nadzór autorski z wolnej ręki

Czy postępowanie na prowadzenie nadzoru autorskiego może zostać przeprowadzone w trybie z wolnej ręki z powołaniem się na przesłankę mówiącą o ochronie praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji miesięcznika w tym numerze odpowiada Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Umowy o dofinansowanie

Procedury zawierania umów o dofinansowanie projektu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w zadaniach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rozliczanie wydatków kwalifikowanych (cz. 3)

Gwarancją rzetelnego rozliczania wydatków kwalifikowanych jest prowadzenie przez beneficjenta odrębnej ewidencji księgowej do wszystkich operacji związanych z dofinansowanym projektem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne