Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ratowanie zabytkowych kopalni

03 Czerwiec 2020 
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji zamieszczono przygotowany przez Ministerstwo...

Unijna pomoc w dobie kryzysu

03 Czerwiec 2020 
Podczas debaty „Unia Europejska – odpowiedź na kryzys”, która odbyła się pierwszego dnia...

Kolejne zmiany w zamówieniach...

03 Czerwiec 2020 
Rada Ministrów 20 maja przyjęła projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów...

Styczeń 2011 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Opis sposobu – sposób na opis

Menedżer wrócił ze szkolenia dla wykonawców mocno podbudowany. Wyniósł zeń bowiem, że na temat zamówienia publicznego powinien się wszystkiego dokładnie dowiedzieć już z ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tak więc – by opracować ofertę – nie musi już o nic pytać.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Organizacja imprez kulturalnych

Jak poprawnie opisać przedmiot zamówienia w przypadku zamawiania przedstawienia teatralnego czy też imprezy muzycznej oraz na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę, aby uniknąć dodatkowych kosztów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Winda dla dzieci niepełnosprawnych

Zamawiając dźwig osobowy dla dzieci niepełnosprawnych, należy bardzo dokładnie przygotować odpowiednią dokumentację i prawidłowo ją zatytułować, aby nie było wątpliwości odnośnie tego, co zamawiający chciał zamówić.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Orzecznictwo ETS (cz. 1)

W ciągu ostatniego roku, a dokładnie w okresie od 15 grudnia 2009 r. do 15 grudnia 2010 r., Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 14 wyroków dotyczących zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Założenia do nowelizacji (cz. 2)

Przygotowane przez Urząd Zamówień Publicznych założenia do kolejnej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych wynikają z obowiązku implementacji do prawa polskiego tzw. dyrektywy obronnej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Podwyższenie stawki podatku VAT a zawarte umowy

Od 1 stycznia wzrosły stawki podatku VAT od towarów i usług. Wątpliwości nie budzi fakt zawierania umów na nowych zasadach, ale co zrobić z tymi, które już zostały podpisane i są w trakcie realizacji. Czy po ich zakończeniu wynagrodzenie wykonawcy powinno uwzględniać wcześniej obowiązujący podatek VAT, czy też zostać podwyższone zgodnie z nową stawką?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sprzedawca rezerwowy energii

Wybór sprzedawcy rezerwowego musi nastąpić w postępowaniu konkurencyjnym niemal w tym samym czasie, co wybór sprzedawcy właściwego energii elektrycznej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak obliczać termin związania ofertą

W jaki sposób należy obliczać początek i koniec terminu związania ofertą, aby uniknąć niekorzystnych konsekwencji błędnego obliczenia, co w efekcie może doprowadzić do wykluczenia wykonawcy lub unieważnienia postępowania.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sprzeciw wykonawcy

Zamawiający może uwzględnić zarzuty zawarte w złożonym odwołaniu w całości lub w części. Takie zachowanie może jednak budzić sprzeciw wykonawcy, który przyłączył się do postępowania po jego stronie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Spóźnione zarzuty

Wykonawca nie może zostać wykluczony, jeżeli spełnia warunki udziału w postępowaniu, a wezwanie zamawiającego do uzupełnienia dokumentów lub złożenia wyjaśnień było nieuzasadnione.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Błąd w obliczeniu ceny zawartej w ofercie

Konsekwencją stwierdzenia błędu w obliczeniu ceny przez wykonawcę jest odrzucenie takiej oferty. Nie może być w tym przypadku mowy o poprawieniu omyłki. Największą trudnością jest jednak sama kwalifikacja takiego błędu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nadzór autorski z wolnej ręki

Czy postępowanie na prowadzenie nadzoru autorskiego może zostać przeprowadzone w trybie z wolnej ręki z powołaniem się na przesłankę mówiącą o ochronie praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie – odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji miesięcznika w tym numerze odpowiada Jerzy Wysocki

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Umowy o dofinansowanie

Procedury zawierania umów o dofinansowanie projektu zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego w zadaniach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Rozliczanie wydatków kwalifikowanych (cz. 3)

Gwarancją rzetelnego rozliczania wydatków kwalifikowanych jest prowadzenie przez beneficjenta odrębnej ewidencji księgowej do wszystkich operacji związanych z dofinansowanym projektem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne