Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Velostrada na Górnym Śląsku

01 Kwiecień 2020 
Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia (GZM) przygotowuje budowę bezkolizyjnej trasy...

Jawne otwarcie ofert a...

01 Kwiecień 2020 
W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego u zamawiających pojawiają się pytania...

Jak wprowadzać zmiany do umów...

01 Kwiecień 2020 
W trakcie prac nad nowym pzp wykonawcy wskazywali, że większa elastyczność w zakresie...

Luty 2011 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Zając w budżecie

Kiedy radny Zygmunt T. na forum rady gminy wystąpił z płomienną mową, tematem jego wystąpienia była sprawa ratowania ekosystemu gminy oraz konieczność zapewnienia na ten cel odpowiedniej kwoty w budżecie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Refundacja leków

Stosowana jeszcze kilka lat temu refundacja zakupu leków przez ośrodki pomocy społecznej została obecnie zastąpiona zasiłkami celowymi. Domy pomocy społecznej natomiast kupują leki w formie przetargu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wykaszanie biologiczne

Wykaszanie zarośli na terenach parków narodowych, rezerwatów przyrody czy też parków krajobrazowych może być przeprowadzane tylko w sposób biologiczny. Jednym z takich rozwiązań jest wypas owiec i kóz.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Plan zagospodarowania przestrzennego

Na terenie każdej gminy miejscowy plan zagospodarowania jest podstawowym dokumentem, który określa zasady ładu przestrzennego w zakresie całej dróg, infrastruktury. Może być zmieniany wielokrotnie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Orzecznictwo ETS (cz. 2)

W ciągu ostatniego roku, a dokładnie w okresie od 15 grudnia 2009 r. do 15 grudnia 2010 r., Europejski Trybunał Sprawiedliwości wydał 14 wyroków dotyczących zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kontynuacja prac – z wolnej ręki

Argumentacja Krajowej Izby Odwoławczej, zawarta w uchwale w zakresie wyboru przez gminę Wrocław i spółkę Wrocław 2012 nowego wykonawcy budowy stadionu w trybie zamówienia z wolnej ręki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo KIO

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Jak zamawiać dostawy zestawów komputerowych

Przy zamawianiu sprzętu komputerowego często naruszane są przepisy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Aby temu zapobiec, UZP opracował rekomendacje, które są próbą wskazania właściwej metody pozwalającej uniknąć faworyzowania określonych wykonawców.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

„Uzdrawianie” ofert

Konwalidacja, jako sposób „uzdrawiania” wniosków i ofert, umożliwia skupienie się na merytorycznych walorach ofert i nie wymusza wykluczania wykonawców, którzy nie dopełnili wszystkich wymogów formalnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawidłowy podział zamówienia

Problem dzielenia zamówienia publicznego lub zaniżania jego wartości w celu uniknięcia stosowania przepisów prawa zamówień publicznych w kontekście projektów współfinansowanych ze środków unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Najpierw planowanie, potem szacowanie

Zasady szacowania wartości zamówień publicznych w kontekście tworzonych przez zamawiających planów udzielania zamówień w danym roku budżetowym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

e-CERTIS

Opracowane przez Komisję Europejską narzędzie e-CERTIS może skutecznie pomóc w ustaleniu, jakie dokumenty powinni składać w postępowaniu wykonawcy spoza terytorium RP.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wyniki kontroli NIK w służbie zdrowia

Najczęściej popełniane naruszenia przy zamawianiu przez szpitale sprzętu medycznego i leków dotyczą łamania zasady uczciwej konkurencji oraz bezprawnego udzielania zamówień w trybie z wolnej ręki.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nieważność oferty

Najczęstszą podstawą wskazywaną w odrzuceniach oferty w związku z jej nieważnością na podstawie odrębnych przepisów jest kodeks cywilny. Z orzecznictwa wynika jednak, że bardzo trudno jest to udowodnić.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie - odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji miesięcznika w tym numerze odpowiada mec. Anna Specht-Schampera

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Wady obiektu budowlanego

Kto i na jakich zasadach zgłasza wady czy błędy w zakresie wykonania danego obiektu budowlanego, w jakiej formie należy to zrobić i na podstawie jakich przepisów prawnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Podmiot upoważniony

Założenia do umowy między beneficjentem a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków w zakresie realizacji przedsięwzięć w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne