Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

UZP o zamówieniach na...

11 Marzec 2021 
Zamówieniami publicznymi na innowacje określa się wszelkie zamówienia obejmujące zakup...

Wodny plac zabaw w Katowicach

11 Marzec 2021 
W Katowicach rozpoczyna się właśnie budowa wodnego placu zabaw na Osiedlu Tysiąclecia w...

Polska największym...

11 Marzec 2021 
Jak wynika z analizy Polskiego Instytutu Ekonomicznego, eksport autobusów elektrycznych...

Maj 2011 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Zmory zmowy

Lider jest prezesem najbardziej prężnej firmy w regionie i zwykle staje na czele konsorcjum startującego w przetargach na roboty budowlane o bardzo dużej wartości. Składanie oferty wspólnej nigdy jednak nie wynikało z tego, że jego firma sama nie mogłaby sprostać warunkom stawianym przez zamawiających. Lider po prostu miał tyle zadań będących w trakcie realizacji, że znacznie korzystniej było, gdy kierował kolejnym przedsięwzięciem realizowanym wspólnie z innymi firmami.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Budowa sali gimnastycznej

Decydując się na budowę nowoczesnej sali gimnastycznej, warto dobrze zastanowić się nad tym, jakie ma spełniać funkcje. Można też zaplanować w niej rozwiązania, które ułatwią później zwiększanie jej możliwości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Filharmonia Kaszubska

Ugruntowanie pozycji miasta, jak i spełnienie oczekiwań mieszkańców to główne powody, dla których zdecydowano się na budowę nowego budynku Centrum Kultury w Wejherowie. Inwestycja zostanie zakończona w przyszłym roku.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Nieuczciwa konkurencja

Odpowiedzialność cywilna za stosowanie czynów nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych jako sposób obrony praw przedsiębiorcy, którego interes został zagrożony lub naruszony.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Specyfikacja pod ochroną

Czy specyfikacja istotnych warunków zamówienia może stanowić przedmiot praw wyłącznych? Z wyroku Sądu Najwyższego wynika, że tak. Niemniej jednak w rzeczywistości nie jest to takie proste do rozstrzygnięcia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo KIO

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Prowadzenie negocjacji w zamówieniach - zasady i zakres

Tryby negocjacyjne – wbrew pozorom - nie są łatwiejszą formą prowadzenia postępowania niż przetarg nieograniczony czy ograniczony. Wymagają zaangażowania i koordynacji wielu osób, często także pomocy z zewnątrz. Z drugiej jednak strony istnieją sytuacje, gdy bez przeprowadzenia czasochłonnych i trudnych negocjacji nie byłoby możliwe udzielenie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sumowanie zamówień w projektach unijnych

Prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia ma szczególne znaczenie w postępowaniach współfinansowanych ze środków UE. W przeciwnym razie może się to bowiem skończyć utratą dotacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kto może być kierownikiem

Zasady przeprowadzania likwidacji spółek, ściągania wierzytelności, wypełniania starych zobowiązań i podejmowania nowych, czyli pełnomocnik, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca jako kierownik zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Uzupełnianie zobowiązania

Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału może, a nawet powinno, podlegać uzupełnieniu lub wyjaśnieniu w trybie art. 26 ust. 3 lub odpowiednio ust. 4 prawa zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wnioski - wstępna weryfikacja

Nie we wszystkich trybach zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert wykonawców, którzy składają je w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie. Czasami potrzebna jest wstępna weryfikacja.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ochrona praw wyłącznych

Zasady udzielania zamówienia w trybie z wolnej ręki z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie - odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji miesięcznika w tym numerze odpowiada mec. Irena Skubiszak-Kalinowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

Czy ogłoszenie upadłości jest obligatoryjną przesłanką do wykluczenia danego wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wspólnoty mieszkaniowe

Obecne przepisy prawa zamówień publicznych w znacznej mierze ograniczyły sytuacje, w których wspólnoty mieszkaniowe są zobowiązane do ich stosowania. Taka konieczność pojawi się tylko w wyjątkowych okolicznościach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne