Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Maj 2011 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Zmory zmowy

Lider jest prezesem najbardziej prężnej firmy w regionie i zwykle staje na czele konsorcjum startującego w przetargach na roboty budowlane o bardzo dużej wartości. Składanie oferty wspólnej nigdy jednak nie wynikało z tego, że jego firma sama nie mogłaby sprostać warunkom stawianym przez zamawiających. Lider po prostu miał tyle zadań będących w trakcie realizacji, że znacznie korzystniej było, gdy kierował kolejnym przedsięwzięciem realizowanym wspólnie z innymi firmami.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Budowa sali gimnastycznej

Decydując się na budowę nowoczesnej sali gimnastycznej, warto dobrze zastanowić się nad tym, jakie ma spełniać funkcje. Można też zaplanować w niej rozwiązania, które ułatwią później zwiększanie jej możliwości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Filharmonia Kaszubska

Ugruntowanie pozycji miasta, jak i spełnienie oczekiwań mieszkańców to główne powody, dla których zdecydowano się na budowę nowego budynku Centrum Kultury w Wejherowie. Inwestycja zostanie zakończona w przyszłym roku.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Nieuczciwa konkurencja

Odpowiedzialność cywilna za stosowanie czynów nieuczciwej konkurencji w zamówieniach publicznych jako sposób obrony praw przedsiębiorcy, którego interes został zagrożony lub naruszony.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Specyfikacja pod ochroną

Czy specyfikacja istotnych warunków zamówienia może stanowić przedmiot praw wyłącznych? Z wyroku Sądu Najwyższego wynika, że tak. Niemniej jednak w rzeczywistości nie jest to takie proste do rozstrzygnięcia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo KIO

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Prowadzenie negocjacji w zamówieniach - zasady i zakres

Tryby negocjacyjne – wbrew pozorom - nie są łatwiejszą formą prowadzenia postępowania niż przetarg nieograniczony czy ograniczony. Wymagają zaangażowania i koordynacji wielu osób, często także pomocy z zewnątrz. Z drugiej jednak strony istnieją sytuacje, gdy bez przeprowadzenia czasochłonnych i trudnych negocjacji nie byłoby możliwe udzielenie zamówienia.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Sumowanie zamówień w projektach unijnych

Prawidłowe oszacowanie wartości zamówienia ma szczególne znaczenie w postępowaniach współfinansowanych ze środków UE. W przeciwnym razie może się to bowiem skończyć utratą dotacji.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Kto może być kierownikiem

Zasady przeprowadzania likwidacji spółek, ściągania wierzytelności, wypełniania starych zobowiązań i podejmowania nowych, czyli pełnomocnik, syndyk, nadzorca sądowy i zarządca jako kierownik zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Uzupełnianie zobowiązania

Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego do udostępnienia potencjału może, a nawet powinno, podlegać uzupełnieniu lub wyjaśnieniu w trybie art. 26 ust. 3 lub odpowiednio ust. 4 prawa zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wnioski - wstępna weryfikacja

Nie we wszystkich trybach zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ofert wykonawców, którzy składają je w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie. Czasami potrzebna jest wstępna weryfikacja.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ochrona praw wyłącznych

Zasady udzielania zamówienia w trybie z wolnej ręki z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych wynikających z odrębnych przepisów w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie - odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji miesięcznika w tym numerze odpowiada mec. Irena Skubiszak-Kalinowska

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy

Czy ogłoszenie upadłości jest obligatoryjną przesłanką do wykluczenia danego wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wspólnoty mieszkaniowe

Obecne przepisy prawa zamówień publicznych w znacznej mierze ograniczyły sytuacje, w których wspólnoty mieszkaniowe są zobowiązane do ich stosowania. Taka konieczność pojawi się tylko w wyjątkowych okolicznościach.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne