Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Poznańska elektrownia...

10 Luty 2021 
Pod koniec stycznia w Poznaniu uruchomiono miejską elektrownię słoneczną.

Witraże na dworcu w Gdańsku

10 Luty 2021 
Na dworcu Gdańsk Główny trwają prace budowlane związane z przebudową dworca.

Umowa Partnerstwa

10 Luty 2021 
18 stycznia 2021 r. ruszyły konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa, która jest...

Czerwiec 2011 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Rany boskie!

Czasem o wiele lepiej uwierzyć w kompetencje i obiektywizm oraz właściwe intencje własnych pracowników niż odwoływać się do nieznanej i często wątpliwej wiedzy różnej maści samozwańczych ekspertów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie wystawy

Nie jest dobrym rozwiązaniem przekazywanie organizacji całości imprez kulturalnych w ręce podmiotów trzecich. Najbardziej wskazane jest więc, aby to zamawiający był organizatorem, a wykonawca realizatorem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Badania i konsultacje

Badania podstawowe i specjalistyczne, porady internistyczne oraz konsultacje lekarzy specjalistów dla podopiecznych miejskiego ośrodka pomocy społecznej jako uczestników projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakup pomocy dydaktycznych

W dobie kryzysu finansowego i wprowadzania oszczędności zakup pomocy dydaktycznych często ogranicza się do niezbędnego minimum. Istnieją jednak programy, które pomogą te zakupy sfinansować, jak np. program „Radosna szkoła”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Dialog techniczny

Dyrektywy unijne już od dawna przewidują możliwość prowadzenia dialogu technicznego między zamawiającym a wykonawcami. Założenia do projektu nowelizacji prawa zamówień publicznych uwzględniają tę kwestię.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wymaganie uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej a uprawnienia budowlane w specjalności drogowej jako dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunku zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Siła wyższa

Ze względu na specyfikę zamówień publicznych określenie w zawieranych umowach zakresu zdarzeń, które mogą być kwalifikowane jako siła wyższa, ma istotne znaczenie. Pojęcie to nie powinno być jednak zbyt rozszerzane.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Jak opisywać i naliczać kary umowne

Zawieranie umów długoterminowych niesie za sobą ryzyko nienależytego wykonania zamówienia, szczególnie jeśli chodzi o dotrzymanie terminu. Zabezpieczeniem w  takiej sytuacji mogą być kary umowne zapisane w umowach. Stosowane są jednak tylko w odniesieniu do zobowiązań niepieniężnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowa definicja robót budowlanych

Niespójność przepisów krajowych i unijnych często doprowadza do postawienia zamawiającym zarzutów w zakresie dzielenia przez nich zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy lub zaniżenia jego wartości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

(Nie)utrudnianie uczciwej konkurencji

Zasady wykluczania wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Na preferencyjnych warunkach

Ponieważ zdecydowana większość zamówień sektorowych dotyczy działalności reglamentowanej, ważne jest, aby zamawiający ci poznali potencjalne zagrożenia i możliwości wynikające ze stosowania przepisów prawa zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak ubezpieczyć mienie

W jaki sposób przygotować i przeprowadzić postępowanie na ubezpieczenie majątku trwałego zamawiającego od zdarzeń losowych i czy korzystać w tej sytuacji z pomocy brokera ubezpieczeniowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ograniczenie podwykonawstwa

Wykonawca posiada prawo do zlecenia realizacji całego zakresu uzyskanego kontraktu publicznego podwykonawcy. Istnieją jednak konkretne sytuacje, w których zamawiający może to prawo ograniczyć.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie - odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Odbiory robót (cz. 1)

Odbiory częściowe robót budowlanych (w tym robót zanikających i ulegających zakryciu) a odbiór końcowy robót budowlanych w prawie krajowym i na zasadach międzynarodowych FIDIC.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Zasady funkcjonowania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i jego rola w procesie kontroli sposobu wydatkowania środków unijnych niezależnie od tego, kto je przekazywał i kto jest ich beneficjentem końcowym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne