Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Modernizacja dróg łączących...

31 Grudzień 2019 
O blisko 12 mln euro wzrosną inwestycje w infrastrukturę drogową na polsko-słowackim...

Zamówienia z branży IT dla...

31 Grudzień 2019 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który ma ponad 24 mln klientów, ma też największy system...

Centrum Usług Społecznych

31 Grudzień 2019 
Usługi społeczne są ważnym obszarem inwestycji finansowanych z Funduszy Europejskich.

Czerwiec 2011 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Rany boskie!

Czasem o wiele lepiej uwierzyć w kompetencje i obiektywizm oraz właściwe intencje własnych pracowników niż odwoływać się do nieznanej i często wątpliwej wiedzy różnej maści samozwańczych ekspertów.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Przygotowanie wystawy

Nie jest dobrym rozwiązaniem przekazywanie organizacji całości imprez kulturalnych w ręce podmiotów trzecich. Najbardziej wskazane jest więc, aby to zamawiający był organizatorem, a wykonawca realizatorem.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Badania i konsultacje

Badania podstawowe i specjalistyczne, porady internistyczne oraz konsultacje lekarzy specjalistów dla podopiecznych miejskiego ośrodka pomocy społecznej jako uczestników projektu współfinansowanego ze środków unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zakup pomocy dydaktycznych

W dobie kryzysu finansowego i wprowadzania oszczędności zakup pomocy dydaktycznych często ogranicza się do niezbędnego minimum. Istnieją jednak programy, które pomogą te zakupy sfinansować, jak np. program „Radosna szkoła”.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Dialog techniczny

Dyrektywy unijne już od dawna przewidują możliwość prowadzenia dialogu technicznego między zamawiającym a wykonawcami. Założenia do projektu nowelizacji prawa zamówień publicznych uwzględniają tę kwestię.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wymaganie uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej a uprawnienia budowlane w specjalności drogowej jako dokumenty składane na potwierdzenie spełniania warunku zamawiającego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Siła wyższa

Ze względu na specyfikę zamówień publicznych określenie w zawieranych umowach zakresu zdarzeń, które mogą być kwalifikowane jako siła wyższa, ma istotne znaczenie. Pojęcie to nie powinno być jednak zbyt rozszerzane.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Jak opisywać i naliczać kary umowne

Zawieranie umów długoterminowych niesie za sobą ryzyko nienależytego wykonania zamówienia, szczególnie jeśli chodzi o dotrzymanie terminu. Zabezpieczeniem w  takiej sytuacji mogą być kary umowne zapisane w umowach. Stosowane są jednak tylko w odniesieniu do zobowiązań niepieniężnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Nowa definicja robót budowlanych

Niespójność przepisów krajowych i unijnych często doprowadza do postawienia zamawiającym zarzutów w zakresie dzielenia przez nich zamówienia w celu uniknięcia stosowania ustawy lub zaniżenia jego wartości.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

(Nie)utrudnianie uczciwej konkurencji

Zasady wykluczania wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Na preferencyjnych warunkach

Ponieważ zdecydowana większość zamówień sektorowych dotyczy działalności reglamentowanej, ważne jest, aby zamawiający ci poznali potencjalne zagrożenia i możliwości wynikające ze stosowania przepisów prawa zamówień publicznych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Jak ubezpieczyć mienie

W jaki sposób przygotować i przeprowadzić postępowanie na ubezpieczenie majątku trwałego zamawiającego od zdarzeń losowych i czy korzystać w tej sytuacji z pomocy brokera ubezpieczeniowego.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Ograniczenie podwykonawstwa

Wykonawca posiada prawo do zlecenia realizacji całego zakresu uzyskanego kontraktu publicznego podwykonawcy. Istnieją jednak konkretne sytuacje, w których zamawiający może to prawo ograniczyć.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie - odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada Eliza Grabowska-Szweicer

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Odbiory robót (cz. 1)

Odbiory częściowe robót budowlanych (w tym robót zanikających i ulegających zakryciu) a odbiór końcowy robót budowlanych w prawie krajowym i na zasadach międzynarodowych FIDIC.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Europejski Trybunał Obrachunkowy

Zasady funkcjonowania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego i jego rola w procesie kontroli sposobu wydatkowania środków unijnych niezależnie od tego, kto je przekazywał i kto jest ich beneficjentem końcowym.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne