Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.

Podziel się...

Ochrona zabytków w...

02 Wrzesień 2020 
Ponad 4 mln zł przeznaczył samorząd województwa podkarpackiego na dotacje dla zabytków w...

Serwis e-budownictwo

02 Wrzesień 2020 
2 sierpnia 2020 r. ruszył serwis e-budownictwo (e-budownictwo.gunb.gov.pl).

Sprawozdanie z działalności...

02 Wrzesień 2020 
W sierpniu br. Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiła „Sprawozdanie z...

Lipiec 2011 - spis treści

Numer niedostępny Zamów prenumeratę

Lekką ręką

Granie na czekanie

W pewnej jednostce nowi dyrektorzy departamentów byli bardzo hojnie obdarowywani różnego rodzaju elektronicznymi gadżetami. Problem w tym, że niektórzy mieli ogromne problemy z ich obsługą, nie wykorzystując nawet 10 proc. możliwości nowoczesnego laptopa czy telefonu komórkowego. Czy warto było więc wydawać pieniądze na tak niecelowe i drogie zakupy?

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Opis przedmiotu zamówienia

Wymiana stolarki okiennej

W wielu przypadkach wymiana okien jest związana z pracami termomodernizacyjnymi, które często są dofinansowywane. Dlatego zamawiający chętnie decydują się na tego typu inwestycje.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Badanie opinii publicznej

Wybór odpowiedniej metody badawczej, a więc ilościowej bądź jakościowej, zależy od rodzaju zamawiającego. Nad tą decyzją warto dobrze się zastanowić, bo jest ona kluczowa, a ponadto wpływa na ponoszone koszty.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prawo i orzecznictwo

Zaświadczenie ZUS

Nawet jeśli dany wykonawca nie jest zobowiązany do opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, i tak powinien przedstawić na potwierdzenie tego faktu zaświadczenie ZUS. Nie wystarczy tylko jego oświadczenie.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Braki w dokumentacji

Dokumenty właściwe dla wykonawców zagranicznych a sankcje nałożone na beneficjenta w przypadku realizacji zamówień publicznych finansowanych ze środków unijnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Likwidacja przedsiębiorcy

Wykluczenie z postępowania wykonawcy, który ogłosił likwidację, nie powinno polegać wyłącznie na analizie danych zawartych w KRS, gdyż wpis otwarcia likwidacji ma charakter wyłącznie deklaratoryjny.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Orzecznictwo KIO

Przedstawiamy fragmenty wybranych orzeczeń wydanych w sprawach rozpatrywanych przez składy orzekające Krajowej Izby Odwoławczej.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Prowadzenie postępowania

Konsekwencje składania nieprawdziwych informacji

Wykazanie, że w danej ofercie znalazły się nieprawdziwe informacje, powoduje bezwzględne wykluczenie wykonawcy z postępowania bez możliwości uzupełnienia przez niego dokumentów. Aby to jednak stwierdzić, nie wystarczy samo podejrzenie zamawiającego. Musi mieć on na to niezbite dowody.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Przedmiot objęty umową ramową

Bez względu na to, czy postępowanie na przedmiot objęty umową ramową dotyczy dostaw, usług czy robót budowlanych, schemat działania jest taki sam i – wbrew powszechnym opiniom – wcale nie jest skomplikowany.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Dokumentowanie postępowania

Nowe wzory protokołów z prowadzonego postępowania znacznie ułatwiły pracę zamawiającym. Są bardziej przejrzyste i łatwiejsze do wypełniania, choćby z tego względu, że dla każdego trybu przewidziano odrębny formularz.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Zamawiać razem czy osobno

Zasady szacowania wartości zamówień na usługi i dostawy w jednostkach sektora finansów publicznych – dostawy i usługi powtarzające się okresowo, zamówienia tego samego rodzaju, zamówienia w jednostkach organizacyjnych.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

(Nie)jednokrotne wezwanie?

Ponowne wezwanie do uzupełnienia dokumentów przez tego samego wykonawcę jest dopuszczalne, jednak tylko w zakresie, w jakim zamawiający nie dopełnił tego obowiązku przy pierwszym wezwaniu.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Pytanie - odpowiedź

Pytanie - odpowiedź

Na pytania naszych czytelników przesyłane do redakcji w tym numerze miesięcznika odpowiada mec. Agnieszka Suchecka

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Wokół tematu

Kosztorys ofertowy a powykonawczy

Rozliczenie w formie kosztorysu powykonawczego stosowane jest w postępowaniach o zamówienie publiczne bardzo rzadko. Jego istotą jest bowiem brak dokumentacji projektowej na etapie zlecania prac.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

Odbiory robót (cz. 2)

Odbiory częściowe robót budowlanych (w tym robót zanikających i ulegających zakryciu) a odbiór końcowy robót budowlanych w prawie krajowym i na zasadach międzynarodowych FIDIC.

dostępny w wydaniu papierowym Czytaj więcej

All rights reserved © 2019 Presscom / Miesięcznik Przetargi Publiczne